Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hradiská v okrese Ilava

KOŠECA

Hradisko sa nachádza v katastrálnych územiach obce Košeca, miestna časť Nozdrovice a obce Ladce, miestna časť Tunežice. Vie sa o ňom už veľmi dávno, od 30.rokov 20.storočia tu boli nachádzané črepy z nádob z okruhu púchovskej kultúry, ktoré sa dostali aj do SNM v Martine k profesorovi Vojtechovi Budinskému-Kričkovi. Opakované prieskumy Šarloty Križanovej na tomto opevnení opäť priniesli bohaté nálezy keramiky z okruhu púchovskej kultúry. Našla ich na viacerých miestach, v hĺbke 90 cm v silnej kultúrnej vrstve, premiešanej črepmi a zvieracími kosťami. Črepy pochádzali najmä z nádob s drsným povrchom, vyrobené vo voľnej ruke a zdobené zvislými ryhami tzv. hrebeňovaním. Našli sa však aj zlomky veľmi jemnej, na hrnčiarskom kruhu vyrobenej keramiky, ako aj črepy z grafitových nádob a jedno rozbité hlinené závažie ihlancovitého tvaru. Aj pri neskoršom výskume hradiska a jeho blízkeho okolia sa našli ďalšie úlomky nádob. Sídlisko nachádzajúce sa na západnej, juhozápadnej a juhovýchodnej strane opevnenia patrí k najväčším sídliskám púchovskej kultúry na severozápadnom Slovensku. Zrejme malo dlhé trvanie, najmenej počas celého 1.storočia p. n.l. až do prvých desaťročí nového letopočtu, keď bolo spolu s hradiskom zničené počas vpádu Germánov. Najdôležitejším príspevkom k poznaniu a najmä rozšíreniu územia používania mincí typu Divinka je poklad, ktorý našli hľadači pokladov na tomto hradisku. Obsahoval viacero typov mincí, medzi ktorými bolo aj 10-12ks typu Divinka. Okrem nich sa tu objavili ešte i dve tetradrachmy typu Veľký Bysterec o vysokej hmotnosti v kvalitnej razbe. Nálezy dobre reprezentujú mincovníctvo severoslovenského kultúrneho prostredia v 1.storočí p. n.l. Našla sa tu aj rímska republikánska minca, pochádzajúca približne z roku 48 p. n.l.

MIKUŠOVCE. Malé hradisko.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Výšinné hradisko Malé hradisko – Stará Baňa, v lokalite Skalice. Pravdepodobne tu bolo osídlenie už v kamennej dobe, v období medenej doby (eneolitu) v rokoch 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l. Nálezy z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l. a neskorej bronzovej doby (1.000 p. n.l. – 700 p. n.l.). Praveké hradisko zo železnej doby – starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l. a mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0. Výšinné hradisko sa rozkladá v nadmorskej výške približne 500m na skalnom ostrohu (lokalita Skalice). Známe je už od roku 1940, ale neuskutočnil sa tu žiadny výskum. Nálezy pochádzajú iba z povrchového zberu. Zo známych lužických sídlisk severného Slovenska našlo najviac bronzových predmetov, čo súviselo s významnou cestou z Pobaltia, ktorá viedla aj cez územie obce. Osídlenie hradiska trvalo bez prerušenia až do rímskej doby (0-380), čo potvrdzujú nález skýtskej strelky a nálezy keramiky. Hradiská z okruhu púchovskej kultúry sa nachádzali na Malom Hradisku (531,0m),Veľkom Hradisku (525,8m) a v lokalite Mokrá skala pod ním.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist