Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Trnava

DOBRÁ VODA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Budova bývalej rímsko-katolíckej fary je pamätná ako pôsobisko básnika Jána Hollého /1785-1849/. Najväčší básnik bernolákovskej školy tu pôsobil v rokoch 1843-1849. Nachádza sa v obci Dobrá Voda 347.
 • Pamätná tabuľa J. Hollého. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).

 

DOBRÁ VODA. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Postavený bol v polovici 19.storočia. Dom je pamätný v súvislosti s básnikom Jánom Hollým /1785-1849/. Má pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v obci Dobrá Voda 347.

 

DOLNÁ KRUPÁ. Pamätný dom Ludwiga van Beethovena.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätný dom Ludwiga van Beethovena, priateľa rodiny grófa Brunsvika. Beethovenov pavilón. Neskorobaroková stavba z 18.storočia s manzardovou strechou je pozostatkom staršieho historického vývoja kaštieľa. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa pri Brunsvikovskom kaštieli. Podľa ústnej tradície rodiny bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ začiatkom 19.storočia strávil niekoľko rokov (1801-1806) a skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo Sonátu mesačného svitu. Domček dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah k Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu.

 

NAHÁČ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pamätná fara. Klasicistická budova bývalej rímsko-katolíckej fary z 18.storočia. Pamätná je ako pôsobisko osvietenského spisovateľa, kňaza a národného buditeľa Juraja Fándlyho /1750-1811/, ktorý tu pôsobil od 31.10.1780 do 13.1.1807. Fara má pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Nachádza sa v obci Naháč.
 • Pamätná tabuľa J. Fándlyho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).

 

SMOLENICE. Pamätný dom.

Pamätný rodný dom vynálezcu padáka Štefana Baniča /1870-1941/ sa nachádza v časti Smolenická Nová Ves. Je na ňom osadená pamätná tabuľa.

 

TRNAVA. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Budova v štýle moderného hnutia z roku 1937. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nárožná budova sa nachádza na ulici Hlavná 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

TRNAVA. Administratívna budova. Okresná nemocenská poisťovňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2002. Funkcionalistická budova postavená v rokoch 1932-1934. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvoj, troj a štvorpodlažná. Autormi stavby sú Jaroslav Linhart a František Faulhammer. Nárožná budova sa nachádza na ulici Kollárova 10 pri ulici Rázusova.

 

TRNAVA. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Novoklasicistická budova. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Radová budova sa nachádza na ulici Radlinského 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

TRNAVA. Banka. Fándlyho knižnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Historicko-secesná budova postavená v rokoch 1914-1915. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má trojkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Solitér sa nachádza na ulici Rázusova 1 pri Námestí SNP. Dnes je v nej knižnica.

 

TRNAVA. Divadlo Jána Palárika.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Empírová budova divadla z roku 1831. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Je najstaršou budovou divadla na Slovensku. Nachádza sa na Trojičnom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii..

 

TRNAVA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova katolíckej fary z roku 1768. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici M. Sch. Trnavského 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii..

 

TRNAVA. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor františkánov. Baroková budova kláštora z roku 1619. Upravovaná bola v roku 1749. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Františkánska 2.
 • Kostol svätého Jakuba staršieho. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).

 

TRNAVA. Kláštor klarisiek.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor klarisiek vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor klarisiek. Baroková budova kláštora postavená v roku 1240. Upravovaná bola v 14., 17 a 19.storočí. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Múzejnom námestí 3. Dnes je v nej múzeum.
 • Kostol nanebovzatia Panny Márie. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).

 

TRNAVA. Kláštor trinitárov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor trinitárov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor trinitárov. Baroková budova kláštora postavená v roku 1710-1729. Upravovaná bola v roku 1770. Je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Štefánikova 46.
 • Kostol Najsvätejšej Trojice. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).
 • Koniareň. Baroková budova koniarne (stajne, sklad) postavená v rokoch 1710-1729. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Prejazdová radová budova sa nachádza na ulici Františkánska 33.

 

TRNAVA. Kláštor uršulínok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kláštor uršulínok. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1730-1776. Upravovaná bola v rokoch 1857 a 1942. Je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Hviezdoslavova 8.
 • Kostol svätej Anny. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).
 • Škola. Historizujúca budova základnej školy Angely Merici bola postavená na prelome polovica 13.storočia až polovica 14.storočia. Upravovaná bola začiatkom 17.storočia, v 3.tretine 18.storočia a v rokoch 1857 a 1942. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Chodbová radová budova sa nachádza na ulici Halenárska 45 na rohu s ulicou Dolnopotočná.

 

TRNAVA. Letohrádok.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistický letohrádok (záhradný pavilón) z 1.polovice 19.storočia. Solitér sa nachádza na ulici T. Vansovej 3.

 

TRNAVA. Mestská veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková mestská veža z roku 1574. Upravovaná bola v roku 1683. Sedempodlažná stavba s podpivničením a štvorcovým pôdorysom. Pôvodne bola postavená ako pozorovateľňa. Nachádza sa na ulici Štefánikova 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

TRNAVA. Pavilón na ulici Kalinčiakova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický tehlový pavilón (Spiegelsaal) z roku 1799. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Kalinčiakova 25 pri mäsopriemysle.

 

TRNAVA. Pavilón na ulici Strelecká.

Národná kultúrna pamiatka Pavilón a záhrada vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa východne od evanjelického kostola na ulici Strelecká. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pavilón. Klasicistický záhradný pavilón (Emmerov dom, Kalokagatia) z rokov 1764-1784. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Bloková solitérna stavba sa nachádza na ulici Strelecká 1.
 • Záhrada. Baroková prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia pri pavilóne. Upravovaná bola v rokoch 1955-1957 a v 80.rokoch 20.storočia. Má lichobežníkový pôdorys.

 

TRNAVA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka Radnica a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Radnica. Klasicistická budova radnice z 1.polovice 18.storočia. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Hlavná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
 • Pamätná tabuľa výročia založenia mesta. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).

  

TRNAVA. Špitál a kostol.

Národná kultúrna pamiatka Špitál a kostol vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Špitál. Pôvodne gotická budova mestského špitála (špitálek). Klasicisticky upravená v 1.polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Hlavná 43, 45.
 • Kostol svätej Heleny. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).

 

TRNAVA. Univerzita.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kostol (katedrála) svätého Jána Krstiteľa. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Trnava).
 • Teologicko-filozofická fakulta. Baroková budova postavená v rokoch 1643-1678. Upravovaná bola v rokoch 1688 a 1770-1773. Má viackrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú P. A. Spazzo a Franz Anton Hillebrandt. Nachádza sa na Univerzitnom námestí 2.
 • Nádvorie. Barokové nádvorie Teologicko-filozofickej fakulty bolo vybudované v rokoch 1635-1652. Upravované bolo v rokoch 1677-1700 a 1772. Má obdĺžnikový pôdorys. Autormi sú P. A. Spazzo, J. Placher a Ceresola.
 • Lekárska fakulta. Klasicistická budova akadémie bola postavená v roku 1780. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Autorom stavby je J. Hausmann. Nachádza sa na Univerzitnom námestí 1 oproti univerzitným budovám.
 • Seminár svätého Vojtecha, Adalbertínum. Ranobaroková budova katolíckeho seminára bola postavená v roku 1623. Upravovaná bola v rokoch 1710 a 1886 a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, je trojpodlažná. Nachádza sa na ulici Hollého 8.
 • Nádvorie. Ranobarokové nádvorie Adalbertína bolo vybudované v roku 1623. Upravované bolo v rokoch 1710 a 1886 a v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Generálny seminár. Novobaroková budova katolíckeho seminára (Červení klerici) bola postavená v rokoch 1642-1666. Upravovaná bola v roku 1914. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Hollého 9.
 • Nádvorie, Rubória. Barokové nádvorie Generálneho seminára bolo vybudované v rokoch 1642-1666. Má štvorcový pôdorys.
 • Seminár, Marianeum. Secesná budova katolíckeho seminára bola postavená v roku 1700. Upravovaná bola v 20.storočí. Je trojpodlažná. Nachádza sa na ulici Hollého 10.
 • Nádvorie. Secesné nádvorie Marianea bolo vybudované v roku 1700. Upravované bolo začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys.
 • Seminár, Šľachtický konvikt, Terezianum. Baroková budova katolíckeho seminára šľachticov bola postavená v roku 1747-1754. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Hollého 10.
 • Nádvorie. Barokové nádvorie Šľachtického konviktu bolo vybudované v rokoch 1747-1754. Má štvorcový pôdorys.
 • Seminár svätého Štefana. Baroková budova katolíckeho seminára bola postavená v roku 1724. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Halenárska 1.
 • Nádvorie. Barokové nádvorie pri Seminári svätého Štefana bolo vybudované v roku 1724. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Olláhov seminár. Renesančná budova katolíckeho seminára z roku 1567. Upravovaná bola v roku 1590. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na Námestí svätého Mikuláša 10. Dnes je v nej múzeum.
 • Pamätná tabuľa SNP. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).
 • Pamätná tabuľa Trnavskej univerzity. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).
 • Pamätná tabuľa P. Jilemnického. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).
 • Pamätná tabuľa Š. Moyzesa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Trnava).

 

ZAVAR. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Pamätný dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Je pamätný v súvislosti so skladateľom Gejzom Dusíkom /1907-1992/. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Nachádza sa na ulici Hlavná 13.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist