Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Spišská Nová Ves

HNILČÍK. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Budova banskej a lesnej správy postavená v ľudovom štýle v 70.rokoch 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v centrálnej časti obce Hnilčík 14.

 

HNILČÍK. Dom riaditeľa banského závodu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Zrubový a murovaný dom bol postavený v 70.rokoch 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Hnilčík 13 severne od hlavnej cesty.

 

HNILČÍK. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Zrubová budova materskej školy (obecnej ľudovej školy) z roku 1939. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Autorom stavby sú Beňo, Šašinka, Kručko a Klein. Nachádza sa v lokalite Jerohuta 39.

 

KROMPACHY. Pamätný dom. Námestie slobody 18.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Dom pamätný. Pamätný je v súvislosti s redaktorom a novinárom Jankom Slovenským /1856-1900/. Nachádza sa na Námestí slobody 18.
 • Pamätná tabuľa J. Slovenského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

KROMPACHY. Pamätný dom. Mikuláša Šprinca 23.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Dom pamätný. Pamätný dom postavený v 2.polovici 20.storočia. Pamätný je v súvislosti so spisovateľom a dramatikom J. Barčom Ivanom /1909-1953/. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Nachádza sa na ulici Mikuláša Šprinca 23.
 • Pamätná tabuľa J. Barča Ivana. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

KROMPACHY. Radnica.

Barokovo-klasicistická budova mestského domu, radnice bola postavená v roku 1763.

 

MARKUŠOVCE. Letohrádok Dardanely.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková stavba. Letohrádok zvaný Dardanely mal riešiť nedostatok barokových reprezentačných priestorov v objekte starého kaštieľa. So stavbou začali v roku 1778, vybudovali ústredný rizalit so slávnostnou sálou, ktorej steny pokryli freskami čerpajúcimi z antických a mytologických motívov. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila. Preto aj stavebné práce prerušili. Bol postavený len ústredný poschodový pavilón s trojosou fasádou zakončenou trojuholníkovým tympanónovým štítom v strede s erbom. Bočné krídla sa dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70.rokoch 20.storočia podľa pôvodného projektu. Má obdĺžnikový pôdorys. Autormi stavby sú F. Bartel, V. Schwartz a Petruška. V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov a občas tu bývajú v slávnostnej sieni aj koncerty. Nachádza sa na Michalskej ulici 55.

 

MARKUŠOVCE. Dom správcu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický dom postavený v roku 1779. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Bol sídlom správcu Mariášiovského majetku. Radový dom sa nachádza na ulici Michalská 65 v Pamiatkovej zóne.

 

ODORÍN. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova katolíckej fary z 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1826. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v obci Odorín 35.

 

ODORÍN. Sýpka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická kamenná budova sýpky z 1.polovice 19.storočia. Mala obytnú i administratívnu časť, nad ktorými bola sýpka na obilie. Kedysi v nej býval správca odorínskeho majera, ktorý patril grófom Mariášiovcom z Markušoviec. V minulosti tu sídlil aj miestny národný výbor. Dvojpodlažná stavba vysoká 14m s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 29,55mx15,35m. Stavba má manzardovú valbovú strechu. Nachádza sa v strede obce Odorín 1 pri ceste.

 

SMIŽANY. Administratívna budova. Garčarovec, správa majera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a po roku 1922. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažná. Prejazdová radová budova sa nachádza v centre obce na ulici Smreková 8.

 

SMIŽANY. Budova školy.

Architektonickým skvostom je nepochybne budova Základnej umeleckej školy D. Štraucha, za ktorú udelil Spolok architektov Slovenska jej autorskému kolektívu v roku 2004 Cenu Dušana Jurkoviča.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Administratívna budova. Okresný úrad.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Funkcionalistická budova postavená v rokoch 1938-1940. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare nepravidelného E, je troj a štvorpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nárožná budova sa nachádza na Štefánikovom námestí 1.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a fara vyhlásený v roku 1963. Baroková budova rímsko-katolíckej fary z roku 1764 pri vikariálnom Kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie. Upravovaná bola v rokoch 1793 a 1874. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Levočská 12 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Internát.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Eklekticistická budova základnej umeleckej školy z roku 1899. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare E, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je J. Pfinn. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Fabiniho 1.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 1.polovici 19.storočia, v roku 1883, v 2.polovici 20.storočia a v rokoch 1970-1980. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L , je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 27 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 29. Dom s výškou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1.tretine 17.storočia, v 1.tretine 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 29 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 34. Dom s výškou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1640, v 2.polovici 18.storočia, v 1. a 2.polovici 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 34 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 35. Dom s výškou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 1. a 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 35 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Empírový meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1.tretine 19.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 37 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 42. Palácový typ domu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 60.-70.rokoch 18.storočia, koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 42 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 43.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol na prelome 16. a 17.storočia, v období 2.polovica 18. až 1.polovica 19.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 43 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 45.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 16.storočia, v 18.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 45 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom z konca 14.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia, v 1.štvrtine 17.storočia, v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 48 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 49.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia, v 1.štvrtine 16.storočia, v 18.storočí, v 1.štvrtine 19.storočia na prelome 19. a 20.storočia a v 20.storočí. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 49 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 51. Palácový typ domu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 16. a 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia, v roku 1795, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 51 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 52.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v období 3.štvrtina 18. až 1.polovica 19.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 52 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 53. Brixelov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v období 2.polovica 18. až 1.polovica 19.storočia a v období 2.polovica 19. až 1.polovica 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 53 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v období 2.polovica 18. až 1.polovica 19.storočia a v období 2.polovica 19. až 1.polovica 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 54 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Letná 61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1.tretine 16.storočia, v 3.štvrtine 18.storočia, v 1.polovici a 3.tretine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Letná 61 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí, v 1.polovici 20.storočia a v roku 1980. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 11 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 13. Mathov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, koncom 19.storočia a v polovici a v 4.štvrtine 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 13 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 15. Pavlanského dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia s výškou. Upravovaný bol začiatkom a koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 15 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.-17.storočia. Upravovaný bol začiatkom a koncom 19.storočia a v 1. a 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 17 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Štefánikovo námestie 19. Dom s výškou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 1.polovici a v 4.štvrtine 19.storočia a v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na Štefánikovom námestí 19 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 3.tretine 18.storočia a v 20. a 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 38 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 39.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický meštiansky dom zo 16.storočia. Upravovaný bol v 3.tretine 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia, v 1.polovici a v 70.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 39 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v v 3.tretine 18.storočia a v 20.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 40 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 42. Živnodom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokovo-klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia, koncom 19.storočia, v 2.tretine 20.storočia a v roku 1999. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 42 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 46. Frátrikov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný patricijský meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 3.štvrtine 17.storočia, v rokoch 1726 a 1748, na prelome 18. a 19.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 46 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom galéria.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom postavený v období koniec 15. až začiatok 16.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, koncom 17.storočia, v polovici 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v roku 1990. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 47 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom galéria.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický meštiansky dom postavený na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 4.štvrtine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 48 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom postavený na prelome 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 3.tretine 18.storočia, v 2.polovici a koncom 19.storočia a v 1.polovici 320.storočia. Má jedno a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare F, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 54 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 58. Palácový typ domu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený v období 15.storočie až 1.štvrtina 16.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 3.tretine 18.storočia a v 20.storočí. Má štvortraktovú dispozíciu, štvoruholníkový pôdorys s tvarom L a I, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 58 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v ňom knižnica.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 60.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotický meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, koncom 18.storočia, v 1.polovici 19.storočia a v 30.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 60 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený v 14.storočí. Upravovaný bol na prelome 14. a 15.storočia, v 16. a 17.storočí, v roku 1750, v 1.tretine 19.storočia a v 20.storočí.. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 61 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 62.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom zo 14.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí, v 1.tretine 17.storočia, v 3.tretine 18.storočia, v 1.tretine 19.storočia a na prelome 19. a 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 62 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 64.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 64 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 65.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený na prelome 14. a 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v 1.polovici a koncom 19.storročia a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 65 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 67.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený na prelome 14. a 15.storočia. Upravovaný bol v 16.storočí, v roku 1640, v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 67 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 70.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 4.štvrtine 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v 1.polovici a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 70 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 76.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z konca 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 18.-19.storočí a v 1.polovici a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 76 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 77.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom postavený pravdepodobne v 15.storočí. Upravovaný bol v 16.storočí, koncom 17.storočia, v 3.tretine 18.storočia, po roku 1850, v 3.tretine 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 77 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 78.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom postavený pravdepodobne v 15.storočí. Upravovaný bol koncom 17.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v 3.tretine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 78 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 79.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 79 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 85. Dom s výškou.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený na prelome 14. a 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, koncom 18.storočia a začiatkom a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 85 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Meštiansky dom. Zimná 91.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Zimná 91 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Radnica. Mestský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická budova radnice postavená v rokoch 1777-1779. Upravovaná bola na prelome 18. a 19.storočia, v 2.polovici 19.storočia, na prelome 19. a 20.storočia a v rokoch 1959-1960. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je František Bartl a A. Zawadzký. Solitér sa nachádza na Radničnom námestí 7 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Reduta.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova postavená v rokoch 1900-1905. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má symetrický nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je K. Gerster, autorom maľby je Jozef Hanula. Solitér sa nachádza na Radničnom námestí 4 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v nej divadlo.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Sirotinec.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Romantizujúca budova z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1920 a 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Hanulova 4.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Súd.

Národná kultúrna pamiatka Súd s areálom vyhlásená v roku 1997. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Súd. Secesná budova súdu zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1970. Má pôdorys v tvare nepravidelného lichobežníka, je dvojpodlažná. Autormi stavby sú Agoston Kesselbauer a János Csader. Nárožná budova sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 15 pri ulici Školská.
 • Väznica. Secesná budova väznice zo začiatku 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Autormi stavby sú Agoston Kesselbauer a János Csader. Radová budova sa nachádza v severozápadnej časti Pamiatkovej zóny. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2004.
 • Ohradný múr. Secesný múr zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Jeho autormi sú Agoston Kesselbauer a János Csader. Nachádza sa v severnej časti areálu. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2004.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Škola. Štátna drevopriemyselná škola. Radničné námestie 1.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Eklekticistická budova drevárskej školy bola postavená v rokoch 1897-1899. Upravovaná bola v 1. a 2.polovici 20.storočia. Chodbová dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a nepravidelným, takmer uzatvoreným pôdorysom. Staviteľom je H. Hermann. Nachádza sa na Radničnom námestí 1 v Pamiatkovej zóne.
 • Pamätná tabuľa Ing. O. Kožucha. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Škola. Radničné námestie 5.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Eklekticistická budova bývalej katolíckej ľudovej školy z roku 1877. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Chodbový solitér sa nachádza v parku na Radničnom námestí 5 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Škola. SPŠ strojárska.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova evanjelickej dievčenskej meštianskej školy postavená v rokoch 1913-1914. Upravovaná bola v rokoch 1966, 1987, 1990 a 1999. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná. Autorom projektu v roku 1913 bol Ján Urínyi. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Hviezdoslavova 6.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Škola. Školská 7.

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná škola. Novorenesančná budova školy, bývalého učiteľského ústavu, gymnázia, postavená v rokoch 1873-1874. Upravovaná bola v roku 1908 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, šesťkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti so štúdiom partizánskeho veliteľa kapitána J. Nálepku /1912-1943/. Autorom stavby je A. Skalniezky. Chodbová budova sa nachádza na ulici Školská 7.
 • Pamätná tabuľa kapitána J. Nálepku. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vila. Hanulov dom.

Národná kultúrna pamiatka Vila a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1973. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná vila. Funkcionalistická vila z roku 1930. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je ako pôsobisko maliara a učiteľa Jozefa Hanulu /1863-1944/. Autorom stavby je Materna. Solitér sa nachádza na ulici Hanulova 29.
 • Pamätná tabuľa J. Hanulu. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Župný dom. Provinčný dom.

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný župný dom. Pôvodne stredoveká budova zo začiatku 15.storočia s bohatou rokokovou štukovou výzdobou na priečelí z rokov 1763-1765. Upravovaná bola v 17.storočí, v 1.polovici, v 60.rokoch a koncom 18.storočia, koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má jedno, troj a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare C, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s vojvodcom Jánom Jiskrom z Brandýsa /1400-1469/. Od stredoveku až do roku 1777 bola budova mestskou radnicou. V tom roku ju od mesta kúpila Provincia 16 spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo. Takto slúžila až do zrušenia Provincie v roku 1876. Ďalším majiteľom bola Sporiteľňa 16 spišských miest, ktorá dala budovu opraviť a vyhotoviť plechový štít nad prvým poschodím. Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Uprostred oblúka tejto brány je do kameňa vytesaný erb Provincie 16 spišských miest, ktorý provincia dostala v roku 1774. Medzi dvoma gryfmi je delený štít. Jeho vrchnú časť vypĺňajú tri skalnaté časti (symbol Tatier) so slnkom a šesťcípou hviezdou nad nimi. V spodnej časti sú dve brvná, ktoré symbolizujú rieky Hornád a Poprad. Uprostred, na srdcovom mieste erbu, je malý štít s iniciálkami Jozefa II. a Márie Terézie. Vedľa Levočskej brány, ktorá pôvodne slúžila pre povozy, je užší priechod pre chodcov. Vrchnú časť prednej fasády zdobí bohatá štuková výzdoba so šiestimi kartušami z konca 18.storočia, ktoré vyplňujú priestor medzi oknami. Pod oknami je iný rastlinný ornament. Nad oknami sú nadokenné rímsy s bohatým ornamentom. Každá kartuša má svoje vlastné zobrazenie skrývajúce určitý význam. Vyobrazenia symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. Pod nimi sú smerom zľava doprava tieto nápisy: „Pondere solo“ (Len podľa závažnosti), „Utquis Meretur“ (Ako si kto zaslúži), „Suum cuique“ (Každému to, čo mu patrí), „Die noctuque“ (Vo dne i v noci), „In somnis custos“ (Strážca v snách) a „Hinc oculos nosquam“ (Neodvracať oči nikam). Vo voľnom preklade tieto nápisy hovoria, že činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti – každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam). Prejazdová radová budova sa nachádza na ulici Letná 50 oproti farskému kostolu na severnej strane námestia, bočným krídlom do ulice Levočská v Pamiatkovej zóne. Od roku 1954 má v budove svoje expozície Múzeum Spiša.
 • Pamätná tabuľa vojvodcu Jána Jiskru. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Neskoroklasicistická budova bývalých kasární, bývalej ľudovej školy, bola postavená v polovici 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1942 a v 2.polovici a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom prestavby v roku 1942 je Ján Urínyi. Nachádza sa na ulici SNP 34 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotická budova rímsko-katolíckej fary z 15.storočia. Renesančne upravená a prefasádovaná bola po roku 1666. Ďalšie úpravy po roku 1812, v 3.tretine 19.storočia. V 3.tretine 20.storočia bola omietnutá. Má jedno, dvoj a štvortraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažná s podpivničením. Do čiernej kuchyne na prízemí vedie lomený gotický portál. Podobný portál je aj v pivnici. Nachádza sa na ulici Jarná 1 východne od katolíckeho kostola v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 11.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a sypanec vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol začiatkom a v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 11 v Pamiatkovej zóne.
 • Sypanec. Kamenná stavba v štýle ľudového staviteľstva z polovice 18.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 12.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1780 a v 3.tretine 19.storočia. Má jedno a päťtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 12 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, koncom 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 16 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom zo začiatku 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v 1.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v roku 1993. Má trojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 20 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Neskorobarokový meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1780, koncom 19.storočia a po roku 1980. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 26 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 27.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1783, v 2.polovici a v 3.tretine 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 27 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Neskororenesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1944 a 1978. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 28 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 29.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, v 2.polovici 19.storočia, v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 29 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 30. Evanjelická fara.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom s areálom vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky pamätný dom. Klasicistický dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1. a 2.polovici 18.storočia, v 3.tretine 19.storočia a v roku 1992. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Pamätný je v súvislosti s mykológom Karolom Kalchbrennerom /1807-1886/. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 30 v Pamiatkovej zóne.
 • Hospodárska stavba, meštiansky dom. Kamenná a tehlová baroková stavba z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v 3.tretine 19.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením.
 • Pamätná tabuľa K. Kalchbrennera. (Pozri Pamätné tabule v okrese Spišská Nová Ves).

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 31.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z konca 15.storočia. Upravovaný bol v 17. a 18.storočí, v 1.polovici a koncom 19.storočia a v 1.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 31 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Barokový meštiansky dom z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaný bol v roku 1776, začiatkom 19.storočia a v roku 1912. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 32 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 34.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia v 3.tretine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 34 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 36.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 36 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 37.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 1., 2.polovici a v 90.rokoch 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 37 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný meštiansky dom z roku 1621. Upravovaný bol v rokoch 1675 a 1780, v 1.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Kostolná 38 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Kostolná 39.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Renesančný dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia v 1.polovici a v 4.štvrtine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na ulici Kostolná 39 pri ulici Jarná v Pamiatkovej zóne.
 • Hospodárska stavba. Tehlová a kamenná stavba zo 4.štvrtiny 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1929 a koncom 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 40.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 17., 18. a 19.storočí a v 1.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 40 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 41.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol po roku 1666, po roku 1862, po roku 1992 a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 41 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 42.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 42 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 44.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z konca 15.storočia. Upravovaný bol koncom 18.storočia, v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 44 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 46.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 1. a 2.polovici 18.storočia a v 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 46 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 47.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol po roku 1924 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 47 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 48.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia a v roku 1975. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 48 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 51.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z konca 16.storočia. Upravovaný bol začiatkom a v 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 51 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 54.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 3.tretine 19.storočia a v 1. a 3.tretine 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 54 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 56.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom zo začiatku 18.storočia. Upravovaný bol v 1. a  3.tretine 19.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 56 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 58.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 58 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 59.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici a 4.štvrtine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 59 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 61.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 1.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 61 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Požiarnická 62.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 15.storočia. Upravovaný bol v 1. a 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Požiarnická 62 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 14.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom zo 16.-17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici SNP 14 pri ulici 9.mája v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 15.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 3.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol koncom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 15 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 16.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Barokový meštiansky dom z roku 1751. Upravovaný bol začiatkom 19.storočia a v roku 1894. Má trojtraktovú dispozíciu, štvoruholníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 16 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 17.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 18.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 17 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 18.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia a v 1. a 2.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 18 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 19.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 3.tretiny 17.storočia. Upravovaný bol v období koniec 18. až 1.polovica 19.storočia, v 3.tretine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 19 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 20.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený pred rokom 1558. Upravovaný bol začiatkom a v 4.štvrtine 19.storočia, po roku 1924 a v 60.rokoch 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 20 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 21.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí, v 1.polovici 19.storočia a v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 21 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 22.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový meštiansky dom z 2.polovice 17.storočia Upravovaný bol v 18. a 19.storočí a v 2.polovici a koncom 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, lichobežníkový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 2 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 24.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí a v období 2.polovica 18. až začiatok 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na ulici SNP 24 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 26.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 1. a 2.polovici 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys L, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 26 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 28.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Klasicistický meštiansky dom z polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 3.tretine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má jedno a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 28 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 29.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a hospodárska stavba vyhlásená v roku 1996. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Meštiansky dom. Klasicistický meštiansky dom z polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia, v 4.štvrtine 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 29 v Pamiatkovej zóne.
 • Hospodárska stavba. Radová stavba má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. SNP 30.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančný dom z 2.polovice 15.storočia. Upravovaný bol v 1.polovici 17.storočia, v období 2.polovica 18.storočia až 1.polovica 19.storočia a v 4.štvrtine 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici SNP 30 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Meštiansky dom. Vajanského 38.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom z 2.polovice 16.storočia. Upravovaný bol v 18.-19.storočí a v 60.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažný dom s podpivničením a pôdorysom v tvare L. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Vajanského 38 v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist