Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Sobrance

CHOŇKOVCE

Na blízkom vrchu sa nachádzajú pozostatky hrádku z obdobia 14.-15.storočia.

 

TIBAVSKÝ HRAD

Nepatrné zrúcaniny gotického hradu postaveného v 2.polovici 13.storočia sa nachádzajú v severnej časti obce Podhoroď nad bývalým kameňolomom. V roku 1337 sa spomína ako castrum Tybauara. Existenciu hradu nad obcou dokazuje aj jej názov, keď sa v roku 1404 spomína ako Varalya (Podhradie). V roku 1419 sa hrad spomína ako castrum Tyba. Hrad spustol v roku 1491. V roku 1751 bol celkom zbúraný.

Elipsovitú dispozíciu hrádku predurčil samotný terén. V severozápadnom a juhovýchodnom smere má dĺžku 40m a jeho šírka dosahuje 13-15m. Hrádok pozostáva z kruhovej čelnej veže postavenej v smere prístupu v juhovýchodnej časti. Mohutná veža s vonkajším priemerom 11m sa zachovala iba v prízemnej časti, ktorá bola v interiéri (priemer 3 m) zastropená valenou klenbou (zachovali sa jej nábehy). Prízemie bolo s poschodím spojené úzkou 120cm širokou schodišťovou chodbou. Zo severozápadnej strany bol priamo k veži a k obvodovému opevneniu pristavaný palác s vnútornými rozmermi asi 9x7m. Neveľké nádvorie hrádku bolo obohnané pomerne silným kamenným murivom, ktorý je v základoch široký až 250cm. Jediný možný prístup do hrádku bol z východnej strany, pričom sa prístupová cesta vretenovito stáčala z južnej strany brala, kde bola chránená čelnou vežou. Samotná brána bola osadená medzi obvodové opevnenie a masívne nárožie paláca, kde sa v terénnom zlome dodnes zachovala asi 3m široká preluka.

Pri prieskume boli v areáli hrádku objavené keramické fragmenty z 13.-14.storočia. Problematický je nález 25 rím­skych mincí, ktoré v roku 1946 odovzdal do zbierok Slovenského národného múzea v Martine J. Dudík. Údajne boli nájdené v plátenom vrecúšku na nádvorí hrádku.

 

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 

  • Hradný palác.
  • Hradná veža.
  • Opevnenie hradu.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist