Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Prievidza

BOJNICE. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Budova fary so záhradou s košatými lipami. Bola postavená v 14.storočí. Upravená bola v polovici 16.storočia, v rokoch 1724-1746, 1923, 1934 a v 90.rokoch 20.storočia. Je to baroková stavba s pôdorysom v tvare T, dvojpodlažná s dvoma pivničnými podlažiami. Stojí juhovýchodne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours na Sládkovičovej ulici 8 v Pamiatkovej zóne.

 

BOJNICE. Kúpeľný dom.

Národná kultúrna pamiatka Kúpeľný dom a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúpeľný dom. Liečebný dom Mier s nádvorím bol postavený v 16.-17.storočí. Prestavaný bol v 18.-19.storočí a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys a je jednopodlažný. Stojí na ulici Kúpeľná 1.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Prievidza).

 

BOJNICE. Meštiansky dom. Hurbanovo námestie 7.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Radový meštiansky dom bol postavený v neskororenesančnom slohu v 2.polovici 17.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu a je dvojpodlažný. Stojí v Pamiatkovej zóne na Hurbanovom námestí 7.

 

BOJNICE. Meštiansky dom. Hurbanovo námestie 40.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pivnica vyhlásená v roku 1992. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty.

 • Meštiansky dom. Nárožný dom tzv. „Pálfiho koniareň“, s pivnicou pod hospodárskou budovou, bol postavený koncom 16.storočia. Upravený bol v 20.storočí. Je to renesančný dvojpodlažný dom s pivnicou. dom stojí v Pamiatkovej zóne na Hurbanovom námestí 40.
 • Pivnica. Pivnica pod renesančnou hospodárskou bodovou z konca 16.storočia, upravovaná v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

BOJNICE. Meštiansky dom. Hurbanovo námestie č.61. Pivár.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalý pivovar. Barokový nárožný meštiansky dom bol postavený v 50.rokoch 18.storočia. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí v Pamiatkovej zóne na Hurbanovom námestí 61.

 

BOJNICE. Meštiansky dom. Hurbanovo námestie č.68.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový nárožný meštiansky dom s pôdorysom v tvare L, bol postavený v 50.rokoch 18.storočia. Má pôdorys v tvare L, viacpriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne na Hurbanovom námestí 68.

 

BOJNICE. Pavilón na jazierku.

Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Postavený bol v rokoch 1899-1909 v novogotickom slohu. Nachádza sa v areáli Bojnického hradu v parku s objektmi.

 

BOJNICE. Zámocká reštaurácia.

Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v 18.storočí. Upravená bola v 1.polovici 20.storočia. Nachádza sa v areáli Bojnického hradu v parku s objektmi.

 

HANDLOVÁ. Banícka kolónia.

Prvá zmienka o výskyte hnedého uhlia je z roku 1784. Samotnú priemyselnú ťažbu uhlia spustila v štôlni Barbora Západouhorská kamenouhoľná spoločnosť, založená 1.7.1909. Pre baníkov boli postupne vybudované byty v lokalite Banícka kolónia, ktorú vystavali v rokoch 1909-1917 podľa projektu architekta Chorváta. Kolónia bola kompletne dobudovaná v roku 1930. V súčasnej dobe stále existujú zachované domy s typickou architektúrou tej doby. Objekty baníckej kolónie:

 • Bytovka (6 bytov) – nachádza sa na križovatke ulíc Zápotockého, M. Čulena, J. Vallu a Ligetská, postavená bola v roku 1917.
 • Štvorbytovka, štajgerské byty, na ulici Zápotockého.

 

HANDLOVÁ. Bytovka.

Bytovka stojí na ulici Úderníckej.

 

HANDLOVÁ. Dom rodiny Mayerovských.

Historicky významný dom stojí na Námestí baníkov.

 

HANDLOVÁ. Dom stretávania karpatských Nemcov.

Dom, v ktorom je pamätná izba, stojí na Poštovej ulici.

 

HANDLOVÁ. Fara.

Budova rímsko-katolíckej fary pri Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej s obranným múrom. Stojí na Námestí baníkov.

 

HANDLOVÁ. Heraklitový dom.

Dom stojí na ulici 1.mája.

 

HANDLOVÁ. Kamenné domy.

Viaceré kamenné domy z 2.polovice 19.storočia:

 • Kamenné domy na Dolnom konci v meste, na ulici Prievidzská, postavené v roku 1887. Zaujímavá nika na rodinnom dome na Dolnom konci, na ulici Prievidzská, pochádza z roku 1887.
 • Kamenné domy v Novej Lehote z rokov 1885 a 1889.
 • Komplex kamenné domy a pajty na ulici I. Krasku postavené v roku 1886.
 • Kamenný nemecký dom stojí na ulici Pekárskej. Na fasáde je erb krajčíra z roku 1884.

 

HANDLOVÁ. Klub dôchodcov.

Budova klubu dôchodcov stojí na ulici SNP.

 

HANDLOVÁ. Kultúrny dom.

Kultúrny dom postavený v roku 1932.

 

HANDLOVÁ. Obytný dom.

Obytný dom stojí v lokalite „120-ky“ na ulici Cintorínskej a Duklianskej.

 

HANDLOVÁ. Robotnícky dom.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Pamätný robotnícky dom postavený v rokoch 1922-1924, ktorý si robotníci postavili z vlastných zbierok. Dom je pamätný ako sídlo revolučného národného výboru. Stojí na ulici SNP 22.
 • Pamätná tabuľa RNV. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prievidza).

 

HANDLOVÁ. Robotnícky hotel.

Dom techniky. Objekt bol postavený začiatkom 20.storočia ako robotnícky hotel. Nachádza sa na ulici SNP.

 

HORNÉ VESTENICE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Neskorobaroková stavba starej rímsko-katolíckej fary z prelomu 17. a 18.storočia. Solitérna dvojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíicou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa juhozápadne od rímsko-katolíckeho kostola.

 

NEDOŽERY-BREZANY. Fara.

Budova postavená v neskororenesančnom štýle v rokoch 1680-1700.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Cassablanca.

Pomerne zachovaná budova stojaca na námestí oproti radnici postavená v roku 1596.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Fara.

Pri kostole bola na starších základoch postavená začiatkom 19.storočia fara.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Meštiansky dom. Námestie SNP 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Radový renesančný dom postavený v roku 1596. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne na juhovýchodnej strane Námestia SNP 21.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Meštiansky dom. Námestie SNP 45-47. Kúria Briestenských.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Renesančný radový dvojdom postavený v 17.storočí. Upravený bol v roku 1892. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne na juhozápadnej strane Námestia SNP 45-47. V súčasnosti sa v budove nachádza Múzeum Karpatonemeckého spolku. Budova dokumentuje zachovanú meštiansku architektúru. Dom stretávania, Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Pochádza z roku 1640. Pôvodne bola prízemnou budovou s obdĺžnikovým pôdorysom. Pôvodne v nej bola mestská vináreň s liehovinovými mestskými pivnicami. Po prestavbe v roku 1808 sa stala dvojpodlažnou budovou so stredným rizalitom a manzardovou strechou. Uprostred čelnej fasády je balkón. Po tejto prestavbe sa hostinec premenil na hotel s možnosťou ubytovania. Od roku 1815 v nej sídlil magistrát mesta. Po katastrofickom požiari v roku 1827, ktorý stavbu veľmi poškodil, nemohla ďalej slúžiť svojmu pôvodnému poslaniu. Súčasťou radnice bola mestská jatka a od roku 1843 mestské väzenie. V roku 1899 mestská rada rozhodla o výstavbe novej radnice na pôvodných základoch. V roku 1901 budova prešla do súčasnej podoby. Projekty vypracoval miestny rodák Anton Briestenský ml. a stavbu realizoval ďalší rodák Anton Koberling. Upravená bola tiež v rokoch 1978-1981. Secesný solitérny dom s obdĺžnikovým pôdorysom s priečnou trojtraktovou a pozdĺžnou dvojtraktovou dispozíciou, dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce v strede Námestia SNP 1.

 

NITRIANSKE PRAVNO. Venantinum.

Budova dievčenskej školy a sirotinca z prelomu 19. a 20.storočia stojí na námestí. Teraz je to kláštor sestier svätého Vincenta.

 

NOVÁKY. Bývalý kláštor kanonistiek.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Budova bývalého kláštora kanonistiek Notre Dame postaveného v renesančnom slohu v 17.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 19. storočia a v roku 1941. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Stojí na Námestí SNP 30.

 

OSLANY. Domy meštianske.

Meštianske domy v obci pochádzajú z 18. a 19.storočia.

 

PRIEVIDZA. Budova dievčenskej školy.

Po vydaní školského zákona v roku 1868 nastal veľký tlak na zoštátnenie a pomaďarčenie škôl. Preto, aby sa tomu predišlo, miestny farár Michal Juriš zakúpil budovu na bývalej Poštovej ulici pre päťtriednu školu, ktorá sa mala stať od roku 1884 cirkevnou dievčenskou školou, lebo do piaristickej školy mali dievčatá prístup zakázaný. Neskorší farár Teodor Moser v roku 1908 zabezpečil dievčenskú školu tak, že do mesta povolal ženskú reholu, Kongregáciu dcér božskej lásky. Rehoľné sestry spravovali školu do roku 1950. Boj o cirkevnú školu bol vlastne bojom o slovenskú školu, lebo podľa školského zákona mali cirkevné školy značnú autonómiu v určovaní vyučovacej reči. V čase stavby chlapčenskej školy mohli do tejto školy chodiť aj chlapci. Dlhoročnou riaditeľkou bola Irena Vavrová. Budova stojí na Hviezdoslavovej ulici.

 

PRIEVIDZA. Budova mestského úradu.

Budova mestského úradu pochádza z roku 1936, kedy bola ako vtedajšia Prievidzská gazdovská banka prestavaná z jedno na dvojpodlažnú. Neskôr tu sídlila Slovenská sporiteľňa. Posledná prestavba je z 90.rokov 20.storočia. V priestoroch sú na chodbách inštalované historické fotografie, zachytávajúce historické stavby, udalosti a prostredie, ktoré už dnes nie je možné poväčšine nájsť. Fotografie sú na porovnanie doplnené zábermi súčasného stavu. Najlepšou identifikáciou sú obrazy obohatené textami s popisom budov a udalostí. Tieto sú spomienkami členov Klubu Bôbarov (rodených Prievidžanov).

 

PRIEVIDZA. Budova prvej pošty.

Jednoposchodová budova dvojtraktovej dispozície s dekoratívne členenou fasádou. Miestnosti s rovným stropom. V Prievidzi bola poštová stanica zrušená v roku 1613 presťahovaním do Bojníc. Tam sídlila do mája 1823. Okolo roku 1825 bola dokončená výstavba novej poštovej stanice na mieste niekdajšej zo 16.storočia. Do tejto budovy, známej ako Dom služieb, sa lokalizuje lekáreň Burdu, v ktorej sa predávali liečivá na predpisy Františka Madvu, zázračného lekára z Nitrianskeho Rudna. Pôvodne romantická budova bola koncom 19.storočia zvýšená o poschodie a dostala dnešnú podobu.

 

PRIEVIDZA. Budova bývalého reálneho gymnázia.

Gymnázium bolo pôvodne umiestnené v budove piaristického kláštora, no tieto priestory nevyhovovali kapacitne ani hygienicky. Nové gymnázium bolo postavené v rokoch 1928-1930. Podľa plánov, ktoré vypracovali Fiala a Fiegl z Prahy, budovu realizovali domáce firmy. Na stavbu gymnázia prispeli i okolité obce. Park pred reálnym gymnáziom, dovtedy nepomenovaný, dostal v roku 1933 názov podľa gymnázia, Sasinkov park. Vojnové udalosti narušili chod školy, keď tu dočasne sídlil Revolučný národný výbor i nemocnica. V roku 1953 gymnázium v Prievidzi zaniká a pretvára sa na Jedenásťročnú strednú školu, od roku 1959 na dvanásťročnú. Táto zanikla v roku 1962. Odvtedy tu sídli základná škola. V roku 1984 bola na škole odhalená pamätná tabuľa pripomínajúca  založenie Revolučného národného výboru. Gymnázium nieslo čestný názov národovca a historika Františka Sasinku. Tento kapucínsky mních v Prievidzi síce nikdy nepôsobil, no jeho dielo významným spôsobom napomáha mapovaniu starších historických udalostí. Jeho zásluhou sa v opise zachovali významné listiny mesta, ktorých originály boli zničené.

 

PRIEVIDZA. Bytový dom. Námestie slobody 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistický schodiskový nárožný nájomný dom, Dom služieb, bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí vo východnej časti Námestia slobody 15.

 

PRIEVIDZA. Dom dr. Jána Čvikotu.

Doktor Ján Čvikota /16.5.1861 – 1924/, lekár. Pracoval od roku 1890 v Prievidzi ako bojnický, neskôr prievidzský, obvodný lekár. Bol spoluzakladateľom odbočky Slovenskej národnej rady v Prievidzi a stal sa jej predsedom. Po roku 1918 založil v meste odbor Matice slovenskej a stál na jej čele. Po jeho smrti preberá funkciu aj zdravotný obvod jeho syn doktor Ján Čvikota mladší.

 

PRIEVIDZA. Harmonika.

Dom na bývalej Piaristickej ulici, dnes Moyzesovej ulici, bol postavený v 30.rokoch 20.storočia. Postavila ho firma Carpathia pre svojich zamestnancov. Ľudový názov „Harmonika“ dostal pre svoj typický vzhľad.

 

PRIEVIDZA. Kardošov dom.

Jednoposchodová šesťosová budova so sedlovou strechou a rovnými stropmi je pôvodne klasicistická stavba z konca 18.storočia. Dom bol prestavaný koncom 19.storočia.

 

PRIEVIDZA. Kláštor nepoškvrneného srdca Panny Márie.

Jednoposchodová šesťosová budova. Kláštor nepoškvrneného srdca Panny Márie založený Kongregáciou dcér božskej lásky. V miestnostiach je zaklenutá pruskými klenbami. Budova s prejazdom a dvojtraktovou dispozíciou. Prejazd je zaklenutý pruskými klenbami, na prízemí sú v dvoch miestnostiach korýtkové klenby. Na dvornej fasáde bola pôvodne pavlač. Pôvodné okenné a dverové otvory so segmentovými záklenkami. Dom pochádza z polovice 18.storočia.  V minulosti v ňom sídlil dievčenský internát. Má prerobenú fasádu. Kongregácia dcér božskej lásky, ktorá sa venovala opusteným deťom a dospievajúcim dievčatám, v roku 1908 zriadila svoj kláštor i v Prievidzi. Rádové sestry pôsobili v materských škôlkach a vyučovali v dievčenskej škole. V roku 1940 otvorili dievčenský internát. Prevzali tiež detský domov na Dlhej ulici s celým zaopatrením. V roku 1950 boli kláštory a cirkevné školy zatvorené, sestry boli nedobrovoľne internované. Načas sa vrátili v rokoch 1968-1972 a definitívne v roku 1990. Odvtedy sa venujú vyučovaniu náboženstva.

 

PRIEVIDZA. Kláštor piaristov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor piaristov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kolégium piaristov. Barokové kolégium piaristov bolo postavené v rokoch 1666-1675. Začiatkom roka 1666 grófka Františka Mária Pálfi-Khuen de Belassi povolala do mesta piaristov z Poľska a ponúkla im výstavbu rehoľného domu. Piaristi boli výslovne školskou rehoľou. Do výučby prinášali najnovšie spôsoby výučby. Ich škola v meste bola na úrovni strednej školy, akú nemali ani väčšie mestá. Jej úspechy viedli k založeniu podobných škôl v Nitre a Brezne. Prvý kostol stál na mieste terajšieho a bol dokončený v roku 1676. Výstavba  dnešného kolégia spolu s kostolom bola dokončená v roku 1674 podľa projektov Antona Biberelliho. Od roku 1675 bolo v budove kláštora piaristické gymnázium. V rokoch 1734-1739 pribudla jej južná časť s učebňami. Výsledkom bola, podľa vtedajších predstáv, moderná školská budova. Piaristi postupom času zistili, že kostol je pre ich potreby malý a začali so stavbou nového. Starý zrúcali v rokoch 1740-1743. Stavbu nového kostola viedol Hyacint Hangke, trvala do roku 1750 a zariaďovanie ďalších 18 rokov. Kostol bol vysvätený 19.8.1753 na titul Najsvätejšej Trojice a bol daný pod ochranu nanebovzatia Panny Márie. Dodnes je jednou z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe. Kláštor piaristov bol upravený v rokoch 1748-1751, 1864-1875, 1926-1929 (A. Engliš) a 1934 (J. Tomaschek). V piaristickom kláštore bola v 18.storočí i prvá prievidzská lekáreň. Kolégium piaristov má obdĺžnikový pôdorys a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažné s pivnicou. Stojí severozápadne od Námestia slobody na ulici A. Hlinku 36. Dnes tu sídli základná škola a gymnázium. Súčasťou kláštora je i prístavba, ktorá bola ukončená v roku 1934. V budove sídlili okresné finančné inštitúcie, od roku 1952 Revírne riaditeľstvo slovenských uhoľných baní. Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu, tu začalo svoju činnosť v roku 1957 ako jediné pôsobiace mimo Bratislavu. Povereníctvo zaniklo v roku 1960.
 • Kostol Najsvätejšej Trojice. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Sebastiána. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Rocha. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Karola Boromejského. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Ignáca z Loyly. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Glycenia. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha Panny Márie Karmelskej. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Jána Evanjelistu. (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Socha svätého Matúša Evanjelistu (Pozri Sochy a busty v okrese Prievidza).
 • Reliéf Najsvätejšej Trojice. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prievidza).

 

PRIEVIDZA. Mestský dom.

Dá sa predpokladať, že pôvodný mestský dom, zbúraný v roku 1932, bol postavený niekedy začiatkom 15.storočia. Pravdepodobne krátko po tom, čo boli Prievidzi udelené výsady slobodného kráľovského mesta. Budova bola na ten čas veľká, s tromi priestrannými miestnosťami na poschodí. Tieto boli v čase reformácie využívané pre evanjelickú školu, o ktorej je prvá zmienka v roku 1560 a ktorú vydržiavala mestská rada. V týchto učebniach študoval aj Vavrinec Benedikt z Nedožier. Následne tieto priestory využívali aj piaristi, až do výstavby školy v objekte svojho kláštora. Pamätný dom, v súčasnosti Mestský dom, bol postavený v roku 1933 staviteľom A. Englišom. Obnovený bol v roku 1993. Na budove sú umiestnené tri pamätné tabule, na pobyt Hurbanových dobrovoľníkov v meste v roku 1849, na založenie revolučného národného výboru v roku 1944 a na pobyt Vavrinca Benedikta z Nedožier.

 

PRIEVIDZA. Meštiansky dom. Hviezdoslavova 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novoklasicistický dom s obdĺžnikovým pôdorysom postavený v 90.rokoch 18.storočia. Je dvojpodlažný s pivnicou. Solitér stojí na Hviezdoslavovej ulici 16.

 

PRIEVIDZA. Meštiansky dom. Námestie slobody 1/25. Kardošov obchod.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický priechodový radový dom bol postavený v 16.-17.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí, v roku 1937 a v 90.rokoch 20.storočia. Kardošov obchod má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Stojí vo východnej časti Námestia slobody 1/25.

 

PRIEVIDZA. Meštiansky dom. Námestie slobody 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V súčasnosti barokový prejazdový radový dom bol postavený v 1.polovici 14.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 14.storočia, okolo roku 1600, koncom 17.storočia, po roku 1829 a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L. dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v severnej časti Námestia slobody 13.

 

PRIEVIDZA. Meštiansky dom. Námestie slobody 19, 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový radový prejazdový dom postavený okolo roku 1600. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Dom Trnka stojí v severnej častí Námestia slobody 19, 21.

 

PRIEVIDZA. Meštiansky dom. Námestie slobody 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický priechodový nárožný dom postavený v 2.polovici 18.storočia. Upravený bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Stojí v severnej časti Námestia slobody 35.

 

PRIEVIDZA. Okresný zdravotný ústav.

Príprava výstavby ústavu sa pripravovala už v roku 1926. Stavala ho firma A. Engliša, vedúcim staviteľom bol Imrich Spevár. Dokončený bol v roku 1929. Ústav bol dobre vybavený prístrojmi. Pred budovou ústavu stojí pamätník padlým v 1. a 2.svetovej vojne, pôvodne pamätník „Nedáme sa!“ z roku 1937. Od roku 1939 mala byť na podstavci busta M. R. Štefánika. Aj napriek začatým stavebným prácam nebola inštalovaná.

 

PRIEVIDZA. Pastoračný dom matky Františky.

Jednoposchodová budova s pôdorysom v tvare L. V jednej miestnosti sa nachádza fragment barokovej klenby. Dvojtraktová budova prejazdového typu so šiestimi okennými osami. V prejazde je jedno pole pruskej klenby v prednej časti, v zadnej časti prejazdu je valená klenba s ostrými lunetami a hrebienkami. Na prízemí v jednej miestnosti je korýtková klenba, v druhej sú dve polia pruskej klenby. Schodište v dvornej časti i niektoré miestnosti na poschodí sú zaklenuté pruskými klenbami. Dom pochádza z konca 17.storočia a je prestavaný. V súčasnosti je v dome predajňa s náboženskou literatúrou.

 

PRIEVIDZA. Renesančný dom, tzv. kráľovský.

Je situovaný do domu č.6 na Pribinovom námestí. Spomína sa v roku 1550. Jeho správca vykonával dozor nad baníctvom a výberom daní a mýta.

 

PRIEVIDZA. Sivákov dom.

Jozef Sivák /14.1.1886 – 27.1.1959/, národovec, pedagóg, publicista, politik a štátnik, minister školstva a národnej osvety v rokoch 1939-1944.

 

PRIEVIDZA. Starobinec, špitál.

Mestský špitál bol zriadený koncom 18.storočia. O prestarlých občanov bolo v tom čase postarané v zariadeniach, nazývaných špitály. V podstate išlo o starobince. Jágerský kanonik, prievidzský rodák Jozef Škopec dal v roku 1824 z vlastných prostriedkov postaviť novú budovu mestského starobinca. Budova pri veľkom požiari v roku 1828 zhorela. Dal ju na vlastné náklady opraviť. Na prvom poschodí objektu je pamätná tabuľa, ktorá spomína Jozefa Škopca a jeho dielo. Na to poukazuje aj druhá pamätná tabuľa, ktorú v 90.rokoch 20.storočia inštaloval Klub Bôbarov. Budova stojí na Hviezdoslavovej ulici.

 

PRIEVIDZA. Steinerov dom.

Poschodová nárožná budova so segmentovou bránou. Dom, pôvodne Beckov dom, bol pôvodne klasicistický, postavený na konci 18.storočia. Začiatkom 20.storočia bol prestavaný.

 

ZEMIANSKE KOSTOĽANY. Obytná veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná murovaná budova obytnej veže (sýpky) bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola okolo roku 1580. Pôvodne slúžila ako obytná veža, čo je ojedinelá funkcia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Má fasádu členenú sgrafitom s esovitým pásom v podstreší. Slúžila ako hospodárska budova, v súčasnosti sa nevyužíva. Stojí na Námestí 4.apríla 45 v strede obce Dolné Lelovce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist