Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Veľký Krtíš

MODRÝ KAMEŇ

Hradný komplex je situovaný na vyvýšenine nad mestom. Skladá sa z hornej časti goticko-renesančnej zrúcaniny z 2.polovice 13.storočia (postavená bola v rokoch 1271-1277) na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa z roku 1730. Spolu s kostolom na susednej vyvýšenine dominuje okoliu mesta. Hrad postavila významná a vplyvná uhorská rodina Balašovcov, ktorá tu žila do polovice 19.storočia. Jej členom bol aj významný uhorský renesančný básnik Valentín Balaša (Bálint Balassa /1554-1594/). Najstaršie písomné zmienky o hrade sú z rokov 1278 a 1290, kedy sa spomína ako Keykkw. Podobu hradu v ranom stredoveku zotreli časté prestavby vyvolané stálymi bojmi na okolí. V roku 1446 sa spomína ako Kekkew. V 1.polovici 15.storočia vybudovali na dolnom nádvorí gotický palác, ktorý padol za obeť Turkom pri dobytí hradu v roku 1576. Pri ich odchode hrad v roku 1593 zničili, vyhodili do vzduchu. Hrad takmer 15 rokov chátral. V rokoch 1609-1612 bol Balašovcami renesančne obnovený a znovu opevnený. V tom čase vznikli aj delostrelecké plošiny. Ďalšia úprava pochádza z roku 1681. Krátko po dokončení stavebných prác rákociovské vojská hrad v roku 1683 opäť zničili. Po vypálení nebol už nikdy viac obnovovaný. V roku 1730 vdova po Gabrielovi Balašovi dala čiastočne na základoch dolného gotického hradu postaviť pohodlný barokový kaštieľ, ktorý sa v pôvodných konštrukciách zachoval dodnes. Apoštolský gróf Pavol Balaša k nemu dal v roku 1759 pristavať barokovú Kaplnku svätej Anny. Hornú časť hradu už neobnovili, jeho plochu a hradné ruiny využili na záhradnú úpravu. V roku 1813 prevzal hrad do svojho majetku župan a haličský gróf Forgáč z Gýmeša (Jelenca) a Haliča. Po ňom hrad s kaštieľom vlastnil gróf Károlyi. Jeho dcéra Gabriela Almášiová ho spolu s okolitými pozemkami v roku 1923 predala československému štátu a odsťahovala sa do Maďarska. Od tých dôb je v rukách štátu a v roku 1991 sa kaštieľ stal sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea.

Horná, goticko-renesančná pevnosť, horný hrad postavený na brale s predsunutým delovým opevnením je dnes neprístupnou zrúcaninou. Hradné múry majú zachované niektoré otvory, najmä arkiera a okien. Dolná, obytná časť je postavená na nižšej terase s pôdorysom v tvare nepravidelného U, prístupná kamenným hlavným portálom, do ktorého ústi most vedúci cez hradobnú priekopu. Obytná časť vznikla barokovou prestavbou dolného hradu, prístavbou kaplnky a dvorového traktu. Výrazným prvkom tejto úpravy je trojosový vstupný rizalit so štítovou nadstavbou. Vstupné priečelie kaplnky je situované do nádvoria, zvýraznené trojuholníkovým štítom. Nad kamenným portálom schodišťa, vedúceho do horného hradu, je nápisová tabuľa s historickými údajmi o vzniku a vývoji hradu, osadená po roku 1813 Forgáčovcami. Tabuľa datuje vznik hradu do roku 1237. Prechod medzi dolným a horným hradom tvorí múr, uzatvárajúci dolné nádvorie, do ktorého je situované priamočiare schodište niekdajšej parkovej barokovej úpravy. Úpravy v 19. a 20.storočí sa dotýkali najmä fasád. Fasády s renesančnými portálmi a s arkádou v nádvorí majú v časti do dvora dôležité funkčné prvky objektu zvýraznené architektonizovanými štítmi. Klenuté miestnosti a klenuté arkádové chodby. Kaplnka s emporou zaberá dve podlažia.

 

Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 

Hradné jadro, horný hrad:

 • Hradný palác. Postavený bol v gotike v rokoch 1271-1277. Dnes sa v ňom nachádza múzeum.
 • Múr hradbový. Postavený bol v gotike v rokoch 1271-1277.
 • Múr parkánový. Postavený bol v renesancii v rokoch 1609-1612.
 • Záhrada. Vybudovaná bola v baroku v 18.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1866-1890 a 1922. (Pozri Záhrady v okrese Veľký Krtíš).
 • Bašta parkánová. Postavená bola v gotike v 14.storočí. Má podkovovitý pôdorys.
 • Parkán. Postavený bol v renesancii v rokoch 1609-1612.
 • Bastión. Postavený bol v renesancii v rokoch 1609-1612.

 

Predhradie, dolný hrad:

 • Kaštieľ. (Pozri Kaštiele v okrese Veľký Krtíš.)
 • Hradná kaplnka. (Pozri Kaplnky v okrese Veľký Krtíš).
 • Hospodárska stavba. Postavená bola v baroku v 1.polovici 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Dnes sa v nej nachádza múzeum.
 • Hradné nádvorie. Vybudované bolo v renesancii v 1.polovici 15.storočia. Barokovo upravované bolo v 1. a 2.polovici 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys.

 

Predpolie:

 • Hradný most. (Pozri Dopravné a športové stavby v okrese Veľký Krtíš).
 • Hradná šijová priekopa.
 • Park s historickou zeleňou sa rozprestiera okolo hradu. (Pozri Parky v okrese Veľký Krtíš).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist