Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Trebišov

BREHOV. Kláštor minoritov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor minoritov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kláštor minoritov. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1767-1769. Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U. Budova kláštora bola pristavená k budove staršieho kostola. Je to trojpodlažná trojkrídlová budova s kostolom spoločne obopína rajskú záhradu. Má miestnosti zaklenuté pruskými klenbami a českými plackami. Schodište má pozdĺž arkády. V miestnosti bývalej jedálne sa nachádzajú maľby z roku 1777. Nachádza sa v obci a je jej výraznou dominantou.
  • Kostol svätého Františka z Assisi. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trebišov).

 

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC. Administratívna budova. Vlastivedné múzeum.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Eklekticistická budova z roku 1896. Má pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Majláthova 2. Dnes je v nej múzeum.

 

LELES. Kláštor premonštrátov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Konvent, prepošstvo, premonštrátov. Gotická stavba z 12. a 13.storočia. Na území Zemplína bol tento najstarší kláštor premonštrátov zasvätený Svätému krížu. Založil ho vacovský biskup Boleslav /1188-1212/. Úlohou kláštora bolo opatrovať aj krajinský archív a právne listiny celého kraja. Pôvodná stavba bola pravdepodobne počas tatárskeho vpádu ťažko poškodená alebo zničená. Krátko nato bola obnovená. Upravovaná bola v rokoch 1360, 1400, koncom 15.storočia, v 2.polovici 16.storočia a v rokoch 1633 a 1734 (baroková úprava). V 14. a 15.storočí bol kláštor postupne rozšírený, v roku 1533 opevnený. V rokoch 1623-1639 bol rozšírený veľkou vežou nad vstupným portálom. V 18.storočí bol rozšírený nadstavbou a v interiéroch barokovo upravený. V roku 1896 ho ešte renovovali na konvent ale po roku 1950 bol necitlivo adaptovaný na školu. V roku 1994 bol kláštor v podobe holých zdevastovaných priestorov spolu so zničeným okolím vrátený rádu premonštrátov v Jasove. Duch kláštora sa napriek všetkým týmto príkoriam zachoval. Jeho vnútro opäť nadobudlo neopakovateľnú atmosféru pôsobiacu na vnútro návštevníka. Súčasný vlastník sa snaží o jeho obnovu. Dnes renesančná stavba má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s dvoma podzemnými podlažiami. Prízemné miestnosti kláštora majú hrebienkové krížové klenby, na poschodiach sú rovné stropy. Pri necitlivých úpravách zväčšili okná na úkor pôsobenia stavby, najmä vstupnej veže. Trojpodlažná trojpriestorová stavba je z južnej strany uzavretá gotickým kostolom. Štvorec, ktorý takto vznikol okolo dvora má na severnej a západnej strane masívne nárožné veže a nad severným hlavným vchodom barokovú vežu. Na východnej strane podopierajú stavbu oporné piliere, ktoré členia aj polygonálnu apsidu kaplnky a pokračujú aj v exteriéri kostola na východe. Ústredný dvor má renesančné arkády. Nachádza sa na okraji obce.
  • Kostol nájdenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trebišov).
  • Kaplnka svätého Michala, archanjela. (Pozri Kaplnky v okrese Trebišov).
  • Sýpka. Baroková hospodárska stavba, sýpka, z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza pri kláštore.

 

NIŽNÁ MYŠĽA

Budova kláštora zo 17.storočia.

 

NOVOSAD. Fara.

Reformačná fara z roku 1820.

 

TREBIŠOV. Kláštor paulínov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kláštor paulínov. Renesančná budova kláštora postavená v rokoch 1502-1530. Upravovaná bola v rokoch 1594, 1678, 1760, 1876, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Štefánikova 55.
  • Kostol navštívenia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trebišov).

 

TREBIŠOV. Pamätný dom.

Pamätný dom ako sídlo SNR z roku 1945.

 

ZEMPLÍN. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Bývalý župný dom, dnes sýpka, bol postavený v 14.-15.storočí. Upravovaný bol v rokoch 1666, 1754, v 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. V roku 1754 keď sa stoličné sídlo presťahovalo do Sátoraljaújhely bol predaný. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Nachádza sa v strede obce Zemplín 180.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist