Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Ilava

BOLEŠOV. Židovská reálka.

 

DUBNICA NAD VÁHOM. Reimova vila.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Secesná vila staviteľa Reima z roku 1903. Dvojpodlažná budova s pivnicou, nepravidelným pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Na čelnej a zadnej fasáde sú dve vežičky. Solitérna budova stojí na Partizánskej ulici 1. Dnes v nej sídli poisťovňa.

HORNÁ PORUBA. Fara.

Klasicistická budova fary z roku 1830.

ILAVA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodná budova bývalej fary v gotickom slohu bola postavená v 14.storočí. Úpravy v 2.polovici 16.storočia, po roku 1684, v 18.storočí a v roku 1945. Prestavaná bola renesančne v roku 1635. Je to dvojpodlažná budova s podkrovím a pivnicou, obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. Stojí na Farskej ulici 2.

ILAVA. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zájazdný prícestný hostinec s koniarňou v barokovom slohu z 2. polovice 17.storočia. Opravený bol v 20.storočí. Je to nárožná dvojpodlažná budova s pivnicou, s obdĺžnikovým pôdorysom a štvortraktovou dispozíciou. Stojí na rohu Mierového námestia 20 a Farskej ulice.

ILAVA. Mestská veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Pôvodne gotická mestská veža (zvonica), bola postavená pred rokom 1489. Upravovaná bola v rokoch 1622, 1695, 1756, 1894 a 1959. Pôvodne bola jednopodlažná. V roku 1756 prešla barokovou prestavbou a bolo pristavané druhé podlažie. Mala barokovú trojcibuľovitú strechu. Barokovú strechu a zvony zničil v roku 1894 požiar. V súčasnosti je zakončená provizórnou ihlanovitou strechou. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je štvorpodlažná.  Na medziposchodí sa nachádzajú pozostatky pôvodnej omietky. Sú to renesančné grafity ľudí, ktorí sa tu podpísali na steny. Na ďalšom poschodí ich je ešte viac. Najkrajším z celého priestoru je grafit Jakuba Hermana z roku 1648. Hodiny na veži pochádzajú zo začiatku 20.storočia. Zvony pochádzajú z roku 1924 a boli odliate v zvonolejárskej dielni v Trnave. Solitérna stavba stojí v strede mesta na Farskej ulici.

ILAVA. Meštiansky dom. Mierové námestie 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Je to radový renesančný dom postavený v 90.rokoch 16.storočia. Opravovaný bol v 19. a 20.storočí. Je to dvojpodlažný dom s pivnicou, obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Stojí na Mierovom námestí 22.

 

ILAVA. Meštiansky dom. Pivovarská ulica 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový nárožný dom postavený v 40.rokoch 18.storočia. Opravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare obdĺžnika, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí na Pivovarskej ulici 60.

ILAVA. Škola.

Národná kultúrna pamiatka Škola a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Škola. Klasicistická budova bývalej cirkevnej školy z 2. polovice 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1959. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Chodbová solitérna budova bývalej školy stojí na Farskej ulici 7 v strede mesta.
  • Kaplnka Najsvätejšej Trojice. (Pozri Kaplnky v okrese Ilava).

ILAVA. Škola v Klobušiciach.

Budova školy sa nachádza v časti Klobušice.

ILAVA. Vila.

Budovu s názvom Baross Villa (Barošova vila) dalo postaviť ministerstvo vnútra uhorskej vlády svojmu ministrovi Gabrielovi Barošovi. Dnes je v budove detský domov. Okolo je rozsiahly park. Vila sa nachádza v časti Klobušice.

KOŠECA. Fara.

Baroková budova fary z roku 1752.

KOŠECKÉ PODHRADIE. Škola.

Budova školy z roku 1891.

 

NOVÁ DUBNICA. Obytné domy.

Obytné domy postavené v štýle sorela (socialistický realizmus) stoja okolo zelene v strede námestia. Štyri skupiny budov s vnútornými dvormi sa rozvetvujú do tvaru hviezdice. Prízemie s obchodmi lemuje stĺporadie. Autorom stavieb je architekt Jiří Kroha. Oproti sebe vo vrchnej časti kolmo na námestie stoja dve vysoké budovy s vežičkami. Na domoch sa nachádza sgrafitová výzdoba a keramické mozaiky. Obytné domy boli postavené v rokoch 1959-1961. Autormi sú S. Ábel a R. Moško.

NOVÁ DUBNICA. Panoramatické kino.

Kino Panorex. Prvé panoramatické kino na Slovensku bolo postavené v roku 1969. Autorom stavby je L. Bořuta, dekoratívne prvky pochádzajú od R. Mošku. V kine je 550 sedadiel.

PRUSKÉ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova katolíckej fary v renesančnom slohu postavená v 2.polovici 17.storočia. Prestavaná bola v roku 1760. Je to budova s obdĺžnikovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažná s pivnicou. Budova stojí v strede obce Pruské 381.

PRUSKÉ. Detská opatrovňa.

Detská opatrovňa bola založená v roku 1896 grófkou Königsegg.

PRUSKÉ. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Konvent. Františkánsky konvent postavený v neskororenesančnom slohu v rokoch 1630-1642. Opravovaný bol v rokoch 1650, 1750, 1830 a 1880. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvorkrídlovým pôdorysom s ústredným arkádovým dvorom a dvojtraktovou dispozíciou. Ranobarokový vstupný portál s erbmi z roku 1642. Zachoval sa inventár hudobnín, hudobných rukopisov, hudobných nástrojov chóru a tlačív z rímsko-katolíckeho kostola. Pochádzajú z obdobia od 2.polovice 17.storočia do 1.polovice 19.storočia. Svedčí to o vyspelosti chrámovej vokálnej a svetskej inštrumentálnej hudby z tohto obdobia. Sú to vzácne pamiatky na hudobný život františkánov. Bola tu aj kláštorná knižnica založená v roku 1789, v roku 1885 mala 2.503 zväzkov a v rokoch 1912-1913 ešte 1.660 zväzkov. Dnes z nej zostalo iba torzo. V súčasnosti je v priestoroch kláštora Domov sociálnych služieb. Kláštor stojí juhozápadne od centra obce.
  • Kostol svätého Juraja, mučeníka. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Ilava).
  • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Ilava).

 

PRUSKÉ. Škola.

Prvá cirkevná škola z roku 1665.

SLAVNICA. Budova ústavu.

V rokoch 1917-1918 vybudovaný ústav pre mrzáčikov, obnovený v roku 1922. Dnes je v budove ústav pre dospelých zriadený v roku 1930.

ZLIECHOV. Majer.

Najstaršia budova v obci je majer.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist