Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Bratislava IV

DEVÍN. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistická budova katolíckej fary bola postavená koncom 15.storočia. Upravovaná bola v 18. a 19.storočí a v roku 1970. Má pôdorys v tvare nepravidelného T, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Štítová 2 pri Kostole svätého Kríža.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Brigádnická 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický radový meštiansky dom bol postavený v polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Brigádnická 3.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Hutnícka 36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Nárožný klasicistický meštiansky dom bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol okolo roku 1729, v 19.storočí a v 1.štvrtine 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na rohu ulíc Hutnícka 36 a Rytierska.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Kremeľská 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický radový meštiansky dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Kremeľská 15.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Kremeľská 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Radový meštiansky dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravovaný bol v období koniec 18.storočia až 1.polovica 19.storočia a začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Kremeľská 23 juhovýchodne od Kostola svätého Ducha.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Kremeľská 83.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný radový meštiansky dom bol postavený koncom 17.storočia. Upravovaný bol v polovici 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Kremeľská 83.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Kremeľská 122.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Barokový radový meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Stojí v severnej časti ulice Kremeľská 122.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Rytierska 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Neskorobarokový meštiansky dom bol postavený v polovici 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 19.-20.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Rytierska 1 juhozápadne od rímsko-katolíckeho farského kostola.

 

DEVÍN. Meštiansky dom. Rytierska 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Radový renesančný meštiansky dom bol postavený v polovici 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 19. a 20.storočí a po roku 2003. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí na ulici Rytierska 3.

 

DEVÍNSKA NOVÁ VES. Stanica tridsiatková.

Klasicistický objekt tridsiatkovej stanice bol nedávno upravený na radnicu.

 

DEVÍNSKA NOVÁ VES. Vila „Košťálka“.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Vila „Košťálka“, Brixov dom, je nárožná solitérna stavba postavená pred rokom 1903 v eklekticistickom slohu. Upravovaná bola v rokoch 1998-2002. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí na rohu ulíc Novoveská 17 a Na vyhliadke.

 

KARLOVA VES. Vila senátora Tománka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Solitérna funkcionalistická vila senátora Tománka bola postavená v roku 1929. Upravovaná bola po roku 1945 a v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Vila stojí na ulici Nad Dunajom 36.

 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Fara.

Prízemná baroková budova fary bola postavená v roku 1737.

 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Krematórium.

Národná kultúrna pamiatka Krematórium s areálom vyhlásená v roku 2003. Areál stavieb v štýle povojnovej moderny. Autorom je Ferdinand Milučký. Nachádza sa na ulici Hodonínska 44. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Krematórium. Budova krematória bola postavená v rokoch 1965-1967. Upravovaná bola v rokoch 1998-2000. Má nepravidelný krížový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou.
  • Polyfunkčná stavba s oplotením. Polyfunkčná stavba s oplotením, administratívna budova, bola postavená v rokoch 1965-1967. Má štvorcový pôdorys, je jednopodlažná.
  • Urnový háj s prístupovým priestorom. Urnový háj s prístupovým priestorom s nepravidelným pôdorysom bol vybudovaný v rokoch 1965-1967.
  • Ústredná abstraktná plastika. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava IV).
  • Plastika Zblíženie. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava IV).
  • Plastika Smútok. (Pozri Sochy a busty v okrese Bratislava IV).
  • Kolumbárium. Kolumbárium, ktoré sa nachádza v urnovom háji, bolo vybudované v rokoch 1974-1975.
  • Fontána. (Pozri Drobná architektúra v okrese Bratislava IV).
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Bratislava IV).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist