Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Matušku.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1983. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom literárneho kritika A. Matušku /1910-1975/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob A. Sládkoviča.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika A. Sládkoviča /1820-1872/. Nachádza sa v časti Radvaň na Cintoríne na bránach.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob B. Ľ. Grossmanna.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Hrob s klasicistickým náhrobníkom národno-kultúrneho pracovníka B. Ľ. Grossmanna /1818-1890/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob D. Skuteckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Hrob s náhrobníkom maliara Dominika Skuteckého /1849-1921/. Nachádza sa na židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob J. Bakossa.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Hrob s modernistickým náhrobníkom evanjelického kňaza a spisovateľa Jána Bakossa /1895-1945/ z obdobia po roku 1945. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, rad 18, hrob 12.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob J. Botta.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom básnika Jána Botta /1829-1881/, z roku 1881. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob K. A. Zipsera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom mineralóga a pedagóga K. A. Zipsera /1783-1864/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob M. Rázusa.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2009. Hrob spisovateľa a politika Martina Rázusa /1888-1937/ bol odhalený po roku 1937. Realizovala ho kamenárska dielňa Horn. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore IV/19/1.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob S. Libaya.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Hrob s historizujúcim náhrobníkom zlatníka Samuela Libaya /1782-1869/. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob T. Stadlera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Hrob s historizujúcim náhrobníkom podnikateľa Teofila Stadlera /1822-1911/ z obdobia pred rokom 1911. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v strede sektoru III.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob T. Vansovej.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Hrob s náhrobníkom spisovateľky Terézie Vansovej /1857-1942/ bol vybudovaný v 40.rokoch 20.storočia, v roku 1942. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob V. Figuša-Bystrého.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1983. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom skladateľa Viliama Figuša-Bystrého /1875-1937/, z roku 1937. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob rodiny Gwerk.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Hrob s modernistickým náhrobníkom rodiny Gwerk zo 70.rokov 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore III, rad 15, hroby 1 a 2.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob rodiny L. Hudeca.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom rodiny Ladislava Hudeca z roku 1918. Upravovaný bol v rokoch 1921-1930. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore I, hrobka 1.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob rodiny Slávik.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Hrob s modernistickým náhrobníkom rodiny Slávik z 30.rokov 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore III, rad 33, hrob 14.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrob zavraždených občanov.

Národná kultúrna pamiatka Hrob a pomník vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v časti Kremnička. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Hrob zavraždených občanov.
  • Pomník zavraždeným občanom. (Pozri Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Bystrica).

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrobka rodiny Holesch.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Historizujúca hrobka rodiny Holesch bola vybudovaná po roku 1899. Upravovaná bola v rokoch 1908, 1926 a 1964. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore III, rad 33, hrob 6.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrobka rodiny Lakner-Kellner, Lakner-Thurzo.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistická hrobka rodiny Lakner-Kellner, Lakner-Thurzo bola vybudovaná pred rokom 1888. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v severovýchodnej časti sektoru III, rad 25.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrobka rodiny Szumrák.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Historizujúca hrobka rodiny Szumrák bola vybudovaná po roku 1856. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v juhozápadnej časti sektoru V.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Hrobka rodiny Wotucsek.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistická hrobka rodiny Wotucsek bola vybudovaná v roku 1906. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore I, krypta XXXVI.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Kamenný náhrobník.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Neidentifikovaný kamenný barokový náhrobník z 2.polovice 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne na juhovýchodnej hranici sektoru III.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník G. Kocha.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Klasicistický náhrobník s reliéfom Gottfrieda Kocha /1769-1824/ z obdobia po roku 1824. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v severnej časti sektoru II.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník I. Dienesovej.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistický náhrobník Iny Dienesovej /1875-1922/ z roku 1922. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v severnej časti sektoru III.

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník J. Bart.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Secesný náhrobník Jolanky Bart /1894-1914/ z obdobia pred rokom 1914. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v južnej časti sektoru II, rad 3.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník J. Bohuša.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Barokový náhrobník právnika Jána Bohuša (1691/1695-1759) z obdobia po roku 1759. Upravovaný bol v roku 2012. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, rad 22, hrob 4.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník Martina Krisstofa.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s opevnením vyhlásený v roku 2017. Kamenný klasicistický náhrobník Martina Krisstofa z roku 1856. Nachádza sa pred južnou fasádou rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho v mestskej časti Kostiviarska na Jakubskej ceste.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník S. Lissovenyho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Klasicistický náhrobník s reliéfom lekára Samuela Lissovenyho /1746-1808/ a Barbary Kubiny z roku 1834. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore I, hroby 28,34 a 35.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník rodiny Cerva.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Neskoroklasicistický náhrobník so sochou rodiny Cerva z obdobia po roku 1819. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v severnej časti sektoru II, rad 23.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobník rodiny Ritter.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Modernistický náhrobník rodiny Ritter z 30.-40.rokov 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobok rodiny Dr. K. Kollára.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistický náhrobok rodiny Dr. Kamila Kollára so sochou z obdobia po roku 1913. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je Horn. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, rad 5, hrob 15.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobok rodiny Halassy (rodiny Badiny).

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Klasicistický náhrobok rodiny Halassy (rodiny Badiny) zo 70.-80.rokov 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, rad 30, hrob 21/a.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobok rodiny Horn.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistický náhrobok rodiny Horn so sochou z obdobia po roku 1913. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je Horn. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, rad 1.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobok rodiny K. Horna.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistický náhrobok rodiny Kristiána Horna z obdobia okolo roku 1915. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne na východnej hranici sektoru VII.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Náhrobok S. Waloczkyho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2014. Novoklasicistický náhrobok s reliéfom Samuela Waloczkyho /1866-1915/ z obdobia okolo roku 1915. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v sektore II, hrob 1016.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Súbor hrobov.

Národná kultúrna pamiatka Súbor hrobov s náhrobníkmi vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na Námestí Štefana Moyzesa na rímsko-katolíckom mestskom cintoríne v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Hrob s náhrobníkom. Hrob regenschóriho Jánosa Egryho /1824-1908/.
  • Hrob s náhrobníkom. Hrob lesného hospodára Jozefa Dekreta-Matejovie /1774-1841/.
  • Hrob s náhrobníkom. Hrob básnika a literárneho pracovníka Izidora Žiaka-Somolického /1863-1912/.
  • Hrob s náhrobníkom. Hrob s novoklasicistickým náhrobníkom skladateľa Jána Móryho /1892-1978/. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1989.

 

DONOVALY. Hrob padlých v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom padlých v SNP z roku 1947. Nachádza sa na cintoríne.

 

HARMANEC. Náhrobná kaplnka.

Náhrobná kaplnka v novorenesančnom slohu z roku 1876.

 

HIADEĽ. Hrob zavraždených partizánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob zavraždených partizánov sa nachádza v Hiadelovskej doline.

 

MOŠTENICA. Hrob zavraždených partizánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Hrob zavraždených partizánov z roku 1964. Nachádza sa v lokalite Vápenka-Zákutie.

 

TAJOV. Hrob J. G. Tajovského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob spisovateľa J. G. Tajovského /1875-1940/. Nachádza sa na cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist