Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Levoča

GRANČ-PETROVCE. Filagória.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2009. Filagória (letný záhradný pavilón). Murovaná a drevená stavba bola postavená koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná. Nachádza sa v obci Granč-Petrovce 157 v juhozápadnej časti areálu Petrőciovského kaštieľa.

 

KLČOV. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Prícestný hostinec. Budova krčmy, zájazdného hostinca, z konca 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom a v 80.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa v obci Klčov 58, 129 pri ceste Poprad – Prešov.
 • Voziareň. Baroková solitérna stavba voziarne s prepriahacou stanicou z konca 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1998. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením.

 

LEVOČA. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa južne od cintorína a východne od Košickej brány. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Eklekticisticko-novorenesančná budova župného súdu (bývalej sédrie), krajského súdu, bola postavená v rokoch 1900-1902. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Štefan Kiss, staviteľom J. Gasch, autorom sgrafita je Gyozo Mrozek, Eugen Ormay. Solitér sa nachádza sa na Námestí Štefana Kluberta 6. Dnes je v budove poliklinika.
 • Väznica. Eklekticistická budova väznice bola postavená v rokoch 1900-1902. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného obdĺžnika. Nárožná stavba sa nachádza na Námestí Štefana Kluberta 7.

 

LEVOČA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Renesančná budova katolíckej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 15.storočia, v 2.polovici 16.storočia, v 18.storočí, v roku 1814, v 19.storočí a v polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Sieňová prejazdová budova sa nachádza na Námestí Majstra Pavla 52.
 • Hospodárska stavba. Renesančná murovaná stavba (stodola, trafostanica) postavená v období koniec 16. až začiatok 17.storočia. Upravovaná bola v 18. a 19.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím. Nachádza sa na ulici Kláštorská 60 za farou.

 

LEVOČA. Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského.

Národná kultúrna pamiatka Gymnázium a oplotenie vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Gymnázium. Secesná budova bývalého reálneho gymnázia bola postavená v rokoch 1912-1913 a 1913-1915. Upravovaná bola po roku 1968. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare V, je štvorpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú Alfréd Hájos a Villányi. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Kláštorská 37 pri ulici Gymnaziálny priechod v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Bola postavená na mieste zbúraného kláštorného krídla kláštora minoritov.
 • Oplotenie. Eklekticistické tehlové a kovové oplotenie vybudované v rokoch 1911-1913. Upravované bolo po roku 1968. Autorom je Alfréd Hájos. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2015.

 

LEVOČA. Kasíno, Spišský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančná budova Spišského domu, dnes kasína, bola postavená v rokoch 1891-1893. Upravovaná bola v 20.storočí a v rokoch 1996-1999. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Anton Müller. Priechodová radová budova sa nachádza na Námestí Majstra Pavla 35 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej reštaurácia.

 

LEVOČA. Kláštor minoritov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor minoritov. Gotická budova starého minoritského kláštora (založeného v roku 1309), gymnázia, postavená v rokoch 1320-1380. Upravovaná bola v rokoch 1673-1677, 1911-1913, 1938-1939 a v 90.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1938-1939 je Eugen Ormay. Kláštor situovaný na hradbách pozostáva z objektov okolo rajského dvora obostavaného krížovou arkádovou chodbou zo 14.storočia. Nachádza sa na ulici Kláštorská 38 pri hradbách pri Poľskej bráne.
 • Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Levoča).

 

LEVOČA. Kláštor minoritov (františkánov).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent minoritov. Neskorobaroková budova konventu, nového minoritského kláštora, postavená v roku 1747. Upravovaná bola v rokoch 1777, 1830, 1906, 1908-1909, 1974 a 1995-1998. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je trojpodlažná s podkrovím. Nachádza sa na ulici Košická 2 pri Košickej bráne.
 • Kostol Ducha Svätého. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Levoča).

 

LEVOČA. Nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka Nemocnica a pavilón vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Nemocnica. Eklekticistická budova Probstnerovej nemocnice (Probstnerovej kúrie) postavená pred rokom 1869 a v rokoch 1899-1900. Upravovaná bola v roku 1915 a po roku 1948. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Anton Müller. Solitér sa nachádza na Probstnerovej ceste 6.
 • Pavilón. Eklekticistický nemocničný pavilón, chirurgia, postavený v rokoch 1895-1902. Upravovaný bol v roku 1915 a po roku 1948. Solitér má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením.

 

LEVOČA. Obchodný dom.

Bol spolu so zlatníckymi dielňami časťou komplexu budov v parku. Budova bola postavená v 15.storočí. Pôvodne tu bola mestská škola, o čom svedčí erb oproti kostolu. V roku 1588 ju prebudovali na školu vyššieho typu. Nachádzala sa tu tiež mestská zbrojnica. Budovy boli spojené v jeden celok v rokoch 1587-1588. Po prestavbe v rokoch 1810 a 1858-1862 slúžila ako reálne gymnázium, kasíno, cukráreň, reštaurácia i byty. Dnes, opäť zreštaurovaná, slúži administratívnym účelom. Stojí uprostred námestia.

 

LEVOČA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka Radnica s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Radnica. Gotická budova radnice z 2.polovice 15.storočia postavená na pôdoryse pôvodnej stredovekej tržnice z 15.storočia. Začiatkom 16.storočia prebehla výrazná renesančná úprava. Upravovaná bola v rokoch 1549, 1551-1559, 1571, 1615, 1657, 1747 a 1768. Romanticky obnovená bola okolo roku 1880 (zdobenie alegorickými freskami). Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. S pôvodne samostatnou zvonicou a otvorenou renesančnou arkádovou chodbou na južnej a západnej strane z roku 1559. Budova je ukončená podkrovnou nadstavbou so štítovými vikiermi z roku 1895. Je zdobená maľbami, ktoré predstavujú symboly občianskych cností (opatrnosť, spravodlivosť, striedmosť, trpezlivosť a udatnosť). Je spojená s renesančnou vežou, ktorá bola postavená v rokoch 1656-1661 a slúžila ako zvonica. V interiéri sa nachádzajú drevené trámové stropy. Solitér sa nachádza na Námestí Majstra Pavla 2. Dnes je v nej múzeum.
 • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Levoča).
 • Pamätná tabuľa J. A. Komenského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Levoča).
 • Pamätná tabuľa na sídlo provincie. (Pozri Pamätné tabule v okrese Levoča).

 

LEVOČA. Reduta, Tatra, Mestské divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova z 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1590, 1664, 1820-1836, 1841-1853, 1872, 1883 a koncom 20.storočia. Má dvoj a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. V zadnej časti veľkého meštianskeho domu bola v rokoch 1841-1853 postavená budova Mestského divadla. Prejazdová nárožná budova sa nachádza na Námestí Majstra Pavla 54 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

LEVOČA. Škola. Dievčenská škola s internátom.

Národná kultúrna pamiatka Škola s areálom vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Secesná budova vyššej dievčenskej školy postavená v rokoch 1901-1903. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná. Autormi stavby sú Sándor Baumgarten, Zsigmond Herczegh a staviteľom firma J. Gasch a M. Muller. Chodbová radová budova sa nachádza na Námestí Štefana Kluberta 2. V súčasnosti v budove sídli škola pre nevidiacich.
 • Oplotenie s bránou. Secesné kovové a murované oplotenie vybudované v rokoch 1901-1903. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa v severnej časti areálu.
 • Pivnica. Secesná terénna zásobná pivnica vybudovaná v rokoch 1901-1903. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je podzemná. Autormi stavby sú Sándor Baumgarten, Zsigmond Herczegh a staviteľom firma J. Gasch a M. Muller. Solitér sa nachádza vo východnej časti areálu.

 

LEVOČA. Škola. Dievčenská kláštorná škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova školy postavená v rokoch 1913-1915 a 1927. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 1992. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Kláštorská 24 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

LEVOČA. Škola. Bývalá štátna reálka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Eklekticistická budova školy z roku 1899. Upravovaná bola v 30. a 80.rokoch 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E (obráteného T), je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Ignác Alpár. Chodbový solitér sa nachádza na Námestí Štefana Kluberta 10.

 

LEVOČA. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova postavená v rokoch 1807-1837. Upravovaná bola v rokoch 1840, 1849, 1885, 1915 a 1997-1999. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom projektu je architekt z Egru Antonín Povolný, sochárom Ignác Čech a kamenárom Jalle. Levoča bola od 16.storočia až do konca roku 1922 sídlom Spišskej župy. Klasicistický sloh budovy autor prispôsobil renesančnému prostrediu mesta zdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. Prejazdová nárožná budova sa nachádza na Námestí Majstra Pavla 59 pri uliciach Vetrová a Ružová v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes zreštaurovaná budova opäť slúži administratívnym účelom.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Palešovom námestí 6 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Fara. Baroková budova katolíckej fary z 2.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v 2.tretine 18.storočia, na prelome 18. a 19.storočia, v roku 1906 a v 2.polovici 20.storočia. Prejazdový solitér má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením.
 • Fara. Baroková budova starej fary z 2.tretiny 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1730, na prelome 18. a 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Solitér má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná.
 • Ohradný múr s bránami. Barokové murované oplotenie areálu fary z 2.tretiny 18.storočia. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Gotická budova postavená v 14.storočí a v 3.tretine 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1657, 1743-1748, v období koniec 18. až 1.tretina 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 2.
 • Ohradný múr s bránami. Renesančný murovaný múr z roku 1657. Upravovaný bol v rokoch 1743-1748, v období koniec 18. až 1.tretina 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Renesančná budova, kňazský domov, z 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1662, 1687, v 1.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má päťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 3.
 • Hospodárska stavba. Renesančná murovaná stavba z 2.polovice 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1687, v 1.polovici 18.storočia, v 19.storočí, v 2.polovici 20.storočia a v roku 1994. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.
 • Ohradný múr s bránami. Renesančný murovaný múr z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1662 a 1687 a v 1.polovici 18.storočia.
 • Socha Madony. (Pozri Sochy a busty v okrese Levoča).
 • Socha sediaceho leva 1. (Pozri Sochy a busty v okrese Levoča).
 • Socha sediaceho leva 2. (Pozri Sochy a busty v okrese Levoča).

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova, kňazský domov, zo 14.-15.storočia. Upravovaná bola v 1.tretine 16.storočia, v polovici 17.storočia, v 1.tretine 18.storočia, v 2.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 4 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova z 3.tretiny 15.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 17.storočia, v roku 1746, v 3.tretine 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 5.
 • Dom služobníctva so sýpkou. Historizujúci dom, čeľadník a sýpka, zo 60.rokov 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Chodbový radový dom má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením.
 • Ohradný múr s bránou. Barokové murované oplotenie z roku 1746. Upravované bolo v 1.tretine a v 60.rokoch 19.storočia a v 20.storočí.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 6.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova z 15.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 17.storočia, v rokoch 1741, 1856-1857, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1994. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 6.
 • Ohradný múr s bránami. Barokový murovaný múr z 2.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1741, 1856-1857, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1994.
 • Sypanec. Baroková murovaná stavba, sypanec so suterénom čeľadníku, z 2.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1856-1857, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1994. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením.
 • Stodola. Baroková murovaná stavba (stodola, humno) z 2.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1856-1857, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1994. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúca budova z roku 1874. Upravovaná bola v rokoch 1994-1995. Má dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 8. Dom kaplánov, kostolníkov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova z konca 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 18.storočia, v rokoch 1790-1810, 1870-1890 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 14. Cirkevný súd, prepošstvo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova zo 14.storočia. Upravovaná bola v 15.storočí, v rokoch 1616, 1762, začiatkom a koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 14.
 • Dom služobníctva. Barokový dom (čeľadník, hospodárska budova) z roku 1616. Upravovaný bol v roku 1762, v 20.storočí a v roku 2001. Sieňový radový dom má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením.
 • Ohradný múr s bránami. Barokový murovaný múr z roku 1762.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 15. Kolpingov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova bola postavená v období 3.tretina 15. až 1.tretina 16.storočia. Upravovaná bola na prelome 17. a 18.storočia, v polovici 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Chodbová a prejazdová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 15.
 • Súsošie korunovania Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Levoča).

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 16. Pôsobisko Jozefa Špirku.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova z polovice 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1774 a 1944 a v 3.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 16.
 • Dom služobníctva. Barokový dom, čeľadník, z polovice 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1774 a 1944 a v 3.tretine 20.storočia. Má štvorpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením.
 • Ohradný múr s bránami. Barokový murovaný múr z polovice 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1744 a 1944 a v 3.tretine 20.storočia.
 • Socha svätého Michala, archanjela. (Pozri Sochy a busty v okrese Levoča).

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kanónia. Spišská Kapitula 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova z 1.polovice 16.storočia. Upravovaná bola v polovici a v 4.štvrtine 17.storočia, v roku 1743, v období koniec 18. až začiatok 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Sieňová radová budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 17.
 • Dom služobníctva. Barokový dom, čeľadník, z roku 1744. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením.
 • Múr ohradný s bránami. Barokový murovaný múr.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Kláštor milosrdných bratov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor milosrdných vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor milosrdných bratov. Pôvodná gotická budova mestského špitála zo 14.storočia bola renesančne prestavaná na kláštor milosrdných bratov v rokoch 1643-1658. Barokovo upravená bola v rokoch 1727-1736. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa na ulici Hviezdoslavova 1. Rehoľníci tu zriadili nemocnicu, ktorá pretrvala do 20.storočia.
 • Kostol svätého Jána z Boha. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Levoča).
 • Meštiansky dom. Hviezdoslavova 1. (Pozri Meštianske domy v okrese Levoča).
 • Meštiansky dom 1. Hviezdoslavova 2. (Pozri Meštianske domy v okrese Levoča).
 • Meštiansky dom 2. Hviezdoslavova 2. (Pozri Meštianske domy v okrese Levoča).
 • Oplotenie. Oplotenie bolo vybudované v 18.storočí. Upravované bolo v 19.storočí.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova katolíckeho seminára postavená v roku 1647 na staršom stredovekom jadre. Upravovaná bola klasicisticky v rokoch 1810-1815, v období koniec 19. až začiatok 20.storočia, v rokoch 1932-1934 a v polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, viackrídlový pôdorys s dvoma nádvoriami, je trojpodlažná s podpivničením. V strede rajský ústredný arkádový dvor. Autorom stavby je kanonik Juraj Paleš, autorom prestavby v rokoch 1932-1934 Jozef Šašinka. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Spišská Kapitula 12 V Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova bývalej evanjelickej fary a ľudovej školy z roku 1787. Upravovaná bola v rokoch 1820-182, v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza na Mariánskom námestí 22 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej poliklinika.

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Škola. Základná škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančná budova katolíckej ľudovej školy z roku 1879. Upravovaná bola v 1., 2.polovici a koncom 20.storočia. Má dvoj, troj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je dvojpodlažná s podpivničením. Schodisková radová budova sa nachádza na Palešovom námestí 9 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK. Kláštor minoritov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor minoritov. Ranobaroková budova postavená v rokoch 1668-1710. Upravovaná bola v rokoch 1776 a 1950. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí slobody 4. Dnes slúži ako domov dôchodcov.
 • Kostol svätého Ladislava. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Levoča).
 • Pohrebná kaplnka rodiny Zápoľských. (Pozri Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levoča).
 • Hradbový múr. Gotické opevnenie kláštora z roku 1455. Upravované bolo v roku 2004. Má oválny pôdorys. Nachádza sa okolo kostola.

 

VYŠNÉ REPAŠE. Požiarna zbrojnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubová budova starej požiarnej zbrojnice postavená v štýle ľudového staviteľstva koncom 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji námestia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist