Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Baroková budova z roku 1751. Upravovaná bola v 1.polovici a koncom 19.storočia, po roku 1945, v roku 1965 a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s národovcom, kňazom a buditeľom Ondrejom Cabanom /1813-1860/. Nachádza sa na ulici Horná 2 v strede obce.
 • Pamätná tabuľa O. Cabana. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nové Zámky).

 

NOVÉ ZÁMKY. Gymnázium.

Národná kultúrna pamiatka Gymnázium s areálom vyhlásená v roku 2005. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Gymnázium. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Zsigmond Herczegh. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Štefánikova 16.
 • Bytový dom, byty riaditeľa a personálu školy. Eklekticistický dom postavený v rokoch 1910-1911. Upravovaný bol v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Autorom stavby je Zsigmond Herczegh. Solitér má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením.
 • Oplotenie. Kombinované oplotenie z tehly a kovu z 30.rokov 20.storočia.

 

NOVÉ ZÁMKY. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent. Ranobaroková budova postavená v rokoch 1626-1629. Upravovaná bola v roku 1705, po roku 1945, v roku 1978 a po roku 1990. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza v severozápadnej časti Hlavného námestia 2.
 • Kostol svätého Františka z Assisi. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nové Zámky).

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Funkcionalistická budova rímsko-katolíckej fary zo 40.rokov 20.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Pamätná je v súvislosti s A. Bernolákom. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Výrazná dominanta mesta sa nachádza na ulici M. Flengera pri Hlavnom námestí pri rímsko-katolíckom Kostole povýšenia Svätého kríža.

 

NOVÉ ZÁMKY. Škola. Základná škola s VJM G. Czuczora.

Národná kultúrna pamiatka Škola s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici G. Czuczora 10 pri uliciach Andovská a Simorova. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Budova v štýle moderného tradicionálu postavená v rokoch 1924-1925. Upravovaná bola v roku 1945 a v 70. a 80.rokoch 20.storočia. Chodbový solitér má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného H, je trojpodlažná s podpivničením. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2001.
 • Park. Vybudovaný bol v rokoch 1924-1925. Má trojuholníkový pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2001. (Pozri Parky v okrese Nové Zámky).
 • Oplotenie. Betónové a kovové oplotenie z rokov 1924-1925. Má pôdorys v tvare V. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2001.
 • Pomník oslobodenia mesta od Turkov. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Zámky).

 

ŠTÚROVO. Mestský dom.

Pseudoempírová budova bývalého mestského domu.

 

ŠTÚROVO. Škola.

Pseudobaroková budova ľudovej školy umenia.

 

VEĽKÉ LOVCE. Kláštor paulínov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Mariánska Čeľaď (Máriacsalád). Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor paulínov. Prvé stopy osídlenia nie sú známe. Okolo roku 1200 tu bola malá osada, ktorá patrila kláštoru v Hronskom Beňadiku, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. Kláštor a kostol bol obnovený v rokoch 1745-1749. Baroková úprava v roku 1779. V roku 1863 zasiahol kláštor blesk. Pri požiari zhorela strecha kostola aj kláštora a objekty začali pustnúť. Upravované boli v rokoch 1863 a 1970. V roku 1901 kláštor znovu vyhorel. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Kláštorné miestnosti slúžili ako depozity Novozámockého múzea.
 • Ruina kostola. (Pozri Ruiny a základy v okrese Nové Zámky).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist