Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Nitra

HORNÉ LEFANTOVCE. Kláštor paulínov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor. Novobaroková budova bývalého paulínskeho kláštora zo 14.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1636, 1774-1775, 1839, 1894, po roku 1945 a v rokoch 1977-1984. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom obnovy v roku 1894 je Jozef Hubert, autorom malieb z rokov 1774-1775 je J. W. Bergl. Solitér sa nachádza za obcou Horné Lefantovce 382 v parku. Dnes je v nej ústav.
 • Park. Prírodno-krajinársky park z 19.storočia pri ústave. Upravovaný bol po roku 1945. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Nitra).

 

IVANKA PRI NITRE. Hasičská zbrojnica.

Zachovalá a renovovaná budova hasičskej zbrojnice.

 

JELŠOVCE. Fara.

Budova fary z 18.storočia.

 

KAPINCE. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Dom v štýle ľudového staviteľstva z nepálenej tehly bol postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 80.rokoch 20.storočia. Pamätný je v súvislosti s majorom M. Pavlovičom. Má trojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa v obci Kapince 9.
 • Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).

 

LUKÁČOVCE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná ranoklasicistická fara z roku 1770. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Upravovaná bola v 20.storočí. Solitér sa nachádza sa v obci Lukáčovce 1963.

 

MOJMÍROVCE. Fara.

Baroková budova fary z 2.polovice 18.storočia.

 

MOJMÍROVCE. Rodný dom A. Grasalkoviča.

Rodný dom grófa Antona Grasalkoviča, podľa ktorého je pomenovaný Prezidentský palác v Bratislave.

 

NITRA. Administratívna budova. Okresná nemocenská poisťovňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Funkcionalistická budova postavená v rokoch 1937-1940. Upravovaná bola v rokoch 1996-1997. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Faulhammer. Solitér sa nachádza na Štefánikovej triede 67 v lokalite Staré mesto v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Banka. Hitelbank, FEMKE, Okresná knižnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Eklekticisticko-novorokoková budova banky postavená v roku 1896. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Nárožná budova sa nachádza sa na ulici Farská 3 v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Banka. Biskupská banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova banky zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare kosodĺžnika, je trojpodlažná. Schodisková radová budova sa nachádza na Pribinovom námestí 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Banka. Všeobecná banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistická budova banky z roku 1933. Upravovaná bola v rokoch 1992-1993. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je štvorpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nárožná budova sa nachádza na Štefánikovej triede 7 na nároží s ulicou Radlinského v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Secesný polyfunkčný dom, budova banky a byty, postavený v rokoch 1904-1905. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Radový dom sa nachádza na Štefánikovej triede 35 v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Banka. Bývalá Rakúsko-uhorská banka.

Národná kultúrna pamiatka Banka a oplotenie s bránami vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty.

 • Banka. Historizujúco-secesná budova banky z roku 1900. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Jozef Hubert. Nárožná budova sa nachádza na ulici Štefánikova 9 pri ulici Radlinského v Pamiatkovej zóne.
 • Oplotenie s bránami. Historizujúco-secesné murované a kovové oplotenie s bránami z roku 1900.

 

NITRA. Banka. Bývalý Kupecko-úverkový ústav.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Secesná budova banky z roku 1911. Upravovaná bola v rokoch 1993-1994. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Staviteľom je Ľ. Kanturek. Schodisková radová budova sa nachádza na východnej strane ulice Štefánikova 13 v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Baroková budova katolíckej fary postavená v rokoch 1774-1776. Upravovaná bola v roku 1886 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Farská 18 v lokalite Dolné mesto v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Fara v Dolných Krškanoch.

Baroková budova fary z roku 1747. Nachádza sa v časti Dolné Krškany.

 

NITRA. Fara v Dražovciach.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická budova pamätnej fary postavená v rokoch 1802-1803. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1978, 1992 a 1998. Je pamätná v súvislosti s národovcom a mecénom Jozefom Ščasným /1813-1889/. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa na ulici Ščasného 26 v strede obce pri rímkso-katolíckom Kostole svätého Františka Xaverského v časti Dražovce.

 

NITRA. Kanónia. Nécseyov dom.

Národná kultúrna pamiatka Kanónia a ohradný múr vyhlásená v roku 2011. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kanónia. Baroková budova z 15.storočia. Upravovaná bola v 15.-16.storočí, v 2.tretine 16.storočia, okolo roku 1600 a v 17.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je jednopodlažná s dvoma podzemnými podlažiami. Solitér sa nachádza na Námestí Jána Pavla II. 2, 4 v lokalite Horné mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Ohradný múr. Kamenný a tehlový múr postavený po roku 1757. Upravovaný bol po roku 1809 a v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa pri ulici Východná.

 

NITRA. Kanónia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Klasicistická budova z 15.storočia, prestavaná v 18.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1910-1912, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1999-2000. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza na Námestí Jána Pavla II. 8 v lokalite Horné mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Kanónia. Dom kanonika Gregušku. U Corgoňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova postavená  rokoch 1818-1821. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s troma podzemnými podlažiami. Prejazdová nárožná budova sa nachádza na ulici Samova 16 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Kanónia. Cvinčekov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova zo 17.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v 1.polovici a 4.štvrtine 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza na ulici Východná 6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent františkánov. Baroková budova postavená v rokoch 1626-1630. Upravovaná bola v rokoch 1724 a 1735, v 1.polovici a v 60. a 80.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, päťkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Počas tureckých vojen bola vypálená. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Samova 2 v lokalite Horné mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Kostol svätého Petra a Pavla. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra).

 

NITRA. Kláštor kamaldulov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kamaldulov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor kamaldulov. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1692-1695. Upravovaná bola v rokoch 1750-1755, po roku 1927 a v rokoch 1932-1937 a 1943-1944. Už v 11.storočí sa tu usadili benediktíni, ktorí tu pôsobili až do roku 1468. Na ruinách benediktínskeho kláštora bol postavený kláštor a kostol kamaldulov. Koncom 18.storočia bol opustený. Do súčasnosti sa zachovala dvojpodlažná ústredná budova kláštora s pôdorysom v tvare U a podkrovím pod manzardovou strechou. Jadro budovy tvorí hlavné a ľavé krídlo, pravé je novostavbou z roku 1927. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Stavba je z okruhu J. B. Fischera z Erlachu. Fasády boli upravované v 20.storočí. Nachádza sa v časti Dražovce 388 na západnom svahu vrchu Zobor. Dnes je etapovito obnovovaný. Od roku 1953 je objekt súčasťou Liečebného ústavu Zobor.
 • Ruina kostola. (Pozri Ruiny a základy v okrese Nitra).
 • Zaniknutý kláštor kamaldulov. (Pozri Ruiny a základy v okrese Nitra).

 

NITRA. Kláštor nazarénov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent nazarénov. Neskorobaroková budova konventu z roku 1765. Upravovaná bola v rokoch 1878-1885, 1925, okolo roku 1928, koncom 40.rokov 20.storočia a v roku 2000. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový otvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa na ulici Kalvárska 12 na severnom úpätí vrchu Kalvária v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol nanebovzatia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra).

 

NITRA. Kláštor piaristov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kolégium piaristov. Baroková budova rezidencie a kolégia postavená v rokoch 1701-1723. Upravovaná bola okolo roku 1759, v rokoch 1817, 1899, 1933 a 1942 a v 50.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, päťkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby v roku 1899 je I. Alpár. Chodbová budova sa nachádza na ulici Piaristická 7-8 v lokalite Andráško, Vŕšok v Dolnom meste v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol svätého Ladislava. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra).

 

NITRA. Kláštor vincentiek.

Novorománsky kláštor vincentiek bol postavený v rokoch 1852-1861.

 

NITRA. Nemocnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Historizujúca budova bývalej Župnej verejnej nemocnice postavená v rokoch 1893-1894. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia a v roku 2007. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je A. Hausmann a staviteľmi Karol Meyer a R. Pekař. Schodisková solitérna budova sa nachádza na ulici Špitálska 6 pri ulici 8.mája v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Pošta. Poštový a telegrafný úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistická budova pošty postavená v rokoch 1928-1931. Má jedno, dvoja a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare A, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Josef Marek. Nachádza sa na ulici Sládkovičova 2 pri Svätoplukovom námestí v Pamiatkovej zóne.

 

NITRA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova z roku 1880. Upravovaná bola v rokoch 1905, 1911-1912 a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Architektom stavby je Ján Lyka, staviteľmi Feszty a Graf. Chodbová nárožná budova sa nachádza na Štefánikovej triede 1 pri Svätoplukovom námestí v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej Ponitrianske múzeum.

 

NITRA. Seminár svätého Gorazda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančná budova seminára postavená v 2.polovici 16.storočia. Upravovaná bola začiatkom 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a v rokoch 1876-1888, 1910 a 1993-1995. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1876-1888 je Karol Meyer. Chodbová radová budova sa nachádza na Pribinovom námestí 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Seminár. Veľký seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Seminár. Neskorobaroková budova z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v období 1877-1885 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi rozšírenia stavby v rokoch 1877-1878 sú Fridrich Schmidt a Jozef Lippert. Významná biskupská knižnica. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Socha svätého Ladislava. Originál. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha svätého Ladislava. Kópia. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha ženy 1. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha ženy 2. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie putti 1. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie putti 2. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie putti s vázou 1. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Súsošie putti s vázou 2. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha putti. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Vsadená váza. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nitra).
 • Reliéf erbu biskupa Erdődyho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Socha svätého Petra. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha biskupa. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Reliéf biskupský erb. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).

 

NITRA. Spolkový dom. Sokolovňa, Staré divadlo, Tatra.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Budova v štýle klasicistickej moderny postavená v rokoch 1928-1929. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je František Krásny. Nárožná budova sa nachádza na ulici 7.pešieho pluku 1 pri ulici Štefánikova 52 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej divadlo.

 

NITRA. Starobinec. Pro meritae Quieti.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Seminár. Neskorobaroková budova z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 1.tretine 19.storočia a v 80.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom dostavby a úpravy v roku 1832 bol F. Geissler. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Samova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Socha svätého Jozefa s malým Ježiškom. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha anjela s rohom hojnosti 1. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha anjela s rohom hojnosti 2. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom biskupa J. Vuruma. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).

 

NITRA. Škola. Poľnohospodárska univerzita.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Súbor modernistických budov sa nachádza v časti Chrenová na triede A. Hlinku 2. Ich autorom je Vladimír Dedeček. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pavilón s aulou, rektorát, vestibul, pavilón E. Postavený bol v rokoch 1961-1966. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je deväťpodlažný s podpivničením. Číslo 609.
 • Bazén s premostením. Má obdĺžnikový pôdorys. Postavený bol v rokoch 1961-1966.
 • Pavilón A (agronomický). Postavený bol v rokoch 1961-1965. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je šesťpodlažný s podpivničením. Číslo 1509.
 • Pavilón Z (zoologický). Postavený bol v rokoch 1961-1965. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je šesťpodlažný s podpivničením. Číslo 1510.
 • Pavilón T (technický). Postavený bol v rokoch 1961-1965. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je šesťpodlažný s podpivničením. Číslo 1511.
 • Spojovacia chodba s posluchárňami A+7. Postavená bola v rokoch 1961-1965. Má jednotraktovú dispozíciu, viackrídlový pôdorys, je jednopodlažná. Číslo 1525-1532.
 • Veterinárne laboratóriá, pitevňa. Postavené boli v rokoch 1961-1965. Majú dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, sú jednopodlažné. Číslo 1533.
 • Pavilón CH (chemický). Postavený bol v rokoch 1961-1965. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažný s podpivničením.
 • Spojovacia chodba s posluchárňou B+1. Postavená bola v rokoch 1961-1965. Má jednotraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Objekt 1540, 1541.

 

NITRA. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Historizujúca budova školy z roku 1908. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Solitér sa nachádza v časti Kynek na ulici Ovocinárska 62.

 

NITRA. Škola. Obchodná akadémia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Kubistická stavba školy postavená v rokoch 1923-1924. Upravovaná bola v rokoch 1926-1927. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú František Krupka a Klement Šilinger. Chodbová nárožná budova sa nachádza na ulici Cintorínska 4 pri ulici Osvaldova.

 

NITRA. Škola. Misijný dom Matky Božej.

Národná kultúrna pamiatka Škola a oplotenie vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Novoklasicistická budova školy z roku 1928. Upravovaná bola po roku 1955, v 2.polovici 20.storočia, po roku 2000 a v roku 2007. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys tvare L, je štovrpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc a staviteľom Ján Tomaschek. Chodbový solitér sa nachádza v lokalite Kalvária 3 na severnom svahu juhozápadne od kostola v Pamiatkovej zóne.
 • Oplotenie. Murované oplotenie z roku 1928. Upravované bolo v 20.storočí. Jeho autorom je Milan Michal Harminc a staviteľom Ján Tomaschek. Nachádza sa v západnej časti dvora.

 

NITRA. Škola. Základná škola kniežaťa Pribinu.

Národná kultúrna pamiatka Škola a vila vyhlásená v roku 1998. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Autorom stavieb je Oskar Singer. Tvoria je viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Funkcionalistická budova školy postavená v rokoch 1933-1937. Má dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný asymetrický pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová budova sa nachádza na ulici A. Šulgana 1 v lokalite „Číneš“.
 • Vila. Wilsonovo nábrežie 2012. (Pozri Vily v okrese Nitra).

 

NITRA. Škola. Štátna odborná hospodárska škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Funkcionalistická budova školy postavená v rokoch 1929-1932. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový asymetrický pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Jiří Grossmann. Chodbová budova sa nachádza na juhu mestskej časti Zobor na ulici Hospodárska 8.

 

VRÁBLE. Stoličný dom.

Na Hlavnej ulici sa nachádza zachovaná budova bývalého stoličného domu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist