Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Gelnica

GELNICKÝ HRAD

Zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený v 2.polovici 13.storočia, sa nachádzajú nad mestom na homoľovitom kopci v nadmorskej výške 417m.

Začiatky tohto pôvodne kráľovského hradu sú zatiaľ nejasné. Bol však zrejme vybudovaný kráľom na ochranu kráľovských regálnych práv, a to najskôr po tatárskom vpáde. V roku 1437 sa spomína ako castrum Gylnich. V polovici 15.storočia bol hrad v rokoch 1447-1462 v rukách jiskrovcov. V roku 1460 sa spomína ako Gilnicza. Po porážke jiskrovcov hrad aj bane daroval kráľ rodine Zápoľských. V roku 1469 sa spomína ako castrum Gelnecz. V čase nepokojov a bojov o uhorský trón medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom I. bol hrad v roku 1528 značne poškodený. Po porážke Zápoľského ho kráľ v roku 1531 daroval Alexovi Turzovi, ktorý zničený objekt v polovici 16.storočia znovu vybudoval a zväčšil. Hlavnú pozornosť sústredil okrem renovácie obvodového opevnenia na prestavbu a dostavbu interiéru hradu. Vymretím Turzovcov po meči prešiel hrad v roku 1636 do rúk šľachtickej rodiny Čákiovcov. V období stavovských povstaní hrad často menil majiteľov a bol svedkom mnohých bojov, ktoré sa mu napokon stali osudnými. V roku 1685 vyhorel a začal chátrať. Proces zániku urýchlila ešte v 19.storočí (po roku 1839) stavba mestskej radnice, ktorá bola postavená z hradného materiálu, resp. jeho ruín. Svoju úlohu zohralo aj vedomé devastovanie objektu.

Na okraji vrcholovej plošiny s elipsovým pôdorysom a rozmermi 100x85m je murované, 130cm hrubé, obvodové opevnenie. Na juhovýchodnej strane, takmer oproti vstupu do opevneného areálu, obvodové opevnenie vyúsťuje lievikovito do pravidelného výbežku, ktorý jeho okraj presahuje asi o 10m. Predpokladá sa, že tu pôvodne stála viacpodlažná obytná veža (10x10m), ktorá sa postupne prebudovala na výlučne obranný objekt. Vežová stavba mala 130-170cm hrubé múry a štrbinovú strieľňu v pôvodnom druhom podlaží. Nad trámovým stropom tohto podlažia bol okenný otvor 120x120cm s jednoduchým záklenkom a rovnými špaletami. Objekt bol smerom do svahu zosilnený dvojicou operákov na nárožiach. Oproti veži bol vstup do hradu a v areáli boli pravdepodobne hospodárske budovy.

Najvyššia a najrozsiahlejšia ruina pôvodného hradu je torzo viacpodlažnej vežovej stavby s okenným otvorom, strieľňou a dvoma operákmi. Z pôvodného vstupu oproti veži sa zachovalo torzo obvodového opevnenia, z ktorého vybiehal kolmo do interiéru ďalší múr. Počas výskumu vlastivedných pracovníkov Badíka a Bernátha sa podarilo zachytiť mierne obdĺžnikový priestor, do ktorého sa vstupovalo úzkou chodbou, na opačnej strane bola vetracia šachta. Objavená podzemná architektúra je zrejme výsledkom mladšej stavebnej činnosti a súvisela so zabezpečením vstupu do hradu. Z obvodového opevnenia sa zachovali iba nepatrné zvyšky.

 

RICHNAVSKÝ HRAD

Zrúcaniny kráľovského strážneho hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia. Posledné zvyšky múrov a slabo badateľné terénne úpravy sa nachádzajú medzi domami na ulici Pod baštou v nadmorskej výške 370m.

V roku 1318 sa spomína strata de Ryhno versus Zenthkerezth. Listinne je hrad doložený až v roku 1336, kedy sa spolu s podhradím stal majetkom krajinského hodnostára Mikuláša Peréniho. V roku 1442 ho po niekoľkomesačnom obliehaní dobyl Ján Jiskra z Brandýsa. Hrad bol potom pod velením jeho spolubojovníka Jána Talafúsa, známeho ako „hajtmana na Richnawje“ až do 60.rokov 15.storočia, keď na hrad zaútočili vojská nového kráľa Mateja a v roku 1462 ho dobyli. V roku 1448 sa spomína castrum Richno (castrum Richnawa). Na základe donácie sa stal majetkom Štefana Zápoľského. V závere 15.storočia sa hrad snažili získať Turzovci. Podarilo sa im to za dvojvládia v roku 1528, keď hrad dobyli Levočania bojujúci za kráľa Ferdinanda. Po smrti Alexandra Turzu v roku 1543 a následných sporoch o dedičstvo začal hrad upadať. V roku 1605 sa v urbári spišského panstva spomína ako „dirutum castrum Rickhno“. Hrad definitívne zanikol o storočie neskôr, keď bol v rokoch 1715-1720 kameň z neho použitý kardinálom Imrichom Čákim ako stavebný materiál na stavbu renesančného kaštieľa v susednej Kluknave. Po kedysi obávanom hrade dnes zostali len tri solitérne torzá múrov v záhrade rodinných domu a priekopa v tvare podkovy.

TOPlist