Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Evanjelická fara postavená okolo roku 1870. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia. Rodný dom Vladimíra Roya /17.4.1885-6.2.1936/, básnika a prekladateľa. Je to neskoroklasicistická budova s pôdorysom v tvare L, jedno a dvojtraktovou dispozíciou, je jednopodlažná s pivnicou. Budova starej fary stojí v strede obce Adamovské Kochanovce 209 pred kostolom.
 • Pamätná tabuľa V. Roya. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trenčín).

 

KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE. Bývalý kláštor.

Bývalý kláštor postavený v neskorobarokovom slohu v 18.storočí.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Budova Kúpeľnej dvorany.

Budova patrí ku kúpeľnému parku. Od jej otvorenia v roku 1892 sa v nej konali plesy, večierky a zábavy. Počas vojny bol „Kursalón“ využívaný ako poľná nemocnica. Po požiari bola budova prestavaná.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Bývalý spevácky domov.

Bývalý spevácky domov Zboru slovenských učiteľov postavený v roku 1930.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Hudobný pavilón.

Budova z roku 1932 postavená podľa projektu architekta Artúra Slatinského.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Kúpeľný dom, kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kúpele a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kúpeľný dom. Kúpeľný dom, kaštieľ, bol postavený v 40.rokoch 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1799, v 19.storočí, po roku 1909 a v 2.polovici 20.storočia. Budova s trojkrídlovým pôdorysom, dvojtraktovou dispozíciou, je dvojpodlažná. Stojí v Pramennom dvore v strede mesta v parku.
 • Park. (Pozri Parky v okrese Trenčín).

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Kúpeľný dom, ozdravovňa Machnáč.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Kúpeľný dom bol postavený vo funkcionalistickom slohu v rokoch 1930-1932 podľa projektu architekta Jaromíra Krejcara. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia, v rokoch 1992, 1997 a 1999. Dom má pôdorys v tvare T, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Je to jeden z vrcholných príkladov funkcionalistickej architektúry medzivojnového obdobia. Stojí v kúpeľnom parku na Štúrovej ulici 8.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Kúpeľný dom. Sina, obliekareň Hamman.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Turecký kúpeľ Hamman dal postaviť bankár Sina v rokoch 1870-1888 v štýle orientálnych stavieb arabsko-maurského slohu podľa projektu Františka Schomoranza. Upravovaný bol v rokoch 1976-1978. Je to dvojpodlažná budova s trojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. V interiéri sa nachádza arkáda s ornamentikou a po stranách bazény s termálnou vodou. Stojí na ulici T. G. Masaryka (Sinaova ulica) 7.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Polyfunkčný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Dom bol postavený vo funkcionalistickom štýle v rokoch 1935-1936. Upravovaný bol po roku 1945 a po roku 2000. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný. Autormi stavby sú J. Lešák, Adamec a Strebinger. Hotel Luxor, telegrafný a telefonický úrad, stojí ako solitér na severnom okraji mesta na ulici 17.novembra 2.

 

TRENČIANSKE TEPLICE. Sanatórium Esplanade.

Sanatórium postavené v rokoch 1933-1934.

 

TRENČÍN. Bránová veža.

Pamiatkový objekt NKP Mestské opevnenie vyhlásený v roku 1963. Bránová, tzv. Dolná brána (Turecká brána alebo mestská veža), bola postavená v gotickom slohu v 2.polovici 15.storočia ako súčasť mestských hradieb. Upravovaná bola v roku 1543. V roku 1612 bola nadstavaná. Ďalšie úpravy v rokoch 1663,1764,1886,1934 a 1961. Má štvorcový pôdorys a výšku šiestich podlaží. Je to jedna z dvoch brán. Tvorí ju hranolovitá veža s podjazdom, na ktorej sú umiestnené hodiny. V súčasnosti je v nej expozícia Trenčianskeho múzea. Stojí na Mierovom námestí.

 

TRENČÍN. Detské mestečko Zlatovce.

Národná kultúrna pamiatka Detský domov s areálom vyhlásená v roku 2017. Súbor modernistických stavieb postavených v rokoch 1964-1974. Ich autorom je Peter Brtko. Nachádzajú sa v lokalite Hanzlíková na ulici Na Dolinách na pravom brehu Váhu, severozápadne od cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Základná škola. Budova Základnej deväťročnej školy Zlatovce bola upravovaná v rokoch 2004-2007 a 2013. Blokový solitér sa nachádza na ulici Na Dolinách 27 vo východnej časti areálu.
 • Telocvičňa s bazénom.Budova školskej telocvične s plaveckým bazénom. Prízemná stavba s podpivničením, päťtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nárožná budova č.1677 sa nachádza v centrálnej časti areálu.
 • Dom kultúry. Budova viacúčelovej spoločenskej sály je prízemná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom bola upravovaná po roku 2000. Solitérna budova č.1678 sa nachádza v centrálnej časti areálu.
 • Administratívna budova. Správny objekt (záujmové krúžky) je prízemná stavba so štvortraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Solitérna budova č.1679 sa nachádza v centrálnej časti areálu.
 • Jedáleň. Budova školskej jedálne je prízemná stavba s podpivničením, štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nárožná budova č.1676 sa nachádza v centrálnej časti areálu.
 • Garáže. Radové garáže sú prízemnou stavbou s štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádzajú sa v centrálnej časti areálu medzi jedálňou a telocvičňou.
 • Hospodárska stavba. Kotolňa (trafostanica, dielne) je prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nárožná stavba sa nachádza v centrálnej časti areálu južne od jedálne.
 • Terasa. Vyvýšená terasa s amfiteátrom má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v centrálnej časti areálu.
 • Socha. (Pozri Sochy a busty v okrese Trenčín).
 • Zdravotné stredisko. Budova polikliniky (ubytovne pre plnoletých) je dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Materská škola I. Obytná jednotka (bunka I – pavilón A) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Upravovaná bola v 1.polovici 21.storočia. Solitérna stavba č.1277 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Materská škola II. Obytná jednotka (bunka II – pavilón B) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Upravovaná bola v 1.polovici 21.storočia. Solitérna stavba č.1277 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Materská škola III. Obytná jednotka (bunka III – pavilón C) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Upravovaná bola v 1.polovici 21.storočia. Solitérna stavba č.1277 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Materská škola IV. Obytná jednotka (bunka IV – pavilón D-E) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Upravovaná bola v 1.polovici 21.storočia. Solitérna stavba č.1277 sa nachádza v juhozápadnej časti areálu.
 • Rodinný dom I. Dvojpodlažná stavba (bunka V) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1683 sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Rodinný dom II. Dvojpodlažná stavba (bunka VI) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1680 sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Rodinný dom III. Dvojpodlažná stavba (bunka VII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1681 sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Rodinný dom IV. Dvojpodlažná stavba (bunka VIII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1682 sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Rodinný dom V. Dvojpodlažná stavba (bunka IX) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1687 sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Rodinný dom VI. Dvojpodlažná stavba (bunka X) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1684 sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Rodinný dom VII. Dvojpodlažná stavba (bunka XI) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1685 sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Rodinný dom VIII. Dvojpodlažná stavba (bunka XII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1686 sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Rodinný dom IX. Dvojpodlažná stavba (bunka XIII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1691 sa nachádza v severnej časti areálu.
 • Rodinný dom X. Dvojpodlažná stavba (bunka XIV) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1688 sa nachádza v severnej časti areálu.
 • Rodinný dom XI. Dvojpodlažná stavba (bunka XV) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1689 sa nachádza v severnej časti areálu.
 • Rodinný dom XII. Dvojpodlažná stavba (bunka XVI) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1690 sa nachádza v severnej časti areálu.
 • Rodinný dom XIII. Dvojpodlažná stavba (bunka XVII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1695 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Rodinný dom XIV. Dvojpodlažná stavba (bunka XVIII) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1692 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Rodinný dom XV. Dvojpodlažná stavba (bunka XIX) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia. Stavba č.1693 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Rodinný dom XVI. Dvojpodlažná stavba (bunka XX) s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L bola upravovaná na začiatku 21.storočia a v rokoch 2015-2016. Stavba č.1694 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Klubovňa I. Spoločenská sála je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Upravovaná bola po roku 2000. Solitér č.1696 sa nachádza v západnej časti areálu.
 • Klubovňa II. Celestínka (centrum pre deti) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Upravovaná bola v roku 2013. Solitér č.1697 sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Klubovňa III. Posilňovňa (voľnočasové aktivity) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Solitér č.1698 sa nachádza v severnej časti areálu.
 • Klubovňa IV. Objekt pre návštevy (archív) je prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Upravovaná bola v 80.-90.rokoch 20.storočia. Solitér č.1699 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Vrátnica. Informačné stredisko a prečerpávacia stanica je prízemná stavba s štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér č.1701 sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
 • Sadovnícka úprava. (Pozri Parky v okrese Trenčín).

 

TRENČÍN. Fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova fary bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v 17., 18. a 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na Mariánskom námestí 2 južným smerom od rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

TRENČÍN. Gymnázium.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Chodbová solitérna secesná budova Gymnázia Ľudovíta Štúra, bývalá štátna vyššia dievčenská škola, bola postavená v rokoch 1906-1907. Upravovaná bola v roku 1968, v 80.rokoch 20.storočia, v rokoch 1992 a 2004. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú A. Orth a E. Somló. Stojí juhozápadne od Mestskej pamiatkovej rezervácie na ulici 1.mája 2.

 

TRENČÍN. Hotel Elizabeth.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Nárožná budova bola postavená v secesnom slohu v rokoch 1901-1902. Upravovaná bola v 20.storočí. Má štvorkrídlový nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú J. Grun a E. Bleier. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Námestí SNP 2 pri Mierovom námestí. Dnes hotel Elizabeth (Erszébet Szalo).

 

TRENČÍN. Kláštor benediktínov na Skalke.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor benediktínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Konvent. Ruiny benediktínskeho kláštora, konventu, ktorý bol postavený v renesančnom slohu v rokoch 1667-1669. Upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia. Kláštor, jezuitská rezidencia, má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s dvoma podzemnými podlažiami. Nachádza sa na Veľkej Skalke, v lese pri hlavnej ceste v mestskej časti Opatová. Na prelome 10. a 11.storočia tu žili ako pustovníci svätý Andrej Svorad a svätý Benedikt, ktorý tu bol zavraždený. Kláštor niekdajšieho benediktínskeho opátstva na Skalke bol postavený v 12.-13.storočí spolu s kláštorným trojpodlažným kostolíkom. Dnes sú tu iba ruiny benediktínskeho kláštora postaveného na skalnom brale. Od roku 1224 tu boli benediktíni a opátstvo, založené nitrianskym biskupom Jakubom. V roku 1528 kláštor obsadilo a opevnilo cisárske vojsko, ktoré ho opatrilo strážnou vežou. Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 začal kláštor pustnúť. Opevnený a obnovený bol v 18. a 19.storočí. Po roku 1989 sa začali rekonštrukčné práce na obnove celého komplexu. Bol obnovený kostolík, opravené múry a kláštorné objekty, upravené parkovisko a vstup do objektu. Areál s Božím hrobom a Jaskyňou svätcov je obklopený múrom a chránený strážnou vežou.
 • Kaplnky na Skalke. (Pozri Kaplnky v okrese Trenčín).
 • Jaskyňa s portálom. Pustovnícka jaskyňa mučeníkov, svätého Benedikta s portálom. Portál pochádza z gotiky. Jaskyňa s portálom je pustovnícka Jaskyňa svätého Benedikta. (Pozri Jaskyne v okrese Trenčín).
 • Hradbový múr. Ruiny severovýchodného hradbového múru pochádzajú z renesancie z rokov 1667-1669. Upravované boli v 1.polovici 18.storočia.
 • Bašta juhozápadná. Renesančná bašta pochádza z rokov 1667-1669. Má štvorcový pôdorys. Upravovaná bola v 1.polovici 18.storočia.
 • Bašta západná. Ruina renesančnej nárožnej bašty pochádza z rokov 1667-1669. Má štvorcový pôdorys. Upravovaná bola v 1.polovici 18.storočia.
 • Nádvorie s oltárom. Ruina renesančného nádvoria s oltárom pochádza z rokov 1667-1669. Má nepravidelný pôdorys. Upravované bolo v 1.polovici 18.storočia.

 

TRENČÍN. Kláštor piaristov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor piaristov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kolégium. Kolégium piaristov bolo postavené v barokovom slohu v rokoch 1653-1657. Upravované bolo v roku 1708, v 19. a 20.storočí. Chodbová radová stavba má trojkrídlový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s pivnicou. Mobiliár zo začiatku 18.storočia a iluzívna kvadratúrna maľba z roku 1712. Stojí v juhozápadnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie na Mierovom námestí 7 pri Palackého ulici.
 • Kostol svätého Františka Xaverského. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trenčín).

 

TRENČÍN. Polyfunkčný dom. Mierové námestie 4.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Polyfunkčný nárožný dom bol postavený vo funkcionalistickom slohu v rokoch 1934-1937. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je F. Silvan-Silberstein. V súčasnosti je sídlom Slovenskej sporiteľne. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Mierovom námestí 4 pri Farskej ulici.

 

TRENČÍN. Rodinný dom, Petrovičov dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Radový rodinný dom bol postavený v novorenesančnom slohu v roku 1923. Upravovaný bol v rokoch 1939 a 1997. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Artúr Slatinský. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Palackého ulici 35 pri Hasičskej ulici pri dvore.

 

TRENČÍN. Spolkový dom.

Národná kultúrna pamiatka Spolkový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätný spolkový dom. Dom bol postavený vo funkcionalistickom slohu v rokoch 1938-1940. Kultúrne stredisko, kino Hviezda. Dom bol upravovaný v rokoch 1968 a 1993. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú Dominik Filip a Alexander Maráky. Dom je pamätný v súvislosti so skladateľom Karolom Pádivým /1908-1965/. Solitér stojí na Pribinovej ulici 3 pri Bratislavskej ulici.
 • Pamätná tabuľa K. Pádivého. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trenčín).

 

TRENČÍN. Súd.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Secesná chodbová nárožná budova súdu, bývalý župný súd, sedria, dnes Krajského súdu, bola postavená v roku 1913. Má pôdorys v tvare L, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je E. Bleier. Stojí na Námestí svätej Anny 3 pri ulici Súdna.

 

TRENČÍN. Škola. Obchodná akadémia.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Nárožná budova školy, obchodnej akadémie, bola postavená vo funkcionalistickom slohu v rokoch 1935-1937. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je F. Silvan-Silberstein. Stojí na sídlisku Sihoť, na ulici M. Rázusa 1 pri Študentskej ulici.

 

TRENČÍN. Škola. Stredná zdravotná škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Bývalý kláštor, stredná zdravotná škola, bol postavený v eklekticistickom slohu v roku 1887. Upravovaná bola v rokoch 1905,1928 a v 20.-30.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový nepravidelný pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je E. Erben, autormi prestavby v roku 1905 P. Scholtz a F. Materna. Chodbový solitér stojí južne od Mestskej pamiatkovej rezervácie na ulici J. Braneckého 4.

 

TRENČÍN. Židovská škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Chodbová budova židovskej školy bola budovaná v novoklasicistickom slohu postupne v rokoch 1860,1868 a 1872. Upravovaná bola v rokoch 1905,1950 a 1995. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na ulici Hviezdová 1.

 

TRENČÍN. Župný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková budova s reprezentačnou kongregačnou sieňou, s bohatými architektonickými detailami, bola postavená v 1.štvrtine 15.storočia. Upravovaná bola v roku 1761 a v 19.storočí. Prejazdový radový dom má pôdorys v tvare C, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. V bývalom veľkom župnom dome sa od 40.rokov 20.storočia nachádza expozícia Trenčianskeho múzea. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii v severovýchodnej časti Mierového námestia 46.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist