Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN. Knižnica. Biblioteca Caploviciana.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova Čaplovičovej knižnice bola postavená v roku 1839. Upravovaná bola v rokoch 1905-1911. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Július Sándy, staviteľom Ján Króner. Solitér stojí na západnej strane Hviezdoslavovho námestia 7. Nachádza sa v nej Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava.

 

DOLNÝ KUBÍN. Meštianske domy.

Na námestí sa nachádzajú pôvodné renesančné a barokové meštianske domy, bývalé správne a hospodárske budovy.

 

DOLNÝ KUBÍN. Pamätný dom. L. N. Jégé.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom spisovateľa L. Nádaši Jégého /1866-1940/ bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Pamätný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 32.
 • Pamätná tabuľa L. Nádaši Jégého. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

DOLNÝ KUBÍN. Pamätný dom. Novákov (Hviezdoslavov) dom.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Klasicistická budova bola postavená koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Pamätný dom patril švagrovi P. O. Hviezdoslava. Na dome je osadená pamätná tabuľa. Nárožný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 22 pri ulici Jána Hollého.
 • Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

DOLNÝ KUBÍN. Pamätný ľudový dom. Halašov dom.

Národná kultúrna pamiatka Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný ľudový dom. Rodný dom etnografa A. Halašu /1852-1913/. V 1.polovici 19.storočia, v roku 1844, ho postavil Pavol Halaša. Prízemná stavba s štvordielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dom sa nachádza v mestskej časti Záskalie na ulici Záskalická 55.
 • Pamätná tabuľa A. Halašu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

DOLNÝ KUBÍN. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novorenesančná budova radnice, bývalej banky, bola postavená v roku 1880. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova stojí na Hviezdoslavovom námestí 2 pri ulici Matuškova. Nachádza sa v nej mestský úrad.

 

DOLNÝ KUBÍN. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný župný dom. Pôvodne renesančná budova bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1757-1758 a v 19.storočí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má novobarokovú úpravu z roku 1896. Na fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný pieskovcový župný erb Oravy z 18.storočia. Budova má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom prestavby v rokoch 1757-1758 je J. Glička, v 2.polovici 19.storočia Zomberg a v roku 1895 Slobodník. Nachádza sa na Hviezdoslavovom námestí 11 severozápadne od evanjelického kostola. Pamätný je v súvislosti s mobilizáciou počas SNP. V súčasnosti sa v budove nachádza Oravská galéria.
 • Pamätná tabuľa mobilizácie. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

HORNÁ LEHOTA. Fara.

Budova evanjelickej fary s osadenou pamätnou tabuľou básnika Sama Chalúpku /1812-1883/. Dom číslo 55.

 

ISTEBNÉ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova starej evanjelickej fary bola postavená v štýle ľudového klasicizmu v rokoch 1837-1838. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1968. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s kňazom a národným dejateľom Jurajom Matúškom /14.11.1809-24.2.1898/ a spisovateľom Jankom Matúškom /10.1.1821-11.1.1877/, ktorí sa tu narodili. Nachádza sa v obci Istebné 112 severne od kostola.
 • Pamätná tabuľa J. Matúšku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

JASENOVÁ. Pamätná škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Stará, bývalá evanjelická škola, bola postavená v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1798, 1842, 1905, 1933, v 60.-70.rokoch 20.storočia a neskôr. Pamätná je v súvislosti s Martinom Kukučínom. Prízemná stavba v štýle ľudového staviteľstva s podpivničením, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v centre obce, juhozápadne od evanjelického kostola.

 

LEŠTINY. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a sýpka vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Budova bývalej evanjelickej fary bola postavená v roku 1854 v ľudovo-klasicistickom slohu. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Budova stojí v obci Leštiny 14 pri ceste pod kostolom.
 • Sýpka. Zrubová a murovaná stavba z 2.polovice 19.storočia. Má dvojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v južnej časti dvora.

 

ORAVSKÁ PORUBA. Geceľská veža.

Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásený v roku 2017. Neskororenesančná murovaná Geceľská veža (bývalá zemianska kúria) z konca 17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 18.storočia, v 19. a 20.storočí. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v parku severne od obce.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Administratívna budova. Hviezdoslavovo námestie 8.    

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Administratívna budova, budova „Turistu“, stojí ako solitér na Hviezdoslavovom námestí 8 v podhradí v Pamiatkovej zóne. Postavená bola na prelome 18. a 19.storočia v klasicistickom slohu. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s pivnicou.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Administratívna budova. Hviezdoslavovo námestie 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná budova z konca 18.storočia. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má trojktraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná. Chodbová nárožná budova stojí na Hviezdoslavovom námestí 9 na západnej strane cesty v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej múzeum.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Administratívna budova. Hviezdoslavovo námestie 13. Oravský komposesorát.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bývalej starej Prefektúry a Oravského komposesorátu postavená v roku 1797. Upravovaná bola v 1.polovici 19.storočia v rokoch 1941-1942. Je to samostatne stojaca neskorobaroková budova s manzardovou strechou a pavlačou v dvornej časti. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbový solitér stojí na južnej strane Hviezdoslavovho námestia 13 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej Múzeum histórie lesníctva na Orave. Za zásluhy v boji proti Turkom daroval v roku 1606 cisár Rudolf hrad Oravu s panstvom Jurajovi Turzovi. Podmienkou darovacej zmluvy bola nedeliteľnosť majetku, jeho správa mala vždy prejsť na najstaršieho syna. Keďže Turzov rod vymrel po meči, vlastníctvo majetku prešlo v roku 1626 na sedem Turzových dcér. Vzniká významné oravské spoločenstvo šľachtických vlastníkov pôdy (komposesorát), ktorý v 17.storočí spravovalo majetok s výmerou vyše 200.000ha a ktoré pretrvalo až do 20.storočia. Vlastnícky podiel štátu sa v ňom postupne zvyšoval. Počas celej existencie bola správa Oravského komposesorátu príkladom moderného hospodárenia. Najvýznamnejšou časťou komposesorátu boli lesy, ktoré spravoval vrchný lesmajster. Túto funkciu zastával v rokoch 1864-1883 vynikajúci lesník Viliam Rowland. Počas jeho pôsobenia došlo k mimoriadnemu povzneseniu lesov Oravy. Oravský komposesorát zanikol po 2.svetovej vojne. Táto budova je pamätníkom lesníckej histórie Slovenska. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica ju v roku 2008 vyhlásili za „významné lesnícke miesto“.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Administratívna budova. Hviezdoslavovo námestie 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova postavená 1.tretine 19.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2003-2004. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Nárožná budova stojí v strede obce na Hviezdoslavovom námestí 14 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň Alžbetka.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Budova prvej pekárne.

Dom na Zámockej ulici č.4, v ktorom bola prvá podzámocká pekáreň, ktorú tu od roku 1871 prevádzkoval Ján Jozef Steindl /1842-1922/ a od roku 1955 jeho syn Albert /1875-1959/. Na dome je umiestnená pamätná tabuľa.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Hotel Oravan.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 19.storočia a v roku 1983. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér stojí na severozápadnej strane Hviezdoslavovho námestia 10 v Pamiatkovej zóne.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Pamätný dom. M. Urban.

Dom, v ktorom v rokoch 1925-1935 príležitostne býval, a z ktorého mal životnú družku Žofiu Urbanovú-Paňákovú, spisovateľ a novinár Milo Urban /1904-1982/. V dome v rokoch 1936-1981 trávil svoje oravské dovolenky. Dom č.2 stojí pod Oravským hradom. Je na ňom umiestnená pamätná tabuľa.

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Pošta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bývalej pošty postavená na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér stojí na Hviezdoslavovom námestí 6 v podhradí v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

VELIČNÁ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova evanjelickej fary, rodného domu výtvarníka P. M. Bohúňa /1822-1872/, bola postavená v roku 1785 v klasicistickom slohu. Upravovaná bola v rokoch 1958-1959. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v obci Veličná 108 južne od kostola v strede uličnej zástavby.
 • Pamätná tabuľa P. M. Bohúňa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Dolný Kubín).

 

VELIČNÁ. Dom župný.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Župný stoličný alebo obecný (urbársky) dom bol postavený v polovici 17.storočia v neskororenesančnom slohu. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitér stojí na námestí v strede obce Veličná 183.

 

ZÁZRIVÁ. Horáreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Drevená zrubová a murovaná horáreň (hájenka) bola postavená v 3.tretine 19.storočia. Má sedempriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí v obci Zázrivá 414 na rázcestí ciest.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist