Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Budovy v okrese Žilina

NEDEDZA. Hostinec.

Klasicistická budova hostinca z 1.polovice 19.storočia.

 

RAJEC. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova starej katolíckej fary, pastoračné centrum, bola postavená v roku 1657. Upravovaná bola v rokoch 1736,1749, v 19.storočí a v rokoch 1922 a 2000. Neskôr bola barokovo upravená. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí pri kostole na ulici Hviezdoslavova 8.

 

RAJEC. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Uprostred námestia stojí renesančná budova bývalej radnice zo 16.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 17.storočia, v rokoch 1830-1850 a v roku 1992. Barokovo upravená bola v 2.polovici 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Solitér, dom kultúry, stojí v Pamiatkovej zóne v strede Námestia SNP 1.

 

RAJECKÉ TEPLICE. Administratívna budova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Novobaroková budova lesného úradu postavená začiatkom 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Lesná 12.

 

RAJECKÉ TEPLICE. Kúpeľné budovy.

Kúpeľné budovy z 1.polovice 20.storočia.

 

ŽILINA. Administratívna budova. Hodžova 20. Bacherova vila.

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätná administratívna budova. Budova postavená na prelome 19. a 20.storočia. Tzv. Bacherova vila je pamätná tým, že v nej v rokoch 1918-1919 sídlila prvá Šrobárova vláda. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažná s podpivničením. Chodbová budova stojí na Hodžovej ulici 20 na severnom nároží bloku v Mestskej pamiatkovej rezervácii.
  • Pamätná tabuľa prvej Šrobárovej vlády. (Pozri Pamätné tabule v okrese Žilina).

  

ŽILINA. Administratívna budova. Kálov 10. Živnostenský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná administratívna budova, Živnostenský dom, Partestulet alebo Remeselnícky dom G. Baroša, bola postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v roku 1960. Je dvojpodlažná s pivnicou, má trojkrídlový pôdorys v tvare U. Nárožná budova stojí v lokalite Kálov 10.

 

ŽILINA. Banka. Hodžova 11.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Funkcionalistická budova banky, Finančný palác, bola postavená v rokoch 1930-1931. Upravovaná bola v roku 1949 a v 90.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare A, je päťpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Michal Maximilián Scheer. Nárožná budova stojí na Hodžovej ulici 11 pri uliciach Hurbanova 7 a Na Priekope 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŽILINA. Banka. Mariánske námestie 32.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novoklasicistická budova banky postavená v 14.storočí. Upravovaná bola v 16., 19. a 20.storočí a v rokoch 1995-1996. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Halová nárožná budova banky Tatra stojí na Mariánskom námestí 32 pri uliciach Bottova 2 a Makovického 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

 

ŽILINA. Divadlo.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Historizujúco-secesná budova divadla, Dom umenia Fatra, bola postavená v rokoch 1920-1925. Upravovaná bola v rokoch 1983-1986. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. stojí na ulici J. Vuruma 4 na nároží s ulicou Jezuitská v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŽILINA. Fara.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Baroková budova starej fary z prelomu 15. a 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1678, 1699, 1777, 1855 a 1913. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii v lokalite Dolný val 214 pod farskými schodmi. Fyzický zánik.

 

ŽILINA. Hostinec, hotel Panský dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Budova hostinca postavená v štýle klasicizujúceho baroku v období 2.polovica 14. až 15.storočie. Upravovaná bola v 17.storočí, po roku 1774 a v 19. a 20.storočí. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdová nárožná budova stojí na Mariánskom námestí 24 na nároží s ulicou J. Vuruma v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŽILINA. Kláštor františkánov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Konvent františkánov. Barokový kláštor františkánov postavený v rokoch 1730-1734. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v roku 1924 a v 2.polovici 20.storočia. Má štvorkrídlový pôdorys, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podpivničením. Budova konzervatória stojí na Hurbanovej ulici 12.
  • Kostol svätej Barbory. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Žilina).

 

ŽILINA. Kláštor jezuitov.

Národná kultúrna pamiatka Kláštor jezuitov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kláštor jezuitov. Barokový kláštor jezuitov pochádza z rokov 1743-1754. Upravovaný bol v rokoch 1825-1833. Má nepravidelný pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Stojí na západnej strane Mariánskeho námestia 23 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v ňom galéria.
  • Kostol obrátenia svätého Pavla. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Žilina).

 

ŽILINA. Radnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Eklekticistická budova starej radnice, pôvodne meštiansky dom, bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola po roku 1886 a v rokoch 1975-1977 a 1992-1993. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Nárožná budova stojí sa na Mariánskom námestí 1 na rohu s ulicou Radničná 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. V súčasnosti v jej priestoroch sídli primátor mesta.

 

ŽILINA. Spolkový dom. Budova Gazdovského spolku.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku . 1963. Funkcionalistická budova Spolkového domu, Gazdovského spolku, bola postavená v roku 1928. Upravovaná bola v roku 1989. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Michal Maximilián Scheer. Prejazdová radová budova stojí na juhozápadnej strane Mariánskeho námestia 21 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

ŽILINA. Škola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova školy (bývalé reálne gymnázium, reálka J. Palárika), VŠD, bola postavená v rokoch 1910-1913. Upravovaná bola v 20.storočí. Má dvojtraktovú dispozíciu, trojkrídlový pôdorys v tvare U, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Ignác Alpár, autorom výtvarnej výzdoby je sochár Marothy. Chodbová budova stojí na ulici Hurbanova 15 pri ulici Legionárska.

 

ŽILINA. Tržnica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Funkcionalistická stavba tržnice s pasážou bola postavená v rokoch 1941-1942. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v roku 1998. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Jej autormi sú Ferdinand Čapka a M. Šesták. Radová tržnica s pasážou stojí v lokalite Horný val 35 pri ulici Zaymusova v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist