Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Ilava

BOHUNICE. Pohrebná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Postavená v parku pri kaštieli v roku 1866 v novogotickom slohu. Dala ju postaviť zemianska rodina Medňanských, ktorá v 19.storočí v kaštieli bývala, ako svoju rodinnú hrobku. Alojz Medňanský mal dcéru Janu, ktorá sa po roku 1864 vydala za Juraja Kubíniho z Liptovskej stolice. Jana dva roky po svadbe zomrela spolu s dcérou Máriou. Juraj im dal postaviť rodinnú hrobku, na ktorej stojí kaplnka. Pod kaplnkou sa nachádza krypta rodiny Medňanských a Kubíni. Menšia jednopodlažná podpivničená stavba s jednopriestorovou dispozíciou, s nárožnými fiálami a vežičkou vstavanou do jej priečelia. Kaplnka stojí v parku v areáli kaštieľa Medňanských v obci.

BOLEŠOV. Hrob V. Petrinca.

Hrob vojnového zajatca Vojtecha Petrinca (1921-12.4.1975), ktorý bol zastrelený na Súhrade v obci. Nachádza sa na obecnom cintoríne.

BORČICE. Skupinový hrob padlých hrdinov.

Masový hrob padlých hrdinov v 2.svetovej vojny, príslušníkov 7.roty pešieho klubu domobrany, ktorí padli 10.4.1945 v Borčiciach. Sú tu pochovaní vojaci: Štefan Kočnár, František Pirohár, František Roják, Štefan Varga a Otto Šebesta. Hrob bol rekonštruovaný v roku 2005. Nachádza sa na miestnom cintoríne.

DUBNICA NAD VÁHOM. Hrob A. Zachystalovej-Rossovej.

Hrob civilnej obete 2.svetovej vojny Alžbety Zachystalovej-Rossovej (3.2.1915-13.2.1945), ktorá bola židovskej národnosti. Nachádza sa v záhradkárskej oblasti, v bývalej časti židovského cintorína.

DUBNICA NAD VÁHOM. Hrob O. Diana.

Hrob vojaka Ondreja Diana (18.9.1890-19.10.1914), ktorý padol v čase 1.svetovej vojny a zomrel v Moravskej Ostrave. Nachádza sa na ulici Cintorínska na starom cintoríne.

DUBNICA NAD VÁHOM. Skupinový hrob obetí 2.svetovej vojny.

Masový hrob obetí 2.svetovej vojny sa nachádza na ulici Cintorínska na starom cintoríne. V roku 2013 bola realizovaná komplexná úprava hrobu a jeho okolia.

DULOV. Hrob F. Kováča Beňa.

Hrob vojaka a vojnového letca Františka Kováča Beňa (10.9.1912-21.10.1941), ktorý zomrel pri obci Malý Šariš. Hrob pokrytý poklopom s pomníkom, na ktorom sú údaje o obeti sa nachádza na cintoríne v obci.

ILAVA. Hroby obetí 2.svetovej vojny na mestskom cintoríne.

Na mestskom cintoríne sa nachádza niekoľko hrobov obetí 2.svetovej vojny:

  • Hrob občana Imricha Bagina.
  • Hrob vojnového zajatca Čecha Felixa Paličku (6.7.1898-december 1944), ktorý zomrel v Dachau.
  • Hrob vojnového zajatca Štefana Vychopeňa (17.6.1921-14.12.1944).

ILAVA. Hroby obetí 2.svetovej vojny v Klobušiciach.

Na obecnom cintoríne v mestskej časti Klobušice sa nachádza niekoľko hrobov obetí 2.svetovej vojny:

  • Hrob občana Matúša Lulka (22.12.1926-23.4.1945), ktorý padol v Ilave, časť Klobušice
  • Hrob neznámeho rumunského vojaka.

ILAVA. Mauzóleum G. Baroša.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Hrobka niekdajšieho ministra Uhorských železníc Gabriela Baroša (Gábor Baross) /1848-1892/, národohospodára a politika postavená v roku 1893. Je postavená v secesnom slohu. Má štvorcový pôdorys, je jednopodlažná s centrálnou dispozíciou. Stojí na miestnom cintoríne v časti Klobušice.

KOŠECKÉ PODHRADIE. Hrob J. Zámockého.

Hrob vojaka Jozefa Zámockého (1920-3.1.1945), ktorý padol v 2.svetovej vojne medzi obcami Veľké Košecké Podhradie a Kopec. Hrob s betónovou obrubou sa nachádza na pravej strane skupinového hrobu na obecnom cintoríne v časti Kopec.

KOŠECKÉ PODHRADIE. Skupinový hrob padlých partizánov v Kopci.

Masový hrob partizánov padlých 3.1.1945 v 2.svetovej vojne medzi obcami Veľké Košecké Podhradie a Kopec. Sú v ňom pochovaní Ján Cudrák (1926) a Štefan Matušík (1924). Hrob s betónovou obrubou sa nachádza na ľavej strane skupinového hrobu na obecnom cintoríne v časti Kopec.

KOŠECKÉ PODHRADIE. Skupinový hrob padlých partizánov vo Veľkom Košeckom Podhradí.

Masový hrob partizánov padlých 3.10.1944 v 2.svetovej vojne vo Veľkom Košeckom Podhradí. Sú v ňom pochovaní Elemír Radič (1924) a Štefan Cíbiček (1915). Na hrobe s obrubou je umiestnená pamätná tabuľa na pamiatku padlým partizánom v 2.svetovej vojne v rokoch 1939-1945. Hrob sa nachádza na cintoríne v časti Veľké Košecké Podhradie.

LADCE. Hrob R. Faturu.

Hrob vojaka Rudolfa Faturu (21.2.1914-4.9.1944), ktorý bol zastrelený v Poľsku. Jeho ostatky boli prevezené a pochované na obecnom cintoríne.

LADCE. Hroby obetí 2.svetovej vojny.

Hroby 18 civilných obetí 2.svetovej vojny, ktoré boli zastrelené 16.4.1945 na konci 2.svetovej vojny nemeckým trestným oddielom na nádvorí v areáli cementárne. Hroby sa nachádzajú na obecnom cintoríne. Boli vtedy zastrelení: Augustín Kadlečík (10.8.1912), František Martinák (30.5.1921), František Faturík (1.2.1922), Jozef Kukuliaš (14.5.1924), Vincent Koštialik (10.8.1919), Augustín Martinák (30.8.1925), Emil Daňo (14.10.1928), Gregor Kubičina (8.4.1911), Ján Galanský (26.9.1893), Vincent Habánek (22.3.1910), Alojz Peterka (4.4.1897), Michal Koštialik (29.5.1889), Emil Michalovič (1913), Vincent Peterka (27.7.1907), Alvino Karmino (19.8.1881), Ján Zakopčan (9.5.1897), Ján Hriadel (1895) a Matej Kališák (24.3.1889), ktorého hrob je bez pamätníka, iba s betónovou obrubou.

NOVÁ DUBNICA. Hrob F. Beňušku.

Hrob vojaka Floriša Beňušku (8.7.1912-9.4.1945, ktorý padol v 2.svetovej vojne v obci Kolačín. Nachádza sa na cintoríne v mestskej časti Veľký Kolačín.

TUCHYŇA. Hrob neznámej obete 2.svetovej vojny.

Hrob neznámej obete 2.svetovej vojny sa nachádza na cintoríne v obci.

ZLIECHOV. Skupinový hrob obetí 2.svetovej vojny.

Masový hrob padlým obetiam 2.svetovej vojny a SNP, ktorí padli v Zliechove. Sú tu pochovaní vojaci: Štefan Jánešík (16.12.1921-29.9.1944), Emil Kurňava (27.5.1922-29.9.1944), Karol Manda (padol 1944) a Václav Vostátek (1.6.1923-15.9.1944). Hrob sa nachádza na obecnom cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist