Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hlohovec

POLOHA.

Mesto leží v centrálnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na ľavom brehu Váhu.

 

HISTÓRIA.

Obec sa vyvinula na mieste pôvodného slovanského sídliska z 10.-12.storočia a ďalej sa rozvíjala ako slovanská podhradská obec, tzv. Starý Hlohovec. Vznikla na dôležitom brode cez Váh. V roku 1276 vznikla v susedstve nová osada s názvom Nový Hlohovec. V roku 1362 dostáva prvé mestské výsady a stáva sa významným obchodným strediskom. Starý Hlohovec získal výsady v roku 1365. Obe mestečká sa zlúčili až v 18.storočí. Správy o území sú ale oveľa staršie. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1113. V 15.storočí boli mestečká obsadené husitmi. V 16.storočí museli odolávať nájazdom Turkov. V 16.-17.storočí boli centrom evanjelického vyššieho školstva. V roku 1605 boli vyplienené Bočkajovými vojskami, v rokoch 1663-1664 Turkami a v rokoch 1703-1705 Rákocim a cisárskymi vojskami. Obyvatelia sa zaoberali obchodom, remeslami, vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. V 19.storočí tu pracovalo niekoľko píl, továreň na obuv, bola postavená železničná trať z Leopldova do Nitry. Od konca 19.storočia sa rozvíja priemysel. Po oslobodení zaznamenalo mesto veľký priemyselný, kultúrny a spoločenský rozmach. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Hlohovcu potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

V minulosti strategicky významné miesto s osídlením v paleolite, neolite a dobe laténskej. Zvyšky pohrebiska z mladšej doby bronzovej a germánsky hrob. Slovanské sídlisko z obdobia 10.-12.storočia z doby veľkomoravskej.

V časti Šulekovo nález žiarového pohrebiska z mladšej doby halštatskej, slovanského sídliska a kostrového pohrebiska z 9.-10.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Hlohovec

Šulekovo

Obec sa spomína v roku 1211, patrila panstvu Hlohovec. V rokoch 1665-1669 pre výstavbu pevnosti Leopoldov ju premiestnili na dnešné miesto.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist