Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Košice IV

JUH. Administratívna budova. Obvodné oddelenie PZ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticisticko-novorenesančná budova postavená na prelome 19. a 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Pavlačová nárožná budova sa nachádza v lokalite Skladná na ulici Štúrova 10 pri ulici Fejova.

 

JUH. Materská škola, kisdedovó.

Národná kultúrna pamiatka Materská škola s areálom vyhlásená v roku 2004. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Materská škola. Historizujúca solitérna budova postavená v rokoch 1894-1895. Upravovaná bola v roku 1958. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je trojpodlažná. Autorom stavby je Michal Répászky. Nachádza sa v lokalite Skladná na ulici Žižkova 4 za juhozápadnou hranicou Mestskej pamiatkovej rezervácie.
 • Oplotenie s bránou. Historizujúce oplotenie, stĺpový plot s kovanou bránou, z rokov 1894-1895. Autorom oplotenia je Michal Répászky.
 • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou z 18.storočia okolo školy. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. (Pozri Záhrady v okrese Košice I).

 

JUH. Nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica s areálom vyhlásená v roku 1982. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova 43. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Objekt I. Administratívna budova, bývalý centrálny príjem. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola po roku 1992. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5067, sa nachádza vo východnej, vstupnej, časti areálu.
 • Objekt II. Nemocnica, chirurgická klinika. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 50. a 90.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5066, sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Objekt III. Pavilón infekčných chorôb, magnetická rezonancia. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v rokoch 1991 a 2003. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5069, sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Objekt IV. Pavilón oftalmologický, plastická chirurgia a očné oddelenie. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v rokoch 1988 a 1996. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5070, sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Objekt V. Pavilón pediatrický, stomatológia. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v roku 1988. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5072, sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Objekt VI-VII. Pavilón chirurgický, interná klinika. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5071, sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Objekt VIII. Pitevňa, ÚDZS. Novoklasicistická budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare štvoruholníka, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5075 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Objekt IX. Kotolňa, technické zázemie. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 2001-2002. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je jednopodlažná. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5076 sa nachádza v južnej časti areálu.
 • Objekt X. Ubytovňa s kaplnkou, oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.5077, sa nachádza v južnej časti areálu.
 • Objekt XI. Pavilón TBC, kliníika pneumológie. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Autorom stavby je György Kopeczek. Chodbový solitér, objekt č.785, sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu.
 • Objekt XII. Administratívna budova, administratíva, archív, knižnica. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Schodiskový solitér, objekt č.5079, sa nachádza v juhovýchodnej časti areálu.
 • Objekt XIV. Vrátnica, lekáreň. Secesná budova bola postavená v rokoch 1916-1924. Upravovaná bola v roku 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je György Kopeczek. Solitérny objekt č.5065 sa nachádza na východnej hranici areálu.
 • Objekt XV. Nemocničný pavilón, onkologický ústav. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1936-1938. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Faulhammer. Chodbový solitér, objekt č.7251, sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.

 

JUH. Sýpka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Sýpka (sklad krmív) zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1994-1998, 2000 a 2005-2006. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nárožná stavba sa nachádza v lokalite Skladná na ulici Fejova 1. Dnes sa v nej nachádza reštaurácia a kaviareň Stará sýpka.

 

JUH. Špitál.

Národná kultúrna pamiatka Špitál a kostol vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Skladná na východnej strane ulice Južná trieda 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Špitál. Baroková solitérna budova postavená v rokoch 1762-1765. Upravovaná bola v rokoch 1814, 1869, 1909, 1930 a 2003-2005. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, viackrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je J. Tamorla. Dnes je v ňom domov dôchodcov.
 • Kostol Ducha Svätého. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Košice I).

 

KRÁSNA. Kláštor benediktínov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Gotická budova kláštora, benediktínskeho opátstva, postavená v 40.rokoch 12.storočia. Upravovaná bola v 17.storočí. Nachádza sa na návrší nad obcou.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist