Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Košice I

SEVER. Reedukačný ústav.

Národná kultúrna pamiatka Reedukačný ústav s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto na ulici Komenského 73. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola (Kancelárie, laboratóriá č. 8 a č.9). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením.
 • Škola (Kancelárie, objekt č.11). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením.
 • Škola (Kancelárie, objekt č.10). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením.
 • Dielne (Kancelárie, poslucháreň, objekt č.39). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s trojtraktovou dispozíciou, pôdorysom v tvare nepravidelného T, jednopodlažný.
 • Internát (Kancelárie, laboratóriá, objekt č.4). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný.
 • Internát (Kancelárie, laboratóriá, objekt č.5). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný.
 • Internát (Kancelárie, poslucháreň, objekt č.6). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s podpivničením.
 • Administratívna budova (Kancelárie, cvičebňa, objekt č.7). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966, 1985 a koncom 20.storočia. Chodbový solitér s dvojtraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný s s podkrovím a podpivničením.
 • Hospodárska stavba (Skleník, hospodárstvo a kotolňa, objekt č.25). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1909-1910. Upravovaná bola pred rokom 1912, pred rokom 1945 a v 80.rokoch 20.storočia. Solitér s jednotraktovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, dvojpodlažný. Autorom stavby je J. Wälder.
 • Požiarna zbrojnica (Garáž, objekt č.21). Stavba v historizujúcom secesnom slohu postavená v rokoch 1905-1910. Upravovaná bola v rokoch 1951, 1966 a 1985. Solitér s jednopriestorovou dispozíciou, obdĺžnikovým pôdorysom, jednopodlažný.
 • Sadovnícka úprava. Historická zeleň v areáli ústavu z rokov 1905-1910.

 

SEVER. Škola uršulínok, univerzita.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova školy z rokov 1904-1905. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, päťkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Severné Mesto v Parku Angelinum 9.

 

SEVER. Škola (Katedra, aula fyziky Technickej univerzity Košice).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova školy z rokov 1873-1875. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Solitér sa nachádza sa v lokalite Severné Mesto v západnej časti Parku Komenského 2, 4.

 

SEVER. Vojenská škola (Kadetka).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova školy postavená v rokoch 1854-1856. Upravovaná bola v roku 1995. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná so štyrmi podkrovnými podlažiami a podpivničením. Autorom je Jozef Bellágh. Chodbová solitérna budova sa nachádza v lokalite Severné Mesto na ulici Komenského 39.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Gorkého 2.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätné tabule vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná administratívna budova. Postavená v štýle novobarokového historizmu v rokoch 1913-1915. Upravovaná bola v rokoch 1923-1926. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Jozef Hubert a A. Novák. Pamätná je ako sídlo 1.československej národnej rady a sídlo SNR a Zboru povereníkov. Chodbový solitér sa nachádza v lokalite Letná na ulici Gorkého 2 pri uliciach Železničná 1, Hviezdoslavova a Strojárska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa sídla 1.československej vlády. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa sídla SNR a Zboru povereníkov. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Hviezdoslavova 7. Miestny úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova z rokov 1912-1914. Upravovaná bola v 20.storočí. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Nárožný solitér sa nachádza v lokalite Letná na ulici Hviezdoslavova 7 pri ulici Moyzesova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Námestie Maratónu mieru 1. Východoslovenské múzeum, Úrad KSK.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Eklekticistická budova postavená v roku 1909. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Jozef Kauser. Nárožný solitér sa nachádza v lokalite Letná na Námestí Maratónu mieru 1 pri ulici Hviezdoslavova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa R. Viesta. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Bačíkova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Budova banky v štýle moderného hnutia postavená v rokoch 1929-1930. Upravovaná bola v roku 1958. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi úpravy v roku 1958 sú Ľudovít Oelschläger a Štofko. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Bačíkova 2 pri ulici Hlavná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Drevný trh 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Budova v štýle moderného hnutia postavená v rokoch 1920-1930. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Nájomný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Drevný trh 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Hlavná 68. Palác Spišskej komory.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Baroková budova postavená pred rokom 1567. Upravovaná bola v rokoch 1632, 1770 a v 30.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 68 v západnej časti námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa J. Bársányho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Kováčska 20. Mestský archív.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistická budova postavená pred rokom 1725. Upravovaná bola v rokoch 170-1790, 1880-1895 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je štvorpodlažná. Prejazdová radová stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Mäsiarska 27. Poliklinika, finančný palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova z 3.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Mojmírova 8. Vedecká knižnica Technickej univerzity.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistická budova z roku 1878. Upravovaná bola v rokoch 1926, 1948 a 1993. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, viackrídlový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mojmírova 8 pri uliciach Pribinova a Hlavná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Moyzesova 19. Policajné riaditeľstvo a kasárne.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúco-klasicistická budova postavená v rokoch 1928-1931. Upravovaná bola v 70.-80.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare u, je štvorpodlažná s podpivničením. Autorom projektu stavby je František Sander, staviteľom Hugo Kaboš. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 19 pri uliciach Štúrova, Kuzmányho a Galenova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Poštová 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Historizujúca budova zo začiatku 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1856, 1869, začiatkom 20.storočia, v roku 1958 a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na južnej strane ulice Poštová 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

STARÉ MESTO. Administratívna budova. Šrobárova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova z roku 1903. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. Wagner. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Šrobárova 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Banka. Unibanka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novobaroková budova z roku 1902. Upravovaná bola v rokoch 1923, 1939, 1989 a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Autorom stavby je Jozef Hubert, prestavby v roku 1923 Frič a A. Novák. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Rooseweltova 10 pri ulici Krmanova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Divadlo. Východoslovenské štátne divadlo.

Národná kultúrna pamiatka Divadlo a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Divadlo. Historizujúca budova s novorenesančnými a novobarokovými prvkami postavená v rokoch 1897-1899. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia, v rokoch 1954-1958, a v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je päťpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Adolf Lang, Michal Répászky a Arpád a Gejza Jakabovci. Priezorová solitérna stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na Hlavnom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej divadlo.
 • Pamätná tabuľa J. Borodáča. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Fara. Farský úrad (Dómska fara).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova fary z roku 1902. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Fara evanjelická.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Klasicistická budova evanjelickej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v 30.rokoch 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na južnej strane ulice Mlynská 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Gymnázium. Reálka, Šmeralka.

Národná kultúrna pamiatka Gymnázium a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Gymnázium. Eklekticistická budova gymnázia postavená po roku 1881. Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Poštová 9 pri uliciach Baštová a Mäsiarska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa V. Myszkovského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Historická radnica.

Národná kultúrna pamiatka Radnica a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná radnica. Neskorobaroková budova radnice z 15.storočia. Upravovaná bola v 17.storočí, v rokoch 1779-1780, v 20.rokoch 19.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Má jedno, dvoj a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1779-1780 do dnešnej podoby je Ján Langer. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na východnej strane ulice Hlavná 59 oproti divadlu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa I. M. Kutuzova. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Hostinec. U dvanástich apoštolov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova hostinca z 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia, začiatkom 20.storočia, v rokoch 1933 a 2002. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením. Priechodová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 51 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

STARÉ MESTO. Hotel Imperiál, Otthon.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova z roku 1883. Upravovaná bola v rokoch 1908, 1930-1931, 1937, 1954-1955, 1960-1962 a 1993. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby v roku 1883 je J. Novák, prestavby v roku 1908 Július Wirth a v rokoch 1930-1931 P. Gyulai. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 16 pri ulici Hrnčiarska 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Hotel Európa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova z roku 1870. Upravovaný bol v rokoch 1911, 1955 a okolo roku 2000. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Michal Répászky. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Protifašistických bojovníkov 1 pri ulici Mlynská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Internát. SPŠ stavebná a geodetická.

Národná kultúrna pamiatka Internát a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Internát. Modernistická budova internátu, školy, postavená v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v roku 1969. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Staviteľom bol Hugo Kaboš. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Lermontovova 1 pri ulici Moyzesova.
 • Pamätná tabuľa 1.stavebnej priemyslovky. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Kasáreň. Technická univerzita SVŠT.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančná budova z roku 1890. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 74 pri uliciach Bačíkova a Zbrojničná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Kasíno.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúca budova zo 14.-15.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 16.storočia, v 1.polovici 18.storočia, koncom 19.storočia a v rokoch 1902-1904. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, viackrídlový pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v roku 1901 je Július Répászky. Schodisková radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 76 v severozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. Dnes je v nej Divadlo Smer, kino Partizán.

 

STARÉ MESTO. Kasíno. Bábkové divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesná budova židovského kasína z roku 1910. Upravovaná bola v roku 1962. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. V rokoch 1962-1966 tu sídlilo bábkové divadlo. Autorom stavby je K. Becka. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na južnej strane ulice Rooseweltova 1.

 

STARÉ MESTO. Kiosk.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická stavba kiosku, predajne tabaku, zo začiatku 20.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici a koncom 20.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na začiatku ulice Hlavná 120 pri dome č.3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Kláštor dominikánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor dominikánov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent. Baroková budova konventu postavená na základoch stavby spred roku 1303. Nová kláštorná budova bola postavená v rokoch 1754-1767. Pôvodná stavba bola upravovaná v rokoch 1465, 1559, 1578, 1700-1741. Nová stavba bola upravovaná v rokoch 1894-1895 a v 20.storoči. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Mäsiarska 6 pri Dominikánskom námestí.
 • Kostol nanebovzatia Panna Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent františkánov. Baroková budova kňazského seminára svätého Karla Boromejského bola postavená koncom 14.storočia. Upravovaná bola v roku 1556, v 17.storočí, barokovo upravený v rokoch 1718-1724. Ďalšie úpravy v rokoch 1764-1768, 1840-1850, okolo roku 1930 a v 20.storočí. Má jedno, dvoj a šesťtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1764-1765 je A. Salzberger. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 89.
 • Kostol svätého Antona Paduánskeho. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa obetiam fašizmu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Meštiansky dom, seminár. Neskorobarokový dom z konca 18.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1841, v 20.storočí a v rokoch 1995-2000. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 46. Za pamiatkový objekt bola vyhlásený v roku 1981.
 • Socha Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Košice I).
 • Kópia sochy svätej Kláry. (Pozri Sochy a busty v okrese Košice I).
 • Kópia sochy svätej Margity Antiochijskej. (Pozri Sochy a busty v okrese Košice I).
 • Socha svätého Františka z Assisi. (Pozri Sochy a busty v okrese Košice I).
 • Socha svätého Antona Paduánskeho. (Pozri Sochy a busty v okrese Košice I).
 • Vsadený reliéf Ukrižovanie Krista. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Vsadený reliéf Bičovanie Krista. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Vsadený reliéf Korunovanie Krista tŕním. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Kláštor premonštrátov. Kráľovský dom, Konzulát Maďarskej republiky.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor premonštrátov. Ranobaroková budova postavená po roku 1654. Upravovaná bola v rokoch 1671-1681, 1701, okolo roku 1811, koncom 19.storočia a v rokoch 1928-1932. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkídlový nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto vo východnej časti ulice Hlavná 67.
 • Kostol Najsvätejšej Trojice. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).
 • Pamätné gymnázium. Gymnázium Kováčska. Historizujúca budova postavená v 17.storočí. Upravovaná bola v roku 1902-1904. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Sándor Baumgarten, autorom projektu prestavby z roku 1902 je Herzeg. Schodisková nárožná budova sa nachádza na ulici Kováčska 28 pri ulici Univerzitná.
 • Pamätná tabuľa J. Záborského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa 1.košickej univerzity. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa K. Murgaša. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Kláštor uršulínok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor. Baroková budova uršulínskeho konventu z roku 1706. Upravovaná bola v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Nachádza sa na ulici Hlavná 66 pri ulici Uršulínska.
 • Kostol svätého Michala. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Mestská veža.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Mestská veža, tzv. Urbanova veža (Urbanka). Gotická voľne stojaca stavba mestskej veže svätého Urbana z 15.storočia. Upravovaná bola renesančne v roku 1628 a v rokoch 1912 a 1970. Má jednopriestorovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je šesťpodlažná. Vo veži je zvon svätého Urbana z roku 1557. Nachádza sa na Hlavnom námestí 2 severne od Katedrály svätej Alžbety v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.

 

STARÉ MESTO. Mestský hostinec. Hotel Čierny orol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova hostinca z roku 1782. Upravovaná bola v polovici 19.storočia, v rokoch 1887, 1911, 1937, 1943 a 1979. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je trojpodlažná s podpivničením. Prejazdová pavlačová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 25 pri ulici Orlia 9 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Múzeum.

Národná kultúrna pamiatka Múzeum a pamätné tabule vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Múzeum. Novorenesančná reprezentačná budova postavená v rokoch 1898-1901. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. Má päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys s pravouhlými rizalitmi, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Arpád a Gejza Jakabovci. Solitér sa nachádza v lokalite Letná na Námestí Maratónu mieru 2 na rohu Hviezdoslavovej ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.
 • Pamätná tabuľa Klimkovičovcov. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa 1.výtvarnej školy. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Nemocnica. Pôrodnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova nemocnice z rokov 1905-1907. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podpivničením. Upravovaná bola v rokoch 1912-1936. Staviteľmi boli Arpád a Gejza Jakabovci. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 9 pri ulici Dr. Kostlivého v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Secesná budova z roku 1904. Upravovaná bola v rokoch 1925 a 1945-1950. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Arpád a Peter Jakabovci. Schodisková radová stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Protifašistických bojovníkov 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Nemocnica. Bývalá všeobecná nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica s areálom vyhlásená v roku 1998. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Nemocnica. Klasicistická budova zo 17.-18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1824-1831 a 1870. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Jozef Bellágh a S. Lenkardt. Solitér sa nachádza na ulici Senný trh 1 v juhovýchodnom kvadrante Mestskej pamiatkovej rezervácie.
 • Vrátnica. Klasicistická budova z rokov 1820-1830. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia a v rokoch 1996-1999. Má jednotraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím. Autormi stavby sú Jozef Bellágh a S. Lenkardt. Solitér sa nachádza na ulici Rooseweltova 9 severne od hlavnej budovy.
 • Oplotenie. Klasicistické kovové a murované uličné oplotenie okolo areálu. Vybudované bolo v rokoch 1824-1831Upravované bolo v rokoch 1870 a 1996-1999. Autormi stavby sú Jozef Bellágh a S. Lenkardt. Nachádza sa na ulici Senný trh.
 • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z rokov 1824-1831 v areáli bývalej nemocnice. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Polyfunkčný dom. Osemposchoďák.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistický dom bol postavený v rokoch 1937-1939. Upravovaný bol v rokoch 2004-2005. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je deväťpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je A. Skutecký. Schodiskový nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Pribinova 2 pri Hlavnej ulici 4.

 

STARÉ MESTO. Polyfunkčný dom. Židovský dom, modlitebňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom z roku 1900. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a v roku 1993. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Autorom stavby je István Forgách. Radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Zvonárska 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii severovýchodne v areáli synagógy.

 

STARÉ MESTO. Poštový telegrafný úrad.

Národná kultúrna pamiatka Poštový telegrafný úrad vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pošta. Funkcionalistická budova Slovenskej pošty bola postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová budova sa nachádza na ulici Poštová 18 v strede severnej časti bloku.
 • Administratívna budova, riaditeľstvo pôšt. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je päťpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Poštová 18 vľavo v severnej časti bloku.
 • Administratívna budova, hospodársky úrad. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1937-1934. Upravovaná bola v rokoch 1995-1997 a 1998. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Poštová 18 vpravo v severnej časti bloku.
 • Rozhlas. Funkcionalistická budova Slovenského rozhlasu postavená v rokoch 1927-1934. Upravovaná bola v rokoch 1999-2001. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je päťpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú B. Kozák, B. Koráb a J. Železný. Solitér sa nachádza na ulici Moyzesova 7 v strede južnej časti bloku.

  

STARÉ MESTO. Seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova jezuitského seminára, mestskej sporiteľne postavená na prelome 13. a 14.storočia. Upravovaná bola v polovici 15.storočia, v 4.štvrtine 15.storočia, okolo roku 1665, v 2.polovici 18.storočia a v rokoch 1907-1912. Má troj a štvortraktovú dispozíciu, nepravidelný päťkrídlový pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je R. Anger. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Hlavná 30 pri ulici Alžbetina 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Spolkový dom katolíckych mládencov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Eklekticisticko-secesný dom postavený v polovici 19.storočia. Upravovaný bol pred rokom 1912. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nárožný dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 62 pri ulici Timonova 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Spolkový dom. Bábkové divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistický dom z roku 1899. Upravovaný bol v rokoch 1918 a 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Schodiskový radový dom sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na východnej strane ulice Tajovského 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej divadlo.

 

STARÉ MESTO. Sýpka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková murovaná sýpka, annonarium, postavená v rokoch 1580-1600. Upravovaná bola koncom 18.storočia, v 19.storočí a v 50.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením má jedno a dvojtraktovú dispozíciu a štvorkrídlový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 8 severne od kláštora v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Hviezdoslavova 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova školy z roku 1897. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Michal Répászky. Chodbový solitér sa nachádza v lokalite Letná na ulici Hviezdoslavova 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej Knižnica Jána Bocatia.

 

STARÉ MESTO. Škola. Puškinova 3.

Pamiatkový objekt NKP Synagóga a škola vyhlásený v roku 1981. Budova židovskej školy, talmudu-tóry, v štýle tradicionálnej moderny z rokov 1926-1933. Upravovaná bola po roku 1959 a v rokoch 1971-1972, 1992, 2003-2004 a 2005-2006. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Ľudovít Oelschläger, Bosko a Hugo Kaboš. Chodbová budova sa nachádza na ulici Puškinova 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Prvá priemyselná škola. Komenského 2.

Národná kultúrna pamiatka Škola s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Novorenesančná budova školy postavená v roku 1885. Upravovaná bola v rokoch 1901 a 1977-1979. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Je pamätná ako 1.priemyselná škola. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Letná na ulici Komenského 2 pri ulici Strojárska.
 • Pamätná tabuľa 75.výročia založenia 1.priemyselnej školy. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).
 • Pamätná tabuľa 100.výročia založenia 1.priemyselnej školy. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Škola s internátom. Divadlo Thália. Grešákova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Funkcionalistická budova strednej priemyselnej školy (obchodnej akadémie) z 30.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1972 a 1974. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného E, je päťpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Grešákova 1 pri ulici Mojmírova 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Právnická fakulta UPJŠ.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Novorenesančná budova postavená v roku 1894. Upravovaná bola v roku 1937. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Michal Répászky, autorom nadstavby tretieho podlažia je Hugo Bárkány. Škola je pamätná ako 1.vysoká technická škola. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 26 pri ulici Univerzitná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa 1.vysokej technickej školy. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Škola. Právnická Fakulta UPJŠ.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1981. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Novoklasicistická budova školy z 90.rokov 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Július Répászky. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na západnej strane ulice Kováčska 30 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa X. Zombu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

STARÉ MESTO. Škola. Reálna škola, kňazský seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková budova školy zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1771. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 48 pri ulici Hlavná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Maďarské gymnázium a ZŠ S. Máraiho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Funkcionalistická budova postavená v rokoch 1926-1928. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1978-1980. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného H, je štvorpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Petr Kropáček. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Kuzmányho 6 pri ulici Galenova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Škola uršulínok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova školy z roku 1698. Upravovaná bola v rokoch 1835 a 1893. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mäsiarska 25 v areáli kláštora uršulínok v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Bývalá evanjelická škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novoklasicistická budova školy postavená pred rokom 1890. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Peter Jakab. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Mlynská 23 pri ulici Zvonárska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Prírodovedecká fakulta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1903-1904. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare V, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Alexander Baumgarten. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Moyzesova 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Červená škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova školy postavená v rokoch 1892-1896. Upravovaná bola v rokoch 1961 a 1967, v 70. a 80.rokoch 20.storočia a v roku 1989. Má dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Arpád a Gejza Jakabovci. Chodbový solitér sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Šrobárova 1 pri ulici Moyzesova 17 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Škola. Židovská škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Budova v štýle moderného hnutia postavená v rokoch 1926-1927. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Ľudovít Kozma, staviteľom firma Huga Bárkány. Chodbová budova sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Tajovského 15 vedľa neologickej synagógy v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Väznica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Renesančná budova mestskej väznice z 15.storočia. Upravovaná bola v 16.storočí a v rokoch 1940-1942. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare Z. Nárožná stavba sa nachádza v lokalite Stredné Mesto na ulici Pri Miklušovej väznici 10 pri ulici Hrnčiarska v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.

 

STARÉ MESTO. Židovské kúpele (mikve).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Eklekticistická budova postavená okolo roku 1883. Upravovaná bola v roku 1930, po roku 1993 a v roku 2006. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na ulici Krmanova 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Župný dom. Východoslovenská galéria.

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný župný dom. Barokovo-klasicistická budova bývalého stoličného domu postavená v rokoch 1784-1787. Upravovaná bola v rokoch 1799, 1888-1889 a 1940, v 50. a 60.rokoch 20.storočia, v roku 1975 a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby v rokoch 1784-1787 je Ján Langer, autorom prestavby v rokoch 1888-1889 je G. Markó. Budova je pamätná 1.zasadnutím československej vlády dňa 5.4.1945. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na východnej strane ulice Hlavná 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa Košického vládneho programu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Košice I).

 

ŤAHANOVCE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova katolíckej fary z roku 1795. Upravovaná bola v roku 1964 a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Ťahanovská 31 severne od kostola.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist