Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Sabinov

KRIVANY. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätný dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Pamätný je v súvislosti s prozaičkou Jolanou Cirbusovou /1884-1940/. Nachádza sa na ulici Kostolná 3 na severnom okraji obce. Obnovou stratil pamiatkové hodnoty.

 

SABINOV. Administratívna budova. Mestský úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova postavená okolo roku 1900. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí slobody 57 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Lýceum.

Národná kultúrna pamiatka Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätné lýceum. Neskorobaroková budova lýcea, gymnázia, kláštora piaristov, z 1.polovice 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1745-1784, 1813, 1846, 1900 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Lýceum je pamätné v súvislosti s učiteľom Samuelom Fabrym /1769-1826/. Nachádza na Námestí slobody 100 severozápadne od Kostola svätého Jána v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej reštaurácia.
  • Pamätná tabuľa S. Fabryho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Sabinov).

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 7. Patricijský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 7 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 8.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Renesančný meštiansky dom. Upravovaný bol v polovici 18.storočia a v 1.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 8 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 9.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z roku 1606. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Námestia slobody 9 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Renesančný meštiansky dom z prelomu 16. a 17.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 11 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 13.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1703 a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Námestia slobody 13 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Námestia slobody 15 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severozápadnej časti Námestia slobody 17 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane Námestia slobody 21 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 25.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Renesančný meštiansky dom. Upravovaný bol v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 25 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 27 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 31. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol začiatkom 17.storočia a v 2.tretine 18.storočia. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 31 severne od katolíckeho kostola v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 33.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 90.rokoch 18.storočia a v roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 33 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 35.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 35 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia a v 2.polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia slobody 37 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v období 18. až začiatok 19.storočia a v 19.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia slobody 39 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol začiatkom 18.storočia, začiatkom 19.storočia, v 19.storočí, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia slobody 41 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 43.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 16.-17.storočí, v období koniec 18. až začiatok 19.storočia, v 19.storočí a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia slobody 43 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 45

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v 19.-20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane Námestia slobody 45 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia Upravovaný bol v 18.-19.storočí, v 19.-20.storočí a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane Námestia slobody 47 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol po roku 1461, v rokoch 1591, 1768, 1812, 1900-1907 a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, dvojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 48 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 50.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 50 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 53.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 53 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 55.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia, v 1.tretine 20.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane Námestia slobody 55 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 58.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí a na prelome 19. a 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na južnej strane Námestia slobody 58 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 18.-19.storočí a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na južnej strane Námestia slobody 60 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 62.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 62 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 63.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na severnej strane Námestia slobody 63 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1703, v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v juhovýchodnej časti Námestia slobody 64 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 65.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má viacpriestorovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí Slobody 65 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 66.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Renesančný meštiansky dom. Upravovaný bol v 19.storočí a v roku 1931. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 66 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 67.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 67 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 69.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1800 a koncom 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 69 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 70.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, v 1.tretine a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 70 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 71.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Námestia slobody 71 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 72.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Neskorobarokový meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, koncom 19.storočia, v 2.polovici 20.storočia a v roku 2003. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza v južnej časti Námestia slobody 72 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 73.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 50.rokoch 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza v severovýchodnej časti Námestia slobody 73 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 74.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia, v období koniec 19. až začiatok 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v juhovýchodnej časti Námestia slobody 74 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 75.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18., 19. a 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia slobody 75 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 77.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 77 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Meštiansky dom. Námestie slobody 83.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí a v 70.rokoch 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 83 v Pamiatkovej zóne.

 

SABINOV. Škola. Žiacky domov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Historizujúca budova školy postavená v rokoch 1902-1904. Upravovaná bola v rokoch 1992-1993 . Má viacpriestorovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Autorom stavby je podľa signatúry na pláne stavby Teodor Reichmann. Chodbová solitérna budova č.85.

 

ŠARIŠSKÉ DRAVCE. Fara.

Klasicistická budova fary z roku 1830 riešená na spôsob kúrie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist