Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Skalica

HOLÍČ. Bytový dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Barokový dom z roku 1755. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím. Nájomný dom sa nachádza na Námestí svätého Martina 2-3.

 

HOLÍČ. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Klasicistická budova evanjelickej fary z 19.storočia. Pamätná je v súvislosti s náboženským spisovateľom J. J. Boorom /1852-1913/. Je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Bratislavská 41 v areáli evanjelického kostola.

 

HOLÍČ. Kláštor kapucínov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kapucínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor kapucínov. Barokovo-klasicistická budova bývalého kláštora kapucínov bola postavená v rokoch 1752-1755. Upravovaná bola v 20.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys s dvorom v strede, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. N. Jadot. Kláštor je pristavaný k severnej strane kostola. Miestnosti v stavbe sú zaklenuté pruskými a zrkadlovými klenbami. Nachádza sa na Námestí svätého Martina 2.
 • Kostol svätého Martina biskupa z Tours. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica).

 

HOLÍČ. Meštiansky dom. Bratislavská 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Barokový meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný. Radový dom sa nachádza na ulici Bratislavská 4.

 

HOLÍČ. Meštiansky dom. Bratislavská 5. Obecný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Pôvodne barokový meštiansky obecný dom z roku 1624. V roku 1910 bol prestavaný a prefasádovaný v secesnom štýle. Je dvojpodlažný s manzardovou strechou. STavba má asymetricky riešený vstup uzavretý kovanou mrežovou bránou. Nad vstupom na secesnej fasáde v štukovej omietke je osadený erb mesta s datovaním 1624-1910. Radový dom sa nachádza na ulici Bratislavská 5.

 

SKALICA. Dom kultúry. Jurkovičov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova postavená v roku 1905. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná. Autorom projektu je architekt Dušan Jurkovič. Na fasáde sa nachádza nástenná mozaiková dekorácia a figurálna maľba od Mikoláša Aleša. Nachádza sa na Námestí slobody 11 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej divadelná sála a Záhorské múzeum.

 

SKALICA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova evanjelickej fary z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Pamätná ja v súvislosti so spisovateľmi Tablicom, Boorom a D. G. Lichardom. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažná. Nachádza sa na ulici Potočná 17 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Tablica, Boora a D. G. Licharda. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor františkánov. Baroková budova kláštora z 1.polovice 15.storočia. Upravovaná bola v 16.-20.storočí. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Jednotný komplex budov okolo rajskej záhrady s obiehajúcou arkádovou chodbou. Nachádza sa na ulici Kráľovská 16 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej archív.
 • Kostol Sedembolestnej Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica).

 

SKALICA. Kláštor jezuitov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor jezuitov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor jezuitov. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1692-1724. Upravovaná bola v roku 1729 a v 19. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare E, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí slobody 3 v Pamiatkovej zóne. Dnes slúži školstvu.
 • Kostol svätého Františka Xaverského. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica).

 

SKALICA. Kláštor milosrdných.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor milosrdných vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor milosrdných. Baroková budova kláštora milosrdných bratov z 2.polovice 17.storočia. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Potočná 58 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej nemocnica.
 • Kostol Najsvätejšej Trojice. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica).

 

SKALICA. Kláštor paulínov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor paulínov. Neskorobaroková budova kláštora postavená v rokoch 1715-1725. Upravovaná bola v roku 1729, v 20.storočí a v roku 1980. Jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, je dvojpodlažná. Nachádza sa na ulici Potočná 21 v Pamiatkovej zóne.
 • Kostol svätého Pavla, pustovníka. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Skalica).

 

SKALICA. Meštiansky dom. Jatočná 2. Bývalá radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Jatočná 2 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Komenského 16.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný meštiansky dom. Klasicistický meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia. Pamätný je v súvislosti s J. A. Komenským /1592-1670/. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový dom sa nachádza na ulici Komenského 16 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa J. A. Komenského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Meštiansky dom. Námestie slobody 4. Quadányho dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 4 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom knižnica.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Námestie slobody 12. Hottmarovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Renesančný meštiansky dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Námestí slobody 12 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Námestie slobody 13. Mittákovský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na Námestí slobody 13 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom múzeum.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Námestie slobody 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na Námestí slobody 14 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Potočná 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Má jednotraktovú dispozíciu. Nárožný dom sa nachádza na ulici Potočná 2 bočnou fasádou do ulice Sasinkova v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Potočná 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Renesančný meštiansky dom z roku 1675. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na ulici Potočná 31 pri uliciach Štefánikova a Jatočná v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Potočná 65.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Renesančný meštiansky dom zo 14.-16.storočia. Upravovaný bol v 17. a 19.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Potočná 65 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Meštiansky dom. Škarniclovská 2.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Škarniclovská 2 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Pamätný dom. Lichardova 12.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Postavený bol v 1.štvrtine 20.storočia. Je pamätný v súvislosti so študentom Mirkom Nešporom /1924-1944/. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici Lichardova 12 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa M. Nešpora. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Pamätný dom. Potočná 6.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Dom postavený v 19.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí. Pamätný je v súvislosti s politikom Dr. Pavlom Blahom /1867-1927/. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici Potočná 6 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Dr. Pavla Blahu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Pamätný dom. Potočná 19.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Eklekticistický dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Pamätný je v súvislosti s publicistom D. G. Lichardom /1812-1882/. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Nachádza sa na ulici Potočná 19 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa D. G. Licharda. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Pamätný dom. Sasinkova 12.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Dom postavený v 1.polovici 19.storočia. Pamätný je v súvislosti s historikom F. V. Sasinkom /1830-1914/. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici Sasinkova 12 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa F. V. Sasinku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Pamätný dom. Škarniclovská 3.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný dom. Postavený bol v 18.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí. Je pamätný ako sídlo Škarniclovskej tlačiarne. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici Škarniclovská 3 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Škarniclovskej tlačiarne. (Pozri Pamätné tabule v okrese Skalica).

 

SKALICA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova z 1.polovice 17.storočia. Upravovaná bola v 18. a 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná. Nachádza sa na Námestí slobody 10 v Pamiatkovej zóne.

 

SKALICA. Starobinec.

Národná kultúrna pamiatka Starobinec a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Starobinec. Klasicistická budova mestského starobinca z roku 1431. Upravovaná bola v roku 1646 a v 19. a 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Kráľovská 9 v Pamiatkovej zóne.
 • Kaplnka svätej Alžbety Uhorskej. (Pozri Kaplnky v okrese Skalica).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist