Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nitra

HRAD JELENEC (GÝMEŠ)

Zďaleka viditeľná monumentálna zrúcanina hradu postaveného v 1.polovici 13.storočia sa nachádza na strmom kremencovom kopci Dúň na južnom svahu pohoria Tribeč severne od obce Jelenec v nadmorskej výške 514m. Je významnou dominantou okolia.

Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253-1270 na mieste staršieho opevneného hradiska z 11.storočia Ivankov syn Ondrej, účastník bitky pri rieke Slaná (v bitke v roku 1241 proti Tatárom zachránil kráľovi život) z rodu Hont-Poznanovcov, zakladateľ rodu Forgáč. Hrad sa potom na takmer nepretržitých sedem storočí stal rodovým sídlom jednej z najzámožnejších rodín v Uhorsku, Forgáčovcov. V roku 1226 Ivanko získal obec pod hradom. Najstaršie jadro hradu vymedzoval hradobný múr ranogotického opevnenia, ktoré uzatváralo trojuholníkové nádvorie. Na južnej strane na vyvýšenine bola hranolová veža s obytnou a obrannou funkciou. Koncom 13.storočia pristavali ďalšiu vežu. Medzi veže postavili potom palác v spoločnom opevnení. V tejto polohe poznal hrad Matúš Čák a takto stál až do 15.storočia. Prvý krát sa hrad písomne spomína v roku 1262. V roku 1318 sa spomína ako Gymes, v roku 1322 ako Ghimus (Gymus). V 1.polovici 15.storočia bol hrad rozšírený o juhovýchodné predhradie s hradným palácom. Vtedy sú už vlastníkmi hradu Forgáčovci. Vybudovali nové paláce a rozsiahle opevnenie. Práce na obranných zariadeniach pokračovali aj v 16.storočí, keď pri vstupe do hradu postavili veľkú vežu lichobežníkového pôdorysu a valcovitú vežu. Zvýšené roboty, poplatky a dane vyústili v roku 1610 do roľníckej vzbury poddaných, ktorú panstvo kruto potlačilo. Po spustošení v roku 1613 bol hrad prestavaný Žigmundom Forgáčom. Pri obnove hradu zničeného Turkami po páde Nových Zámkov na jeseň v roku 1663 postavili na južnej, najviac ohrozenej strane nové opevnenie s delovými baštami. Gýmeš bol jedným z mála hradov kde i napriek tomu, že stratil svoje militárne postavenie, prebiehali stavebné práce ešte v 18.storočí. Zaslúžila sa o to akási nostalgia za symbolom slávy Forgáčovského rodu, kedy sa na čiastočne obnovenom hrade konali poľovačky a každoročne púte v Deň svätého Ignáca do novozriadenej kaplnky s rodinnou kryptou. Obnova hradu a prestavba gotického paláca na rodovú kryptu s kaplnkou prebehla v rokoch 1712 a 1755. Až v polovici 19.storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal pustnúť. V 30.rokoch 19.storočia bol hrad ešte obývateľný, no v roku 1846 bol už klen chátrajúcou zrúcaninou. Ku hradu Gýmeš sa viaže aj veselšia tradícia, a to keď prišiel na hrad nový hosť, údajne ho privítali štyrmi údermi lopatou, tzv. „lopatovým tancom“ a zápisom do pamätnej knihy.

Horizontálne pôsobiacu siluetu stredovekého hradu modeluje zachovaná neskororománska veža a zachované časti obvodového muriva a konštrukcie hradných budov a renesančného opevnenia. Otvory okien a vstupov si zachovali na viacerých miestach kamenné obruby. Neskorobaroková architektúra Kaplnky svätého Ignáca je čitateľná najmä členením stien zdvojenými pilastrami a profilovanými rímsami, ktoré kedysi niesli klenbu priestoru.

 

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 

Hradné jadro:

 • Obytná veža (donjon). Južná obytná veža bola postavená v neskororománskom období v 1.polovici 13.storočia. Upravovaná bola v 14.storočí, v 2.polovici 15.storočia, v roku 1613 a v 18.storočí. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvoruholníkovým pôdorysom. Nachádza sa južne od hradného paláca I.
 • Hradný palác I. Stredný hradný palác bol postavený v období ranej gotiky okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia, v 16-17.storočí a v 18.storočí. Štvorpodlažná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti hradného jadra severne od obytnej veže.
 • Útočištná veža. Severná veža bola postavená v období ranej gotiky okolo polovice 13.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 15.storočia a v 16.-17.storočí. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polkruhovým pôdorysom. Nachádza sa severne od hradného paláca I.
 • Hradný palác II. Juhozápadný hradný palác bol postavený v gotike okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí, v 15.storočí, v 16.-17.storočí a v 18.storočí. Trojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného T. Nachádza sa na juhozápadnej strane hradného jadra severozápadne od obytnej veže.
 • Hradbový múr I. Severozápadný hradbový múr bol postavený v gotike okolo polovice 13.storočia. Upravovaný bol v 14.storočí, v 2.polovici 15.storočia, v 16.-17.storočí a v roku 2014. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo hradného jadra.
 • Hospodárska stavba I. Severozápadná renesančná hospodárska stavba bola postavená okolo polovice 13.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 15.storočia a v 16.-17.storočí. Dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti hradného jadra severozápadne od hradného paláca I.
 • Hospodárska stavba II. Severná renesančná hospodárska stavba bola postavená okolo polovice 17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 17.storočia. Štvorpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti hradného jadra severovýchodne od útočištnej veže.
 • Hradné nádvorie I. Severné románske hradné nádvorie bolo vybudované okolo polovice 13.storočia. Upravované bolo v 14.storočí, v 2.polovici 15.storočia a v 16.-17.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v strede hradného jadra severne od obytnej veže.

 

Prvé predhradie:

 • Predbránie. Vybudované bolo v renesancii v 1.tretine 16.storočia. Upravované bolo v 2.polovici 16.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažné. Nachádza sa vo východnom cípe prvého predhradia juhovýchodne od Kostola svätého Ignáca.
 • Hradbový múr II. Severný hradbový múr bol postavený v gotike okolo roku 1300. Upravovaný bol na prelome 14. a 15.storočia a v 16.storočí. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo prvého predhradia východne od hospodárskej stavby II.
 • Hradbový múr III. Juhovýchodný hradbový múr bol postavený v gotike okolo roku 1300. Upravovaný bol v 1.polovici 14.storočia, na prelome 14. a 15.storočia a v 16.storočí. Má nepravidelný pôdorys. NAchádza sa severovýchodne od delovej bašty.
 • Parkánový múr. Postavený bol v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v juhovýchodnom výbežku prvého predhradia juhovýchodne od hradného paláca III.
 • Parkán. Vybudovaný bol v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa východne od hradného paláca III.
 • Hradný palác III. Východný hradný palác bol postavený v renesancii v 2.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 17.storočia. Trojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Nachádza sa v južnej časti prvého predhradia severne od delovej bašty.
 • Delová bašta. Postavená bola v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 17.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom. Nachádza sa v južnom výbežku prvého predhradia juhovýchodne od obytnej veže.
 • Hradný palác IV. Tomášov palác (kaplnka) bol postavený v gotike okolo roku 1300. Upravovaný bol v 1.polovici 14.storočia, na prelome 14. a 15.storočia, v 1.tretine 16.storočia a v rokoch 1713-1755. Štvorpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v severovýchodnej časti prvého predhradia severne od Kostola svätého Ignáca.
 • Kostol. Ruina Kostola (kaplnky) svätého Ignáca. Postavený bol v neskorej gotike v 1.tretine 16.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1713-1755. Jednoloďová prízemná stavba s podpivničením a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa južne od hradného paláca IV.
 • Kaplnka. Ruina Kaplnky svätého Jána. Postavená bola v baroku v rokoch 1713-1755. Upravovaná bola v roku 1887. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa západne od Kostola svätého Ignáca.
 • Cisterna. Cisterna bola vybudovaná v baroku v 18.storočí. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v severnej časti prvého predhradia západne od Kaplnky svätého Jána.
 • Hradné nádvorie II. Východné hradné nádvorie bolo vybudované v gotike okolo roku 1300. Upravované bolo v 1.polovici 14.storočia, na prelome 14. a 15.storočia a v rokoch 1713-1755. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa východne od hradného jadra severne od hradného paláca III.

 

Druhé predhradie:

 • Brána vstupná. Postavená bola v baroku v rokoch 1713-1755. Jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej časti druhého predhradia západne od bastiónu.
 • Hradbový múr IV. Západný hradbový múr bol postavený v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1713-1755. Má nepravidelný pôdorys. Juhozápadná stena druhého predhradia severozápadne od vstupnej brány.
 • Hospodárska stavba III. Južná hospodárska stavba bola postavená v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1713-1755. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a štvoruholníkovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti druhého predhradia severovýchodne od vstupnej brány.
 • Bastión. Postavený bol v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1713-1755. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti druhého predhradia juhozápadne od obytnej veže.
 • Hradné nádvorie III. Južné hradné nádvorie bolo vybudované renesancii v 1.polovici 17.storočia. Upravované bolo v rokoch 1713-1755. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa juhozápadne od hradného jadra východne od hradbového múru IV.

 

Predpolie:

 • Val. Vybudovaný bol v renesancii v 1.polovici 17.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa juhovýchodne od druhého predhradia a delostreleckej bašty.

 

HRAD NITRA

Hrad sa nachádza na skalnom brale v centre Nitry na Námestí Jána Pavla II. v Mestskej pamiatkovej rezervácii v nadmorskej výške 218m. Bol postupne vybudovaný na mieste mohutného včasnobronzového, keltského a neskôr slovanského výšinného hradiska z 9.storočia pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitra. Prvá písomná zmienka o sídelnom hradisku Veľkej Moravy pochádza z roku 871. Stálo na inom mieste ako dnešný hrad. V nej sa spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre okolo roku 830. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a v rokoch 880-892 tu bolo aj biskupské sídlo. Po páde Veľkej Moravy toto biskupstvo zaniklo, po vzniku uhorského štátu ho však už v 2.polovici 11.storočia obnovili už na hradnom vrchu. Význam Nitrianskeho hradu v tom čase potvrdzuje tzv. Maurova legenda z rokov 1064-1070, ktorá spomína na hrade Baziliku svätého Emeráma, do ktorej uložili pozostatky svätého Ondreja a Beňadika. Pod severnými múrmi hradu je vchod do Nitrianskej hradnej jaskyne, kde sú v striebornom relikviári zo 17.storočia tieto pozostatky uložené. V roku 1990 boli zavinuté do hodvábnej zlatej vyšívanej textílie.

Hrad mal vždy strategický význam, lebo bol prirodzenou pevnosťou nad meandrom rieky Nitra. Do konca 11.storočia predstavoval centrum Nitrianskeho údelného kniežatstva, sčasti nezávislého na uhorskom kráľovi. V 12.storočí bol hrad sídlom Nitrianskeho komitátu. Jeho vzhľad je výsledkom staviteľskej činnosti takmer desiatich storočí a viacnásobných prestavieb a úprav. V roku 1138 sa spomína ako castrum Nitra, v roku 1216 ako Nitria a v rokoch 1226 a 1301 ako Nitriense. Goticky bol prebudovaný v 1.tretine 15.storočia, renesančne upravený v 16.storočí a barokovo v 18.storočí. Už v 13.storočí bol hrad tak dokonale opevnený, že vydržal útok Tatárov v roku 1241. V rokoch 1271 a 1273 ho však veľmi poškodil požiar počas obliehania Přemyslom Otakarom II. Po tomto požiari obnovili nielen Kostol svätého Emeráma ale pravdepodobne aj opevnenie. V roku 1288 pripadol aj s podhradným mestom biskupovi. Začiatkom 14.storočia ho dvakrát po sebe dobyl Matúš Čák a v roku 1431 ho obliehali husiti. V rokoch 1333-1355 bol postavený horný kostol a upravený palác v západnej časti hradu. Za kráľa Žigmunda vybudovali v 1.polovici 15.storočia nové hradné opevnenie, z ktorého sa zachovalo málo, pretože v roku 1465 ho spustošili vojská kráľa Mateja Korvína. K ďalším opevňovacím stavbám na hrade prišlo v 16.storočí v čase tureckého nebezpečenstva, keď vybudovali nádvorie, postavili renesančný hradný palác a v južnej časti nádvoria novú vnútornú renesančnú hradnú bránu. Počas stavovských povstaní v 1.polovici 17.storočia bol hrad centrom vojenských operácií a v roku 1663-1664 sa dokonca dostal na krátky čas do rúk Turkom, ktorí ho dobyli a podpálili. Po odstránení škôd prebudovali v rokoch 1673-1674 celý obranný systém hradu podľa požiadaviek modernej fortifikácie (nepravidelná hviezdicová citadela s troma bastiónmi orientovaná na zraniteľnejšiu juhovýchodnú stranu so širokými priekopami a násypmi okolo bastiónov). K veľkej stavebnej a obnovnej činnosti došlo na hrade však až po skončení povstania Františka II. Rákociho na začiatku 18.storočia, keď prestavali tzv. horný kostol a vybudovali nový biskupský palác. Až do meruôsmych rokov zostal sídlom Nitrianskej stolice. Stále prestavby hradu takmer úplne zotreli jeho pôvodnú podobu. Najstaršou zachovalou stavbou je románsky Kostol svätého Emeráma z 1.polovice 13.storočia (pôvodne stavba z 11.storočia). Z gotického obdobia ostala časť hradbového múru, Vazilova veža novogoticky upravená v 19.storočí a veľký gotický (tzv. horný) kostol z 1.polovice 14.storočia. Zo 16.storočia z obdobia renesancie sa zachovala vnútorná vstupná hradná brána. V pomerne dobrom stave sa nám zachovali iba stavby z konca 17. a 18.storočia. Dominantou hradného areálu je táto katedrála, k nej pristavaný biskupský palác a mohutné opevnenie s vystupujúcimi bastiónmi. Jednotlivé objekty viackrát prestavali. Súčasná podoba hradu je v zásade z konca 17.storočia, kedy hrad po protitureckých bojoch opevnili. Vzhľadom na svoje historické a architektonické hodnoty patrí areál hradu v Nitre medzi základné dokumenty dejín Slovenska. Dnes na hrade sídli biskupský úrad a Archeologický ústav SAV. Nitriansky hrad ako pamätník veľkomoravského obdobia našich dejín pútal už oddávna záujem verejnosti.

 

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 

Hradné jadro:

 • Hradný biskupský palác. Postavený bol na prelome 11. a 12.storočia. Upravovaný bol v období 13. až polovica 15.storočia, pred rokom 1562 a v rokoch 1711-1739, 1951 a 1998. Prevláda neskorobarokový štýl. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa západne od katedrály.
 • Bastión severozápadný. Postavený bol v ranom baroku okolo roku 1672. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa severozápadne od hradného paláca.
 • Palácové nádvorie biskupského paláca. Vybudované bolo v neskorom baroku v rokoch 1711-1739. Upravované bolo v roku 1998. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v strede paláca.
 • Katedrála svätého Emeráma. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom biskupa L. A. Erdődiho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Busta vojvodu (panovníka). (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha svätého Mareka Evanjelistu. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha svätého Lukáša. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha svätého Matúša. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Socha svätého Jána Evanjelistu na veži. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).

 

Prvé predhradie:

 • Hradbový múr severovýchodný. Postavený bol v gotike v 1.polovici 12.storočia. Upravovaný bol v 15.storočí, v rokoch 1672-1673 a v 90.rokoch 20.storočia.Nachádza sa južne a východne od katedrály.
 • Bašta severná. Postavená bola v 2.polovici 15.storočia. Upravovaná bola na prelome 15. a 16.storočia, pred polovicou 16.storočia a okolo roku 1672. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v strede južnej časti hradbového múru.
 • Nárožná Vazilova veža. Postavená bola v gotike v 2.polovici 15.storočia. Upravovaná bola v 1.polovici 16.storočia, novogoticky v roku 1895 a v 90.rokoch 20.storočia. Je jednopriestorová, s pôdorysom nepravidelného štvoruholníka, je dvojpodlažná. Nachádza sa vo východnej časti areálu. Dnes je v nej múzeum.
 • Bastión severovýchodný. Postavený bol v ranom baroku v rokoch 1672-1673. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného štvoruholníka, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v severnej časti areálu. Dnes je v ňom múzeum.
 • Hradné nádvorie. Horné východné nádvorie bolo vybudované v 15.storočí. Upravované bolo v 16.-19.storočí, v rokoch 1930-1933 a v 90.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa východne od katedrály.
 • Hradná studňa. Vybudovaná bola v 1.polovici 16.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v roku 1933 a v 90.rokoch 20.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa na východnom nádvorí.
 • Reliéf s erbom rodu Pálfi. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).

 

Druhé predhradie:

 • Kurtína s hlavnou bránou. Postavená bola v 15.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1672-1674. Prevláda ranobarokový štýl. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v južnej a juhovýchodnej časti areálu.
 • Bastión juhozápadný. Postavený bol v 80.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1672. Prevláda ranobarokový štýl. Má pôdorys nepravidelného štvoruholníka, je jednopodlažný. Nachádza sa v juhozápadnom úseku opevnenia hradu.
 • Bastión južný. Postavený bol v roku 1672. Upravovaný bol v roku 1672. Prevláda ranobarokový štýl. Má päťuholníkový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnom úseku opevnenia hradu.
 • Bastión východný. Postavený bol v 80.rokoch 16.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1672. Prevláda ranobarokový štýl. Má pôdorys nepravidelného štvoruholníka, je jednopodlažný. Nachádza sa v juhovýchodnom úseku opevnenia hradu.
 • Vstupná budova. Horná brána bola postavená v 80.rokoch 16.storočia v renesancii. Upravovaná bola v rokoch 1664-1675 a v 60.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa vo východnej časti dolného nádvoria.
 • Gotická priekopa. Vybudovaná bola v gotike v 15.storočí. Upravovaná bola v 16.-18.storočí. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika. Nachádza sa v juhovýchodnej a východnej časti hradného areálu.
 • Hospodárska stavba, Diecézne múzeum. Postavená bola v 15.storočí. Upravovaná bola pred polovicou 17.storočia, v roku 1670, okolo polovice 19.storočia a po roku 2000. Prevláda historizujúci štýl. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v južnej časti nádvoria druhého predhradia.
 • Hradné nádvorie. Dolné južné nádvorie bolo vybudované v 18.storočí. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia a po roku 2000. Má nepravidelný pôdorys.
 • Vonkajšie schodisko do katedrály. Bolo vybudované v baroku v 1.polovici 18.storočia. Upravované bolo v roku 2001. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pred hlavným portálom katedrály.
 • Kópia vázy 1. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nitra).
 • Kópia vázy 2. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Ondreja-Svorada. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Benedikta. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Augustína. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Ambróza. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Jána Evanjelistu na schodisku. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy svätého Jozefa. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Kópia sochy Salvator Mundi. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Váza 1. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nitra).
 • Váza 2. (Pozri Drobná architektúra v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Ondreja-Svorada. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Benedikta. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Augustína. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Ambróza. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Jána Evanjelistu. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy svätého Jozefa. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy Panny Márie. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Originál sochy Salvator Mundi. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Obvodová priekopa. Vybudovaná bola v rokoch 1672-1673. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pred juhovýchodnou kurtínou.
 • Hradný most. Vybudovaný bol v neskorom baroku v 80.rokoch 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa pred hlavnou bránou hradu.
 • Socha svätého Jána Krstiteľa. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom biskupa Tomáša Pálfiho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Busta L.Kolonicha. (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Busta vojvodu (panovníka). (Pozri Sochy a busty v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom Tomáša Pálfiho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom biskupa Z. Mossóczyho. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf Vigilantia. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf lev. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf Jánus. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf s erbom biskupa V. Lépésa. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).
 • Reliéf s biskupským erbom. (Pozri Pamätné tabule v okrese Nitra).

 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist