Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Ružomberok

LIKAVKA. Soľný úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Klasicistická budova soľného úradu so skladom bola postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1874 a 1980. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Kačková 5 pri železničnej stanici.

 

LIPTOVSKÁ OSADA. Liečebný dom.

Národná kultúrna pamiatka Liečebný dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Liečebný dom. Liečebný ústav Hygea, bývalý Grand hotel, bol počas 2.svetovej vojny povstaleckou nemocnicou. Dom stojí v časti Korytnica-Kúpele 560 v strede areálu kúpeľov.
 • Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice. (Pozri Pamätné tabule v okrese Ružomberok).
 • Park. Okolo budovy sa rozprestiera prírodno-krajinársky kúpeľný park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia. (Pozri Parky v okrese Ružomberok).

 

LIPTOVSKÁ OSADA. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Dom je pamätný ako sídlo revolučného národného výboru. Budova sporiteľne bola postavená v 30.rokoch 20.storočia. Nachádza sa v obci Liptovská Osada 324.
 • Pamätná tabuľa RNV. (Pozri Pamätné tabule v okrese Ružomberok).

 

LIPTOVSKÁ TEPLÁ. Fara.

Ranobaroková budova fary z 2.polovice 17.storočia. V 18.storočí bola prestavaná.

 

ĽUBOCHŇA. Kúpeľný dom. Kollárov dom.

Národná kultúrna pamiatka Kúpeľný dom s areálom vyhlásená v roku 1961. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúpeľný dom. Secesný kúpeľný dom bol postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1897, 1920, 1967-1970, 1990 a 2003. Typický reprezentant hrazdenej architektúry. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Prístavbu tanečnej sály v roku 1897 realizoval F. Szabó, autorom rekonštrukcie v roku 1920 je V. Korbelka. Chodbový solitér č.145 stojí v strede obce v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa založenia KS. (Pozri Pamätné tabule v okrese Ružomberok).
 • Park. Prírodno-krajinársky kúpeľný park s historickou zeleňou z 2.polovice 19.storočia sa rozprestiera okolo kúpeľného domu. Upravovaný bol v 20.storočí. (Pozri Parky v okrese Ružomberok).

 

ĽUBOCHŇA. Kúpeľný dom. Liečebný dom Bratislava I.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Secesný liečebný dom Bratislava I, bývalý Grandhotel Bratislava, bol postavený v roku 1907. Upravovaný bol v 60.rokoch 20.storočia, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1997-1998. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Solitér č.144 stojí oproti kúpeľnému parku v Pamiatkovej zóne.

 

ĽUBOCHŇA. Vila Jahn-Bazovský.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Novorenesančná vila postavená v roku 1897. Upravovaná bola v roku 1984. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je F. Jahn. Schodiskový solitér sa nachádza v obci Ľubochňa 151 oproti kúpeľnému parku v Pamiatkovej zóne.

 

ĽUBOCHŇA. Vila Schneider (Vila Jaiser).

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Vila postavená v štýle hrázdenej architektúry po roku 1896. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažná s podkrovím. Autorom stavby je E. Pollak. Schodiskový solitér sa nachádza v obci Ľubochňa 208 na západnom svahu doliny nad potokom v Pamiatkovej zóne.

 

ĽUBOCHŇA. Vila Vécsey.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Historizujúca vila postavená v rokoch 1893-1897. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je I. Kiss. Schodiskový solitér sa nachádza v centre obce Ľubochňa 101 východne od parku v Pamiatkovej zóne.

 

LÚČKY. Kúpeľný dom.

Budova z roku 1943.

 

RUŽOMBEROK. Banka. Dončova 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Budova Národnej banky československej, filiálky Ružomberok, bola postavená v štýle klasicistickej moderny v rokoch 1930-1933. Upravovaná bola v rokoch 1954 a 1991. Má pôdorys v tvare nepravidelného L, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú V. Fischer, sochár J. Axmann a staviteľom J. Pešek. Nárožný solitér stojí v Pamiatkovej zóne na rohu ulíc Dončova 2 a Považská .

 

RUŽOMBEROK. Banka. Mostová 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Budova Ľudovej banky bola postavená v štýle neskorej secesie v roku 1914. Má pôdorys v tvare U, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím. Staviteľom bol pravdepodobne Króner. Radová budova stojí v Pamiatkovej zóne v centre na ulici Mostová 16.

 

RUŽOMBEROK. Banka. Podhora 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Budova Slovenskej banky bola postavená v novoklasicistickom štýle v roku 1903. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare obráteného C, je dvojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nárožná budova stojí v Pamiatkovej zóne v centre na ulici Podhora 33.

 

RUŽOMBEROK. Galéria Ľudovíta Fullu.

Národná kultúrna pamiatka Galéria s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Galéria. Modernistická budova postavená v rokoch 1967-1969. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú M. Kusý, Š. Hatala a E. Zmeták, autorom mozaiky je Ľudovít Fulla. Nachádza sa na ulici Makovického 1 v juhozápadnej časti Pamiatkovej zóny.
 • Záhrada. Okrasná záhrada s historickou zeleňou vybudovaná v rokoch 1967-1969 sa nachádza v areáli galérie. Má obdĺžnikový pôdorys. (Pozri Záhrady v okrese Ružomberok).
 • Oplotenie. Kamenné oplotenie okolo areálu záhrady vybudované v rokoch 1967-1969.

 

RUŽOMBEROK. Kolégium piaristov.

Národná kultúrna pamiatka Kolégium piaristov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Rehoľná rezidencia. Piaristický kláštor so školou a kaplnkou bol postavený v roku 1729 v neskorobarokovom štýle. Neskôr patril jezuitom. Upravovaný bol v roku 1932. Budova má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Stojí na Námestí Andreja Hlinku 58.
 • Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Ružomberok).
 • Gymnázium. Budova bývalého štátneho reálneho gymnázia, osobitnej školy, bola postavená v rokoch 1888-1889 v štýle neskorého klasicizmu. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Chodbový solitér stojí pri piaristickom kláštore na Námestí Andreja Hlinku 60 v lokalite Rynok. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 1990.

 

RUŽOMBEROK. Mestský palác.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Mestský palác, palác grófa Štefana Rakovského, bol postavený v novorenesančnom štýle v 1.štvrtine 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1870-1886 a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare U, šesťtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Radová budova stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Podhora 22.

 

RUŽOMBEROK. Meštiansky dom. Mostová 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pamätný meštiansky dom bol postavený v roku 1850 v klasicistickom štýle. Dom politika doktora Vavra Šrobára /1867-1950/ má pôdorys v tvare L, je dvopodlažný s pivnicou. Prejazdový radový dom stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Mostová 13 v centre.

 

RUŽOMBEROK. Meštiansky dom. Podhora 9. Dom rodiny Makovických.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pamätný meštiansky dom bol postavený v eklekticistickom štýle v roku 1867. Upravovaný bol v roku 1998. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Prejazdový radový dom stojí v Pamiatkovej zóne v centre na ulici Podhora 9.

 

RUŽOMBEROK. Meštiansky dom. Podhora 11. Dom rodiny Houdekovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pamätný meštiansky dom bol postavený v roku 1858. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný. Prejazdový radový dom stojí v Pamiatkovej zóne v centre na ulici Podhora 11.

 

RUŽOMBEROK. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka Radnica a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná radnica. Pamätná budova radnice, mestský dom a bývalá fara, v ktorej pôsobil Andrej Hlinka, bola postavená v rokoch 1895-1898 v novobarokovom štýle. Upravovaná bola v roku 1936. Budova má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Solitér stojí v Pamiatkovej zóne v závere Námestia Andreja Hlinku 1.
 • Pamätná tabuľa R. W. Seton-Watsona. (Pozri Pamätné tabule v okrese Ružomberok).

 

RUŽOMBEROK. Škola. Námestie Andreja Hlinku 5.

Národná kultúrna pamiatka Škola so sochou vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Škola. Budova katolíckej ľudovej chlapčenskej školy, cirkevné Gymnázium svätého Andreja, bola postavená v štýle moderného tradicionalizmu v roku 1932. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Budova má pôdorys v tvare T, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autormi stavby sú Vojtech Donner a Makovický. Chodbový solitér stojí v Pamiatkovej zóne vo východnej časti Námestia Andreja Hlinku 5.
 • Socha Krista učiteľa. (Pozri Sochy a busty v okrese Ružomberok).

 

RUŽOMBEROK. Škola. Dončova 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Budova meštianskej školy, základnej školy, bola postavená v štýle kubizmu v rokoch 1924-1925. Má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Bola sídlom okresného revolučného národného výboru počas SNP. Autorom stavby je M. Schell. Chodbový solitér stojí v Pamiatkovej zóne na ulici Dončova 4.

 

RUŽOMBEROK. Zotavovňa jezuitského kláštora.

Zotavovňa jezuitského kláštora v Ružomberku bola v roku 1935 postavená v Trlenskej doline na vrchole terasy pri PP Vlčia skala.

 

VALASKÁ DUBOVÁ. Budova hostinca.

Budova hostinca zo začiatku 19.storočia.

 

VALASKÁ DUBOVÁ. Historická krčma.

Budova krčmy, v ktorej údajne v roku 1713 chytili zbojníka Juraja Jánošíka.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist