Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Radnica, dom so štôlňou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná budova radnice bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1590, v 18.storočí a koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v strede obce Banská Belá 35.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Administratívna budova. Kolpašská 1. Dužina, sudáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Budova v historizujúcom slohu bola postavená v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola v 20.storočí. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Solitér sa nachádza na ulici Kolpašská 1.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Akadémia.

Národná kultúrna pamiatka Akadémia s areálom vyhlásená v roku 1961. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Akadémia, bývalé chemické laboratórium. Eklekticistická budova postavená v roku 1912. Má pôdorys tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Akademická 12.
 • Banícka akadémia. Novorenesančná budova postavená v roku 1899. Upravovaná bola v rokoch 1982 a 1987. Nachádza sa na ulici Akademická 13. Dnes v nej sídli Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho.
 • Lesnícka akadémia. Novorenesančná budova postavená v rokoch 1888-1889. Upravovaná bola v roku 1952. Má pôdorys tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Akademická 16.
 • Pamätná tabuľa založenia akadémie. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Štiavnica).
 • Akadémia, lesnícka katedra, Fortúna, Gerambov dom. Klasicistická budova z 1.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Akademická 25.
 • Meštiansky dom. A. Pécha 5. (Pozri Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica).
 • Meštiansky dom. Sládkovičova 1. (Pozri Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica).
 • Administratívna budova, Kammerhof (komorský dvor). Renesančná budova bola upravovaná v rokoch 1550 a 1650. Má viackrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Kammerhof je jedným z najväčších stavebných komplexov na území mesta. Bol vybudovaný v polovici 16.storočia. Objekt bol často prestavovaný a zväčšovaný, takže na ňom možno pozorovať všetky stavebné slohy. Bolo v ňom sídlo banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu, ktorý spravoval bane, huty a mincovne nachádzajúce sa na území dnešného stredného Slovenska. Nachádza sa na ulici Kammerhofská 2, 3. Dnes je v nej Slovenské banské múzeum.
 • Meštiansky dom. A. Kmeťa 4. (Pozri Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica).
 • Administratívna budova, Fritzovský dom. Pôvodne novorenesančná budova bola upravovaná v 2.polovici 19.storočia. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Radničnom námestí 16. Dnes je v ňom Štátny ústredný banícky archív.
 • Meštiansky dom. Berggericht (Banský súd). Námestie svätej Trojice 6. (Pozri Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica).
 • Meštiansky dom, Semberyovský (Maršálkovský) dom. Pamiatkový objekt NKP Akadémia s areálom vyhlásený v roku 1961. Barokový dom postavený v 18.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Námestí svätej Trojice 1. (Pozri Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica).
 • Záhrada. Botanická záhrada vybudovaná v 50.rokoch 19.storočia. (Pozri Záhrady v okrese Banská Štiavnica).
 • Pomník lesníckym robotníkom. (Pozri Pamätníky a pomníky v okrese Banská Štiavnica).
 • Plastika Andreja Sládkoviča. (Pozri Sochy a busty v okrese Banská Štiavnica).

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Centrálka, Internát evanjelického lýcea.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Novorenesančná budova internátu postavená v roku 1912. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je trojpodlažná. Nachádza sa na Námestí svätej Trojice 22 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Fara evanjelická.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková budova fary bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 19.-20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa na ulici Dolná Ružová 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Lýceum.

Národná kultúrna pamiatka Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätné evanjelické lýceum spojené s menom básnika Andreja Sládkoviča /1820-1872/. Klasicistická stavba bola postavená v roku 1820. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Lýceum je pamätné i v súvislosti s básnikom S. Petöfim /1823-1849/. Nachádza sa na Námestí svätej Trojice 16 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa Andreja Sládkoviča. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Štiavnica).
 • Pamätná tabuľa S. Petöfiho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Štiavnica).

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Pôvodne gotická stavba bola postavená v 14.storočí. Upravovaná bola renesančne v roku 1507. Ďalšie úpravy  v 17.storočí, barokovo prestavaná v rokoch 1787-1788. Má obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Výrazná je štíhla hodinová veža. Nachádza sa na Radničnom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Škola. Banky 58.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Klasicistická budova evanjelickej školy s modlitebňou bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Solitér sa nachádza v strede mestskej časti, bývalej banskej osady, Banky 58.

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Škola. Kutnohorská 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Novorenesančná budova bývalej školy, evanjelického učiteľského ústavu,  bola postavená v rokoch 1909-1910. Upravovaná bola začiatkom 21.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom projektu je Eugen Šobó, staviteľom firma Hudec-Rosenauer. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Kutnohorská 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej penzión.

 

BELUJ. Bývalá fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara s areálom vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Klasicistická budova bývalej evanjelickej fary bola postavená v roku 1879. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Autorom stavby je A. Gecsány. Nachádza sa v obci Beluj 28 južne od evanjelického kostola.
 • Hospodárska kamenná stavba. Postavená bola pred rokom 1871. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa v obci Beluj 130 juhovýchodne od fary.
 • Sýpka. Kamenno-tehlová stavba bola postavená pred rokom 1871. Upravovaná bola v roku 1927. Má dvojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa západne od fary.

 

DEKÝŠ. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Baroková stavba zájazdného hostinca s voziarňou. Upravovaná bola v 18.storočí. Nachádza sa v obci Dekýš 118 v lokalite Stampoch.

 

KOZELNÍK. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka Hostinec vyhlásená v roku 1976. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Prícestný dostavníkový hostinec. Neskorobaroková budova zájazdného hostinca bola postavená v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v 40.-60.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Hostinec, mýtna stanica a prepriahacia stanica. Nachádza sa pri lese západne od obce Kozelník 3.
 • Južná voziareň. Neskorobaroková prejazdová voziareň zájazdného hostinca bola postavená v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 40.-60.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2008.
 • Severná voziareň. Neskorobaroková prejazdová voziareň zájazdného hostinca bola postavená v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v 40.-60.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2008.
 • Skalná podzemná pivnica hostinca. Vybudovaná bola v 90.rokoch 18.storočia. Upravovaná bola v 40.-60.rokoch 20.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, Nachádza sa v severozápadnej časti areálu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2008.

 

PRENČOV. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara s areálom vyhlásená v roku 1991. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara spojená s pôsobením kňaza Andreja Kmeťa /1841-1908/. Významný slovenský etnograf, archeológ, botanik a zakladateľ slovenského múzejníctva tu pôsobil v rokoch 1878-1905. Dom má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Prenčov 88.
 • Sýpka chudoby. Je jednopodlažná s podpivničením.
 • Pamätná tabuľa Andreja Kmeťa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Banská Štiavnica).

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banícka škola, banský úrad.

Národná kultúrna pamiatka Banícka škola a hospodárska stavba vyhlásená v roku 2004. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Banícka škola. Baroková stavba postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 217 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Siglisberg.
 • Hospodárska stavba, konské stajne. Baroková stavba postavená v 2.polovici 18.storočia. Je rámová drevená vyplnená kamenným murivom. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banský a lesný úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Baroková administratívna budova postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola na prelome 18. a 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 3 v lokalite Vindšachta v Pamiatkovej rezervácii technických diel.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banský úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Budova banskej správy, komorského úradu, bola postavená v 2.štvrtine 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 1 v lokalite Vindšachta v Pamiatkovej rezervácii technických diel.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banský úrad, banská správa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Baroková stavba postavená v roku 1754. Upravovaná bola v 1.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 290 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Nová Vindšachta.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banský úrad, materská škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Baroková stavba z polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v 30.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 439 v Pamiatkovej rezervácii technických diel pri požiarnej zbrojnici.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Banský úrad pri Magdaléna šachte. Révaiov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2006. Baroková stavba postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v 20.storočí. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 87 v Pamiatkovej rezervácii technických diel pri Magdaléna šachte.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE Banský úrad Siglisbergu.

Národná kultúrna pamiatka Banský úrad a hospodárska stavba vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Banský úrad. Baroková budova banskej správy Siglisbergu bola postavená začiatkom 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Štiavnické Bane 14 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Siglisberg.
 • Hospodárska budova. Baroková zrubová a murovaná stavba stajne s pivnicou so studňou bola postavená začiatkom 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa severne od banského úradu.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Bývalé banské meračstvo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Baroková administratívna budova. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane 80 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Vindšachta.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Kláštor hyeronymitánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor hieronymitánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor hieronymitánov. Baroková stavba postavená v rokoch 1736-1737. Upravovaná bola koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu a štvorkrídlový uzatvorený pôdorys. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane 68 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Vindšachta. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.
 • Kostol svätého Jozefa. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Banská Štiavnica).

 

ŠTIAVNICKÉ BANE. Lekáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Baroková budova bývalej lekárne z roku 1772. Upravovaná bola v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jedno a trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Solitér sa nachádza v lokalite Vindšachta 258 v Pamiatkovej rezervácii technických diel.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist