Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Prešov

PREŠOV. Altánok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Klasicistický altánok nad žriedlom z 1.polovice 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s centrálnou dispozíciou a osemuholníkovým pôdorysom. Nachádza sa pri ceste na Margecany.

 

PREŠOV. Altánok na Svätoplukovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Romantický altánok z 19.storočia. Je postavený z kameňa a tehly. Dvojpodlažná stavba s nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa na ulici Svätoplukova 11 v areáli evanjelickej fary v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Banka. Bosákova banka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Postsecesná budova postavená v rokoch 1923-1924. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je V. Glasz. Nárožná budova sa nachádza na ulici Levočská 1 pri uliciach Hlavná a Ku Kumštu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Divadelná dvorana, park kultúry a oddychu.

Národná kultúrna pamiatka Divadelná dvorana a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1974. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná divadelná dvorana. Neskoroklasicistická dvorana z roku 1833. Upravovaná bola po roku 1887, po roku 1950 a v roku 1989. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Je pamätná v súvislosti s Ľudovítom Štúrom a J. Hurbanom. Nachádza sa na ulici Hlavná vo dvore domu č.50/a v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a J. Hurbana. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Divadlo. Divadlo Alexandra Duchnoviča.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova divadla ukrajinskej národnosti z roku 1750. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia a v roku 1994. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná. Radová budova sa nachádza na ulici Jarková 77 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Divadlo Jonáša Záborského.

 

PREŠOV. Fara. Hlavná 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova gréckokatolíckej fary, meštiansky dom, postavená okolo roku 1600. Upravovaná bola na prelome 18. a 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Prejazdová radová budova sa nachádza na ulici Hlavná 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Fara. Hlavná 81.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova katolíckej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v roku 1511, v 16.-17.storočí, v roku 1780 a v 19.-20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podkrovím a dvoma podzemnými podlažiami. Nachádza sa na ulici Hlavná 81 na západnej strane námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Gymnázium.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova bývalého evanjelického gymnázia postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v rokoch 1944, 1960, 1985 a 2001-2002. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je A. Kesselbauer. Chodbová nárožná budova sa nachádza na Námestí legionárov 3 južným smerom od historického jadra.

 

PREŠOV. Hotel. Čierny orol, Savoy, divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická budova z 15.storočia. Upravovaná bola po roku 1560 a v rokoch 1887 a 1902. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná. Radová budova sa nachádza na ulici Hlavná 50 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Hvezdáreň. Astronomická pozorovateľňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Upravovaná bola v rokoch 1927 a 1953. Je dvojpodlažná s podpivničením a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa v radovom meštianskom dome na ulici Hlavná 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Hvezdáreň.

Národná kultúrna pamiatka Hvezdáreň a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa na ulici Dilongova 17 na vrchu Tábor v areáli nemocnice. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná hvezdáreň. Budova mestskej hvezdárne postavená v štýle modernistického hnutia v roku 1935. Upravovaná bola v rokoch 1976-1978. Štvorpodlažná solitérna stavba s podpivničením a osemuholníkovým pôdorysom. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1984.
 • Pamätná tabuľa 1.ľudovej hvezdárne. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Internát.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Secesná budova internátu zdravotníckej školy zo začiatku 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Radová budova sa nachádza na ulici Jarková 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Internát. Domov mládeže. Slovenská 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Radová budova sa nachádza na ulici Slovenská 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Kláštor františkánov v Nižnej Šebastovej. 

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent. Baroková budova konventu z roku 1634. Upravovaná bola v rokoch 1734, 1883 a 1975-1990. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v mestskej časti Nižná Šebastová na ulici Slanská 33. Dnes je v nej archív.
 • Kostol mena Ježiš a Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prešov).
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).
 • Originál sochy nepoškvrnenej Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).
 • Kópia sochy nepoškvrnenej Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Kláštor františkánov. Františkánske námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent. Neskororenesančná budova františkánskeho konventu postavená pred rokom 1559. Upravovaná bola po roku 1671, v rokoch 1708-1718, 1947 a v 60.rokoch 20.storočia. Chodbová budova má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Františkánskom námestí 1. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1977.
 • Kostol svätého Jozefa. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prešov).
 • Súsošie svätého Rocha. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Kolégium.

Národná kultúrna pamiatka Kolégium a pamätné tabule vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätné kolégium. Renesančná budova starého evanjelického kolégia postavená v rokoch 1666-1667. Upravovaná bola v rokoch 1703-1724 (prístavba), 1823, 1867-1887 (romanticky upravené), 1908 a po roku 2000. V 18. a 19.storočí budova nadstavaná. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby v rokoch 1867-1887 je architekt K. Benkó a staviteľom V. Kollacsek. Solitér sa nachádza na ulici Hlavná 137 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1977.
 • Pamätník obetiam prešovského súdu. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa 300.výročia založenia kolégia. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa 300.výročia pobytu J. A. Komenského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa J. M. Korabinského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).
 • Pamätná tabuľa I. Cabana. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Kultúrny dom, jedáleň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Klasicistická budova z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza v Prešove 15 pri ceste do Margecian.

 

PREŠOV. Obchodný dom (Starý Prior, Rozvoj).

Národná kultúrna pamiatka Obchodný dom a socha vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Obchodný dom. Budova v štýle socialistického realizmu z roku 1958. Upravovaná bola v rokoch 1988 a 2001. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná. Nárožná budova sa nachádza na ulici Hlavná 15 na západnej strane námestia v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Socha ženy. (Pozri Sochy a busty v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka Radnica a väznica vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Radnica. Renesančná budova mestskej radnice z 1.polovice 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1504-1509, 1565, 1788 a v 30. a 70.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s dvoma podzemnými podlažiami. Autorom renesančnej prestavby v rokoch 1504-1509 je J. Brengiszen. Prejazdová radová a nárožná budova sa nachádza na ulici Hlavná 73 pri ulici Floriánova.
 • Väznica. Gotická budova Caraffovej väznice z 15.storočia. Upravovaná bola začiatkom 16.storočia, v období 2.polovica 16. až začiatok 17.storočia, koncom 18.storočia a okolo roku 1864. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1977. Nárožná budova sa nachádza na nádvorí radnice v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Škola. Hlavná 139.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova bývalej cirkevnej ľudovej školy. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Hlavná 139 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej knižnica.

 

PREŠOV. Škola. Gréckokatolícky učiteľský seminár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická budova školy z roku 1895. Upravovaná bola v rokoch 1901-1902. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová nárožná budova sa nachádza v lokalite Kmeťovo stromoradie 2 vo východnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie.

 

PREŠOV. Škola. Pedagogická škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novorenesančná budova školy, bývalého Slovenského gymnázia, bola dokončená v roku 1889. Je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je K. Meixner. Nachádza sa v lokalite Kmeťovo stromoradie 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Škola. Konštantínova 1.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova školy, bývalého ženského učiteľského ústavu, postavená v rokoch 1895-1896. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Zsigmond Herczegh. Radová budova sa nachádza na ulici Konštantínova 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Škola. Konštantínova 2.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Eklekticistická budova školy, horného gymnázia, Ústavu Sancta Maria, postavená v roku 1882. Upravovaná bola v rokoch 1887, 1928-1929, 1933 a 1938-1939. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Pamätná je v súvislosti so skladateľom Mikulášom Moyzesom /1872-1944/. Nachádza sa na ulici Konštantínova 2 pri ulici Metodova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa M. Moyzesa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).

 

PREŠOV. Škola s areálom. Jarková 49.

Národná kultúrna pamiatka Škola s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v juhozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Internátna škola. Eklekticistická budova evanjelickej školy z roku 1906. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Jozef Otto. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Jarková 49.
 • Internát. Secesná budova evanjelického internátu (konviktu, teologického domova evanjelického učiteľského ústavu) postavená v rokoch 1904-1905. Upravovaná bola v rokoch 1943-1944 a v 50.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Árpád Jakab. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Baštová 21. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2017.
 • Altánok. Drevený altánok bol postavený v 20.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s štvrťkruhovým pôdorysom.  Nachádza sa v severnej časti medzi evanjelickou školou a internátom na ulici Jarková 49. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2017.
 • Parcelačný múr. Barokový murovaný parcelačný múr bol postavený v roku 1767. Nachádza sa v severnej časti areálu medzi evanjelickou školou a internátom na ulici Baštová 21. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2017.

 

PREŠOV. Židovská škola.

Pamiatkový objekt NKP Synagóga a škola vyhlásený v roku 2000. Historizujúca budova Židovskej neologickej základnej ľudovej školy z roku 1886. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa na ulici Konštantínova 5 v areáli neologickej synagógy v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Židovská škola, chéder.

Pamiatkový objekt NKP Synagóga s areálom vyhlásený v roku 2000. Eklekticistická budova školy z roku 1873. Má šesťtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Okružná 11635 v severozápadnej časti areálu veľkej ortodoxnej synagógy v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

PREŠOV. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a administratívna budova vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Župný dom. Baroková budova z roku 1790. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nárožná budova sa nachádza na ulici Slovenská 40.
 • Administratívna budova. Novoklasicistická budova z 90.rokov 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná. Solitér sa nachádza na ulici Slovenská 40 vo dvore bývalého župného domu. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1997.

 

ŠIROKÉ. Hostinec.

Národná kultúrna pamiatka Hostinec vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Prícestný hostinec. Budova zájazdného hostinca sa nachádza na ulici Prešovská 103.
 • Voziareň.

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Baroková budova katolíckej fary z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí svätého Jakuba 3.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist