Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova fary bola postavená v 3.tretine 18.storočia. Má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Narodil sa v nej spisovateľ Martin Medňanský /1840-1899/. Fara stojí v obci Beckov 36 juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa M. Medňanského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

BECKOV. Historické domy.

Pôvodné kúrie zemianskych rodín na námestí. Domy č.10, 13, 15 a 16.

BECKOV. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor františkánov. Postavený bol v rokoch 1689-1696 v barokovom slohu. Je to dvojpodlažná chodbová nárožná budova s pivnicou, so štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom a jedno, dvoj a trojtraktovou dispozíciou. Charitný dom stojí pri hlavnej ceste č.6 v juhozápadnej časti námestia v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol svätého Jozefa, pestúna. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Mesto nad Váhom).

BECKOV. Meštiansky dom. Altusovec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Renesančný meštiansky dom, tzv. Altusovec, bol postavený v období 15.-16.storočie. Upravovaný bol v 16.-17.storočí, v 19.storočí a v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, štvortraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí ako solitér  obci Beckov 24 vo východnej časti námestia v Pamiatkovej zóne.

BECKOV. Pamätný dom. D. Štúr.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Postavený bol v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný. Rodný dom geológa a prírodovedca Dionýza Štúra /1827-1893/ stojí v obci Beckov 154 východne od evanjelického kostola.
 • Pamätná tabuľa D. Štúra. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätný dom. Ľ. Podjavorinská.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom Ľudmily Podjavorinskej /1872-1951/, spisovateľky. Postavený bol koncom 19.storočia. Upravený bol v 20.storočí. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare L a jednotraktovou dispozíciou. Dom stojí v časti Horné Bzince 65 v centre obce.
 • Pamätná tabuľa Ľ. Podjavorinskej. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

ČACHTICE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Stojí v blízkosti kostola na ulici J. Urbanovského 940 na starobylých základoch. Pôvodne prízemná baroková budova z konca 18.storočia postavená na starších základoch. Empírovo bola upravená v 1.polovici 19.storočia. Za účinkovania Jozefa Urbanovského pred rokom 1847 ju zvýšili o jedno poschodie. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná. 10.8.1847 sa tu uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie Tatrína. Schválili vtedy uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie. Pod budovou fary stojí pieskovcový kríž z roku 1902.
 • Pamätná tabuľa spolku Tatrín. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

ČACHTICE. Meštiansky dom č.316.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Radový meštiansky dom postavený v 17.storočí v klasicistickom slohu. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s dvoma pivničnými podlažiami.

ČACHTICE. Meštiansky dom č.317.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Radový meštiansky dom postavený v 17.storočí v klasicistickom slohu. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s pivnicou.

 

ČACHTICE. Meštiansky dom č.320.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Radový meštiansky dom postavený v 17.storočí v klasicistickom slohu. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s pivnicou.

LUBINA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Dom bol postavený v roku 1904. Pôvodne to bola evanjelická fara. Budova má obdĺžnikový pôdorys a je jednopodlažná. Rodný dom botanika J. Ľ. Holubyho /1836-1923/. Dom sa nachádza v obci Lubina 222.
 • Pamätná tabuľa J. Ľ. Holubyho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

LUBINA. Holubyho chata.

Chata pod vrchom Veľkej Javoriny (970,0m). Základný kameň bol položený v roku 1923. Pomenovaná je po známom botanikovi, evanjelickom farárovi a lubinskom rodákovi Jozefovi Ľudovítovi Holubym. Stojí na mieste, ktoré bolo viac než storočie miestom stretávania a spolupatričnosti Čechov a Slovákov. Staviteľom bol Josef Jirásek z Uherského Brodu. Chata bola otvorená 6.7.1924. V roku 1926 pôvodná chata vyhorela, v júli 1928 bol položený základný kameň novej chaty. V roku 1968 prebehla rozsiahla rekonštrukcia. Po roku 1989 ju kúpil Miroslav Masaryk, v novembri 2006 ju kúpil Miroslav Martinček. Chata stojí v nadmorskej výške 920m.

LUBINA. Pamätný dom. S. Štúr.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom Samuela Štúra /1789-1851/, učiteľa, kňaza a otca Ľudovíta Štúra. Viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Dom typickej dedinskej architektúry z kraja pod Javorinou (predná izba, pitvor, kuchyňa, výška) bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Dnes je v dome pamätná izba. Dom stojí v strede obce.
 • Pamätná tabuľa S. Štúra. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

LUBINA. Pamätný dom. M. Uher.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom M. Uhera bol postavený v 20.storočí. Upravený bol v 20.storočí. Je to jednopodlažná budova s pivnicou a obdĺžnikovým pôdorysom. Miloš Uher /1914-1945/, veliteľ partizánskeho oddielu Hurban, kapitán In memoriam, vyznamenaný Štefánikovým radom 4.stupňa v roku 1992. Odpočíva v kruhu svojich spolubojovníkov na vrchu Roh, vo vybudovanom pamätníku. Dom sa nachádza  v obci Lubina 278.
 • Pamätná tabuľa M. Uhra. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Stoličný dom.

Kedysi stoličný dom, ktorý zhorel v roku 1821. Neskôr evanjelická fara, potom pošta a byt. Dnes je v budove od roku 1998 múzeum, ktoré bolo otvorené pri príležitosti 600.výročia obce.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nárožná budova postavená v rokoch 1904-1906 podľa projektu Milana Michala Harminca v historizujúcej secesii. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Budova Ľudovej banky, Slovenskej banky, stojí na ulici Československej armády 12 v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Budova mestského múzea.

Renesančná budova na Námestí slobody bola postavená v roku 1740. Pôvodne to bola Gilániho kúria. Budova je známa aj pod názvom Gilániho dom alebo Gilániovec. V súčasnosti sa v nej nachádza Mestské múzeum.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Budova školy.

Budova školy z 30.rokov 20.storočia postavená podľa projektu Emila Belluša.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Gymnázium.

Budova gymnázia z roku 1924 postavená podľa projektu A. Mezeru.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Budova prícestného hostinca bola postavená v 15.-16.storočí v neskororenesančnom slohu. Upravená bola v 17.storočí, v 1.polovici 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. Bola to prepriahacia stanica. Je to prejazdový nárožný dom s pôdorysom v tvare L, dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí na Námestí slobody 24, na rohu ulíc J. Hašku a Komenského v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom Hotel Zlatý jeleň.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Meštiansky dom. Komenského 3.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Radový meštiansky dom postavený v polovici 18.storočia. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažný s dvoma podlažiami pivníc. Stojí na ulici Komenského 3 v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Meštiansky dom. Námestie slobody 1. Dom robotníckeho hnutia.

Národná kultúrna pamiatka Dom meštiansky a sýpka vyhlásená v roku 1993. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Pôvodne gotický dom bol postavený v polovici 14.storočia. Prejazdový nárožný kamenný objekt s jednopriestorovou dvojtraktovou dispozíciou, dvojpodlažný s podkrovím a troma pivničnými podlažiami má pôdorys v tvare L. Renesančná úprava fasád s geometrickými vzormi a listovým kvádrovaním pochádza z roku 1590. Neskôr prešiel viacerými stavebnými úpravami (začiatkom 18.storočia, v 20.storočí a v rokoch 1993-1999). Stojí na Námestí slobody 1 na rohu ulice Komenského v Pamiatkovej zóne. V súčasnosti sa v budove nachádza banka. Na fasáde domu je umiestnená pamätná tabuľa J. Psotnému.
 • Sýpka. Pri meštianskom dome sa nachádza radová baroková sýpka z roku 1764, upravovaná v 20.storočí. Sýpka má pôdorys v tvare L, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Komenského 4.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Meštiansky dom. Námestie slobody 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Radový meštiansky dom postavený v roku 1704 v barokovom slohu. Upravený bol v roku 1740 a v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys a je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí na Námestí slobody 4 v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Meštiansky dom. Námestie slobody 15. Grambličkovec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Radový meštiansky dom bol postavený v 2.polovici 15.storočia v neskorobarokovom slohu. Upravený bol v 16.storočí, v 1.polovici 18.storočia a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí na Námestí slobody 15 ( v zadnej časti domu na ulici Gábrišova 2) v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Okresný súd.

Budova bývalého okresného súdu z roku 1932.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.  Okresný úrad.

Budova bývalého okresného úradu z roku 1939.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pamätný dom. Ľ. Podjavorinská.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Dom bol postavený v 19.storočí v klasicistickom slohu. Upravený bol v 20.storočí. Je to jednopodlažný dom s podkrovím a pôdorysom v tvare L. Je pamätný v súvislosti so spisovateľkou Ľudmilou Podjavorinskou /1872-1951/. Dom sa nachádza na ulici Klčova 23.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Prepoštský palác.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova prepošstva bola postavená ako gotická, v rokoch 1663-1694 bola prestavaná v barokovom slohu. Má pôdorys v tvare U a kaplnku. V kaplnke je varoková štuková výzdoba a nástenné maľby z roku 1692. Prepoštský palác stojí v areáli opevneného Kostola narodenia Panny Márie na ulici Júlia Gábriša v Pamiatkovej zóne.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Budova bývalej evanjelickej školy bola postavená na prelome 19. a 20.storočia v eklekticistickom slohu. Má pôdorys v tvare L a je jednopodlažná. Stojí na ulici Komenského 2 v Pamiatkovej zóne.

POBEDIM. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. V 1.polovici 19.storočia klasicisticky prestavaná budova, pochádza z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Je pamätná v súvislosti s básnikom Jánom Hollým /1785-1849/. Nachádza sa v obci Pobedim 1 v blízkosti kostola.
 • Pamätná tabuľa J. Hollého. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

PODOLIE. Fara.

Rímsko-katolícka fara. Jednopodlažná, dvojkrídlová klasicistická budova postavená vdovou po Jurajovi Erdődim v roku 1825 na mieste staršej fary, ktorá sa spomína v roku 1332. Dnes je zachovalá iba časť. Je na nej pamätná tabuľa z čierneho mramoru.

POVAŽANY. Pamätný dom. A. Rudnay.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom Alexandra Rudnaya /1760-1831/, národovca a kňaza, bol postavený v 19.storočí. Upravený bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí pri hlavnej ceste na ulici Karpatská 194.
 • Pamätná tabuľa A. Rudnaya. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

STARÁ TURÁ. Budova bývalého Staroturanského úverového spolku.

Staroturanský úverový spolok bol založený v roku 1902. Pamätná tabuľa na budove na ulici SNP 72 informuje, že po 32 rokoch činnosti sa Staroturanský úverový spolok v roku 1934 presťahoval do novopostavenej budovy.

STARÁ TURÁ. Bývalá evanjelická škola.

Pôvodná evanjelická škola bola postavená v roku 1787 z nepálenej tehly a neskôr vyhorela. Škola bola zrušená v roku 1923. Nová jednopodlažná budova bola postavená v roku 1852 v novorománskom slohu s vnútorným klenutím. Stojí na Hurbanovej ulici vedľa evanjelickej fary. Dnes sa v budove nachádza pamätná izba Kristíny Royovej /1860-1936/, spisovateľky s náboženskou tematikou.

STARÁ TURÁ. Bývalá meštianska škola T. G. Masaryka.

Budova sa nachádza na ulici SNP, na mieste kde pôvodne stála budova horného obecného hostinca. Plány školy vytvoril Ing. architekt Pinkas. Základy boli zamerané v roku 1921. V tom istom roku cestoval cez mesto na Bradlo Tomáš Garrigue Masaryk, prezident ČSR, a dal súhlas aby škola niesla jeho meno. Otvorená bola v roku 1922 a pri tej príležitosti bola odhalená bronzová busta prezidenta.

STARÁ TURÁ. Dom bielych hláv.

Dom bol postavený v rokoch 1932-1933 staviteľom Růžičkom z Brna. Na stene bol nápis: Ak budeš veriť, uzrieš slávu Božiu. Jediná zachovaná stavba zlatého štvoruholníka staroturianskej charity a ekumenizmu, kde patrila ešte Chalúpka, Nemocnica a Útulňa.

STARÁ TURÁ. Fara.

V roku 1750 bola pri kostole postavená fara. V roku 1802 bola postavená nová školská budova. V roku 1851 bola vytvorená a kamenným plotom ohradená farská záhrada. V roku 1950 bola postavená nová fara v bývalej farskej záhrade. Táto slúži dodnes. Zrenovovaná bola v rokoch 1997-1999.

STARÁ TURÁ. Katolícka škola.

Budova cirkevnej katolíckej školy. Dvojpodlažná budova trojtriednej školy bola postavená v roku 1861. Vybudoval ju staroturiansky staviteľ, pôvodom z Uherského Brodu, Martin Lisal.  Stojí na Námestí slobody vedľa katolíckeho kostola. Vyučovalo sa tu do 2.svetovej vojny. Po rekonštrukcii v 60.rokoch 20.storočia slúžila budova naďalej školským účelom. V roku 1994 bola vrátená katolíckej cirkvi.

STARÁ TURÁ. Kultúrny dom Javorina.

Bol slávnostne otvorený v roku 1962. Na čelnej travertínovej fasáde sú dva pieskovcové reliéfy znázorňujúce hudbu a prácu. Ich autorom je B. Klouzek. Vytvoril ich v roku 1961. V budove sa nachádza Mestské múzeum.

STARÁ TURÁ. Ľudový dom. Na pivnici.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stojí na ulici Podjavorinskej 13. K budove pivovaru patrila asi sto metrov vzdialená pivnica, ktorá sa nachádzala vedľa mlyna. Nad ňou tečúci mlynský náhon vytváral v pivnici chladné prostredie, potrebné na správne kvasenie a dozrievanie piva. Budova z 19.storočia  z nepálenej hliny. Mala obdĺžnikový pôdorys, trojpriestorovú dispozíciu, bola jednopodlažná s pivnicou. Pôvodná stavba bola zbúraná a na jej mieste bola postavená v pôvodnom slohu budova, ktorá slúži ako predajňa vína a štýlová vináreň. Budova sa doteraz nazýva Na pivnici.

STARÁ TURÁ. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Baroková budova radnice, bývalého obecného domu, bola pôvodne postavená na začiatku 18.storočia. Od roku 1715 v nej bola umiestnená filiálka novomestského tridsiatkového úradu, neskôr tu bola vojenská nemocnica a kasárne. V roku 1772 bola budova prestavaná na úradovne (obecný dom). Keď v roku 1942 bola zbúraná budova regálu (bývalého pivovaru) a na jej mieste postavený nový mestský dom, terajší mestský úrad, prestala sa budova obecného domu používať pre správu obce. Je to viacpriestorová budova s pôdorysom v tvare U, dvojpodlažná s podkrovím. Stojí na Hurbanovej ulici 126.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvroia ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova fary postavená v roku 1784. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Pamätný je v súvislosti s botanikom J. Ľ. Holubym /1836-1923/. Stojí v obci Zemianske Podhradie 598.
 • Pamätná tabuľa J. Ľ. Holubyho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

 

ZEMIANSKE PODHRADIE. Pamätný dom.  Ľ. V. Rizner.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Rodný dom bibliografa Ľudovíta Vladimíra Riznera /1849-1913/. Má obdĺžnikový pôdorys. Stojí v obci Zemianske Podhradie 595.
 • Pamätná tabuľa Ľ. V. Riznera. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist