Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Komárno

ČÍČOV. Kláštor.

Bývalý ženský kláštor je historizujúca stavba z roku 1889.

 

HURBANOVO. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2007. Secesná budova katolíckej fary postavená v rokoch 1912-1913. Má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom je významný maďarský architekt István Medgyaszay /1877-1959/. Chodbová budova sa nachádza na ulici Komárňanská 107 oproti rímsko-katolíckemu Kostolu svätého Ladislava na ulici Komárňanská 90.

 

HURBANOVO. Observatórium.

Národná kultúrna pamiatka Observatórium s areálom vyhlásená v roku 1963. Prvá hvezdáreň na území bývalého Uhorska. Založil ju astronóm dr. Mikuláš Konkoly-Thege /1871-1938/. Je zameraná na astrofyziku, spektroskopiu a hviezdnu fotometriu. NA jej činnosť nadväzuje observatórium Geofyzikálneho ústavu SAV. Nachádza sa na ulici Komárňanská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Observatórium. Budova hvezdárne postavená v rokoch 1867-1874. Upravovaná bola v rokoch 1905, 1930 a 1992. Trojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare U a malou a veľkou kupolou. Autorom stavby je M. Konkoly-Thege. Solitérna budova č.34/65 stojí v strede parku.
 • Park. Prírodno-krajinársky park pri hvezdárni bol vybudovaný pred rokom 1888. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa okolo observatória.
 • Knižnica. Historizujúca budova knižnice observatória (pôrodnice) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1959. Dvojpodlažná stavba s podkrovím jedno a dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného L. Solitérna budova č.125/62 sa nachádza južne od hvezdárne. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2006.

 

IŽA. Fara.

Najstaršou budovou v obci rímsko-katolícka fara. Nachádza sa v strede obce.

 

KOMÁRNO. Administratívna budova. Daňový úrad, internát.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Neskoroklasicistická budova postavená po roku 1848. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia a po roku 2003.  Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Radová a nárožná chodbová budova sa nachádza na ulici Palatínova 8 pri ulici Svätoondrejská v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej knižnica.

 

KOMÁRNO. Bytový dom s lekárňou (Lekáreň Kovács).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Funkcionalistický dom postavený v rokoch 1936-1968. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Štefan Csizi a Alfréd Schindler. Nárožný dom sa nachádza sa na ulici Župná 2 pri ulici Palatínova a Námestí generála Klapku v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1974. Klasicistická budova evanjelickej fary postavená pred rokom 1784. Upravovaná bola v polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Františkánska 15 na pravej strane evanjelického kostola v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Hotel Grand.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Eklekticistická budova hotela, Sovietska agencia, postavená v rokoch 1898-1901. Upravovaná bola v roku 1927 a v 70.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Nárožná budova sa nachádza na Dunajskom nábreží 16 pri ulici Lehárova v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Kolégium jezuitov.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a kolégium vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková budova bývalého jezuitského kolégia, rehoľného domu rádu svätého Benedikta, postavená v roku 1654. Je najstaršou stavbou v meste. Zásadne prestavaná bola v rokoch 1748-1757. Upravovaná bola v rokoch 1763, 1783, 1848, 1851, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Palatínova 10 severozápadne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ondreja, apoštola v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Kolégium reformovanej cirkvi.

Národná kultúrna pamiatka Kolégium vyhlásená v roku 1970. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kolégium. Barokovo-klasicistická budova bývalého jezuitského kolégia, fary reformovanej cirkvi, postavená v rokoch 1794-1796. Upravovaná bola v 80.rokoch 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Jókaiho 34 oproti kostolu reformovanej cirkvi. Dnes je v nej Podunajské múzeum.
 • Oplotenie s bránou. Kovové a murované barokovo-klasicistické oplotenie z rokov 1795-1796. Nachádza sa oproti kostolu reformovanej cirkvi.
 • Záhrada. Prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou vybudovaná v rokoch 1795-1796 pri kolégiu. Nachádza sa oproti kostolu reformovanej cirkvi. (Pozri Záhrady v okrese Komárno).

 

KOMÁRNO. Kultúrny dom. Dôstojnícky pavilón.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1858-1863. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 2 v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Mestský palác. Zičiho palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1964. Klasicistický mestský palác postavený po roku 1763. Upravovaný bol po roku 1763, v rokoch 1798, 1870, v 80.rokoch 19.storočia a v 50.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdová nárožná stavba sa nachádza v strede mesta na Námestí generála Klapku 9 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom múzeum.

 

KOMÁRNO. Meštiansky dom. Františkánska 9.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1974. Klasicistický dom, bývalá evanjelická škola, postavený na prelome 17. a 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1823, 1937 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Františkánska 19 na ľavej strane evanjelického kostola v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Meštiansky dom. Palatínova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 1999. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Palatínova 2 v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Múzeum.

Národná kultúrna pamiatka Múzeum s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Múzeum. Neskorohistorizujúca budova múzea z roku 1913. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Architektom stavby je D. Hült, staviteľom M. Nagy. Radová a nárožná budova sa nachádza v strede mesta na ulici Palatínova 13 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej Podunajské múzeum.
 • Pomník M. Jókaia. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Komárno).
 • Oplotenie s bránou. Kovové oplotenie s murovaným soklom v neskorohistorizujúcom slohu z roku 1913. Má pôdorys v tvare L. Nachádza sa v juhozápadnej a juhovýchodnej časti areálu. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2015.

 

KOMÁRNO. Nemocnica.

Budova nemocnice z roku 1922.

 

KOMÁRNO. Radnica. Mestský úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická budova radnice z roku 1766. Upravovaná bola v rokoch 1767, 1848, 1875, v 90.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Autorom stavby je J. Wildt, autormi prestavby v roku 1875 A. Gerstenberger a K. A. Arvé. Radová a nárožná chodbová budova sa nachádza v strede mesta na Námestí generála Klapku 1 v Pamiatkovej zóne.

 

KOMÁRNO. Súd. Okresný súd.

Národná kultúrna pamiatka Súd a oplotenie vyhlásená v roku 1974. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Súd. Novorenesančná monumentálna budova bývalého župného súdu (dnes okresný súd) postavená v rokoch 1895-1896. Upravovaná bola v rokoch 1970, 1997 a po roku 2003. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je István Kiss. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Pohraničná 6 v Pamiatkovej zóne severovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ondreja, apoštola.
 • Oplotenie. Historizujúce oplotenie súdu vymurované z tehly s kovovou výplňou z rokov 1895-1896. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia a v roku 2006. Nachádza sa pred severovýchodnou fasádou súdu. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2017.

 

KOMÁRNO. Špitál.

Národná kultúrna pamiatka Špitál a kaplnka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Špitál. Novoklasicistická budova vojenskej nemocnice, špitála, chudobinca, postavená v rokoch 1709-1750. Upravovaná bola po roku 1763 a v rokoch 1768, 1848-1849 a 1879. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza na severnej strane ulice Jókaiho 6.
 • Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Komárno).

 

KOMÁRNO. Župný dom. Okresný úrad, archív.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Neskorobaroková budova postavená v rokoch 1798-1813. Klasicisticky upravená bola koncom 19.storočia. Ďalšie úpravy v rokoch 1937-1938. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi úpravy v 80.rokoch 19.storočia sú A. Gerstenberger a K. A. Arvé. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Župná 15 pri Štefánikovom námestí 10 v Pamiatkovej zóne.

 

PRIBETA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a ohradný múr vyhlásená v roku 2015. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Baroková budova katolíckej fary z roku 1766. Upravovaná bola na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v severnej časti obce na ulici Hlavná 556.
 • Ohradný múr. Barokový murovaný ohradný múr z roku 1766.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist