Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Brezno

BREZNO. Administratívna budova. Štefánikovo námestie 1. Mestský úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova bola postavená v rokoch 1910-1912. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nárožná budova sa nachádza na Štefánikovom námestí 1 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Fara. Štefánikovo námestie 26. Karol Kuzmány.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Novoklasicistická budova fary bola postavená v roku 1848. Upravovaná bola v roku 1883. Pôsobil na nej spisovateľ Karol Kuzmány /1806-1866/. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 26 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa K. Kuzmányho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Brezno).

 

BREZNO. Fara. Štefánikovo námestie 27. Evanjelická fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická budova evanjelickej fary bola postavená v roku 1848. Upravovaná bola v roku 1883. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 27 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Fara. Štefánikovo námestie 39. Rímsko-katolícka fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Klasicistická budova rímsko-katolíckej fary bola postavená v 18.storočí. Upravovaná bola v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti so zavraždením troch partizánov v 2.svetovej vojne počas SNP. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 39 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa zavraždeným partizánom. (Pozri Pamätné tabule v okrese Brezno).

 

BREZNO. Kláštor piaristov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor piaristov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor piaristov. Baroková stavba postavená v rokoch 1694-1713. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 40 v Pamiatkovej zóne.
 • Kláštorná kaplnka. (Pozri Kaplnky v okrese Brezno).

 

BREZNO. Mestská veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická mestská veža postavená v roku 1830. Stavba so štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 56 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. J. Chalupku 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici J. Chalupku 4 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. J. Chalupku 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici J. Chalupku 6 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 2.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný meštiansky dom. Neskorobarokový meštiansky dom bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Je dvojpodlažný s podpivničením. Pôsobil a lekársku prax tu prevádzal lekár a spisovateľ G. Zechenter-Laskomerský /1824-1908/. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 2 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa G. Zechentera-Laskomerského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Brezno).

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 4 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 5 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom bol postavený v 17.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 13 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom múzeum.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom bol postavený v 17.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 14 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 18 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 20 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 21 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 22 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 23.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 23 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 28 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 30, 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 30, 31 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 37 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný meštiansky dom bol upravovaný v roku 1887. Je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 48 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom bol postavený v roku 1844. Má trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 49 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický meštiansky dom bol postavený v 17.storočí. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 50 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Meštiansky dom. Záhradná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Empírový meštiansky dom bol postavený v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Záhradná 2 v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bola postavená v rokoch 1779-1790. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je P. Grossmann. Nachádza sa na Štefánikovom námestí 55 v Pamiatkovej zóne.

 

HEĽPA. Fara.

Neskorobaroková fara z roku 1793.

 

HORNÁ LEHOTA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova evanjelickej fary z 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. je jednopodlažná s podpivničením. Rodný dom básnika Sama Chalúpku /1812-1883/. Nachádza sa v obci Horná Lehota 55.
 • Pamätná tabuľa Sama Chalúpku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Brezno).

 

NEMECKÁ. Škola.

Nový objekt školy bol vybudovaný v roku 1972.

 

MÝTO POD ĎUMBIEROM. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara s areálom vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Novoklasicistická budova evanjelickej fary bola postavená v roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1891, 1907, okolo roku 1920 a po roku 1950. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Chodbový solitér sa nachádza v obci Mýto pod Ďumbierom 205 juhovýchodne od evanjelického kostola.
 • Hospodárska stavba. Zrubová stavba z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má štvorpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa východne od fary.
 • Hospodárska stavba, bývalá letná kuchyňa. Murovaná stavba z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa južne od fary a hospodárskej stavby.
 • Pivnica. Kamenná pivnica bola postavená okolo roku 1900. Upravovaná bola po roku 1945. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa východne od fary a hospodárskej stavby.
 • Ohradný múr. Murovaný múr s bránou z konca 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys, výšku jedného podlažia. Nachádza sa medzi farou a hospodárskou stavbou.
 • Záhrada. Farská záhrada bola vybudovaná koncom 19.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa južne od štátnej cesty. (Pozri Záhrady v okrese Brezno).

 

MÝTO POD ĎUMBIEROM. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Novoklasicistická budova evanjelickej školy bola postavená v roku 1891. Upravovaná bola v roku 1907, po roku 1945 a začiatkom 21.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Mýto pod Ďumbierom 206 juhovýchodne od evanjelického kostola.

 

PODBREZOVÁ. Závodný hotel.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova hotela, pamätného z obdobia SNP, bola postavená v štýle modernistického hnutia v 1.polovici 20.storočia. Nachádza sa v obci Podbrezová 19.

 

POHORELÁ. Pavilón s pomníkom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Novogotický liatinový pavilón s pomníkom Ferdinandovi Coburgovi z roku 1841. Nachádza sa na ulici 1.mája v časti Pohorelská Maša.

 

POLOMKA. Chudobinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Budova pamätného chudobinca z konca 18.storočia. Pamätný je v súvislosti s polomskou vzburou. Nachádza sa na ulici Osloboditeľov 31. Dnes je v ňom pamätná izba s expozíciou dejín obce a národopisu.

 

PREDAJNÁ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Neskorobaroková (rokoková) budova katolíckej fary z polovice 18.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Predajná 1.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist