Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Tvrdošín

PODBIEL. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova katolíckej fary bola postavená v roku 1926. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Budova stojí pri kostole v strede obce Podbiel 181 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

 

PODBIEL. Základná škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova základnej školy bola postavená v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Zrekonštruovaná historická budova bývalej cirkevnej školy stojí ako solitér v centre obce Podbiel 194. Dnes sa v nej nachádza etnografické múzeum obce.

 

TRSTENÁ. Budova mestského úradu.

Budova mestského úradu bola v rokoch 1908-1910 znovuvybudovaná z prenesenej budovy baníckej spoločnosti, ktorá plánovala v liesecko-čimhovskom chotári ťažiť hnedé uhlie. Pre nepriaznivé geologické podmienky a haváriu na 1.šachte belgická spoločnosť zbankrotovala. Budovy spoločnosti boli rozpredané. Budovu dnešného mestského úradu kúpil židovský podnikateľ a znovu vystaval ako mestský hostinec. Po ukončení stavby ho odkúpil okresný úrad a zriadil tu kancelárske priestory. Po roku 1960 budovu začal užívať mestský úrad. Budova má zachované mnohé pôvodné okná a dvere.

 

TRSTENÁ. Budova reálneho gymnázia.

Základný kameň gymnázia bol položený v roku 1868 a v roku 1869 sa už vyučovalo. Telocvičňa bola pristavaná po 1.svetovej vojne. Pôvodná telocvičňa z dreva vyhorela v roku 1912.

 

TRSTENÁ. Hotel Roháč.

Budova bola postavená asi v polovici 19.storočia, presný dátum nie je známy. Mestský protokol z roku 1878 zaznamenal žiadosť oravského panstva o tehly, ktoré potreboval na zdvihnutie panskej krčmy v Trstenej o jedno poschodie pre úradnícke byty. Je teda isté, že prízemie hotela už stálo. Mestský hotel bol pristavovaný do dnešnej podoby postupne. V roku 1907 bola pristavaná jeho juhovýchodná časť (ulica Železničná a Kukučínova). Stavba bola zrealizovaná podľa projektu Gustáva Krivácsy, architektonický nákres vyhotovil „Hosszomlokzát“. Hotel do roku 1958 patril bývalému Spolku urbarialistov a po založení jednotného roľníckeho družstva vo februári 1958 prešiel hnuteľný i nehnuteľný majetok urbárskeho spoločenstva do majetku družstva. V roku 1961 JRD predalo budovu v dezolátnom stave Jednote SD Trstená. V 90.rokoch 20.storočia sa dve tretiny hotela vrátili do vlastníctva urbariátu a jedna tretina patrí Jednote. V priestoroch hotela určitý čas sídlil i richtár, dnes priestory predajne Žofka. Bol tam i obecný žalár. Vchádzalo sa do neho cez podchod, v súčasnosti Optika. Neskôr ho zamurovali. V roku 1912 urbár postavil v hoteli ľadovňu na chladenie mäsa a piva a zakúpil čističku obilia (trier). V rokoch 1902-1914 bolo v Roháči i holičstvo Baltazára Becze.

 

TRSTENÁ. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Nachádza sa na Námestí M. R. Štefánika v centre mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Konvent františkánov. Pôvodne barokový kláštor bol vybudovaný v rokoch 1778-1803. Spolu s kostolom bol niekoľkokrát prestavaný a to v rokoch 1861 klasicisticky, po roku 1912, v rokoch 1945 a 1971. Novšie úpravy pochádzajúce z 20.storočia pozmenili i tvar okien. Dvojpodlažný kláštor spolu s prípojnou budovou má pôdorys v tvare U, dvojtraktovú dispozíciu a pôvodnú klenutú priebežnú chodbu, ktorou sa vchádza do klenutých miestností. Súpis výtvarných pamiatok Oravy z roku 1944 uvádza, že v inventári kláštora sa nachádza obraz Márie Magdalény s pekným starým rámom z konca 16.storočia a obraz svätej Františky z 18.storočia. Na dolnej chodbe kláštora je umiestnená baroková spovednica a patronátne lavice z 18.storočia. Je to práca neznámeho autora. Drevené lavice v hladkom prevedení majú bohato vykrojované bočnice. Drevo je mramorované. Kláštor bol po roku 1950 sídlom referátu okresného národného výboru. V roku 1971 bol prestavaný na hotel Oravica. Po roku 1989 sa opäť stal vlastníctvom františkánskej rehole a kláštora.
  • Kostol svätého Juraja, mučeníka. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Tvrdošín).

 

TVRDOŠÍN. Pamätný ľudový dom. Ľ. Kukorelli.

Národná kultúrna pamiatka Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätný ľudový dom. Rodný dom majora Ľ. Kukorelliho /1914-1944/ bol postavený začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Dom stojí v časti Krásna Hôrka pri ceste na ulici Kukorelliho 92.
  • Pamätná tabuľa Ľ. Kukorelliho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Tvrdošín).

TVRDOŠÍN. Zemiansky dvojdom.

Zemiansky dvojdom z konca 17.storočia.

 

ZUBEREC. Zrub.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Pamätný zrub drevorubačov, v ktorom sa počas SNP v roku 1945 nachádzala partizánska nemocnica. Stojí na severovýchodnom svahu vrchu Teľaciarky /1.689,8m/ nad Roháčskou dolinou pod Salatínom. Zrub má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist