Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Brezno.

BREZNO. Hrob J. Chalúpku.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom spisovateľa Jána Chalupku /1791-1871/ z roku 1871. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Hrob A. P. Zátureckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hrob s náhrobníkom folkloristu A. P. Zátureckého /1837-1904/ z roku 1904. Nachádza sa na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Hrobka rodiny Lehotských.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Novorenesančná hrobka rodiny Lehotských z konca 19.storočia. Stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v lokalite Dúbravka na starom cintoríne v Pamiatkovej zóne.

 

BREZNO. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotická pohrebná rímsko-katolícka Kaplnka Svätého kríža postavená v rokoch 1518-1519. Upravovaná bola v rokoch 1619 a 1779. Stavba s centrálnou dispozíciou. Autorom stavby je V. Mušla. Nachádza sa na ulici Cintorínska v Pamiatkovej zóne.

 

HORNÁ LEHOTA. Hrob S. Chalúpku.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika a rodáka Sama Chalúpku /1812-1883/. Nachádza sa na cintoríne.

 

POHORELÁ. Hrob J. Bahéryho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Hrob s náhrobníkom skladateľa J. Bahéryho /1844-1931/. Nachádza sa na cintoríne.

 

TELGÁRT

Spoločný hrob padlým počas SNP.

TOPlist