Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice I

SEVER. Hrobka J. Alth.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka župného úradníka a kráľovského radcu Józsefa Alth /1821-1890/ s manželkou s reliéfmi z roku 1890. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka advokáta Dornera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka advokáta a statkára Dornera /1808-?/ s rodinou z konca 19.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore VI na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka A. de Forbász.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka advokáta, maliara a grafika Aranyossy de Forbász vybudovaná v rokoch 1898-1907. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka L. Hegedüsa.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Eklekticistická hrobka člena mestského zastupiteľstva Lajosa Hegedüsa /1833-1913/ a jeho rodiny z obdobia okolo roku 1883. Prízemná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka G. Hollmanna.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka Gusztava Hollmanna s manželkou z obdobia okolo roku 1922. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore IV na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka staviteľa Jakaba.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka staviteľa Jakaba /1834-1903/ a jeho rodiny vybudovaná okolo roku 1903. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka K. Korányiho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka advokáta Károlyho Korányiho /1838-1911/ s manželkou vybudovaná okolo roku 1903. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka staviteľa Martoncsika.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka staviteľa a člena mestského zastupiteľstva Martoncsika a jeho rodiny z obdobia okolo roku 1909. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka I. Mihalszkyho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka Istvána Mihalszkyho zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka R. Mózera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistická hrobka Rudolfa Mózera s rodinou z roku 1928. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autormi sú Miklós Schestag a L. Di Valentin. Nachádza sa v sektore V na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka obchodníka Novellyho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka obchodníka a podnikateľa Novellyho /1827-1897/ a jeho rodiny s vázou z roku 1898. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka inžiniera Polinszky.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka inžiniera Polinszky /1835-1910/ a jeho rodiny. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka K. Pürstingera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka lekára Károlyho Pürstingera z roku 1885. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka obchodníka Schirgera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka obchodníka Schirgera a jeho rodiny s pomníkom z roku 1877. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka J. Schwartza.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka rodiny Jánosa Schwartza z obdobia okolo roku 1901. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka A. Tordásyho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka člena mestského zastupiteľstva Andrása Tordásyho /1811-1894/ s manželkou s reliéfmi vybudovaná okolo roku 1890. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka lekára Wandracseka.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Eklekticistická hrobka lekára Wandracseka /1854-1914/ a jeho rodiny z obdobia okolo roku 1884. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka advokáta Zsigmond-Fülopa.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka advokáta a štátneho prokurátora Zsigmond-Fülopa s rodinou s erbom z roku 1860. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Biegel.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Biegel s reliéfmi zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Burger.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Burger z obdobia pred rokom 1921. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore V na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Czitó.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka rodiny Czitó so sochou z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore IV na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Csubernáth.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Csubernáth s reliéfmi z obdobia okolo roku 1905. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Girsik.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Girsik z roku 1902. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny lekárov Gurdélyi.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novorenesančná hrobka rodiny lekárov Gurdélyi /1816-1901, 1861-1926/ z obdobia okolo roku 1901. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Gurszky.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesná hrobka rodiny Gurszky z roku 1903. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Haltenberger.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novorenesančná hrobka členov podnikateľskej rodiny Haltenberger s reliéfmi z obdobia okolo roku 1879. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Nedelko a Klimko.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistická hrobka rodiny Nedelko a Klimko z obdobia okolo roku 1937. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom je L. Oelschläger. Nachádza sa v sektore VI na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Krčméry.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistická hrobka rodiny Krčméry z roku 1936. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Autormi sú E. Gottesmann a Angelo Di Valentin. Nachádza sa v sektore VI na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Wagner a Kriegler.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka staviteľov a hlavného mestského notára rodiny Wagner a Kriegler z konca 19.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Kühlmann.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka obchodníckej rodiny Kühlmann z 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore IV na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Martonova.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Martonova s kartušou zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore IV na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Mildner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistická hrobka rodiny Mildner z roku 1929. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Parcher.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka rodiny Parcher s erbom z obdobia okolo roku 1913. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore IV na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Strasser.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistická hrobka rodiny Strasser s vázou z roku 1900. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Hrobka rodiny Vaskor.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúca hrobka rodiny Vaskor z 20.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore V na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Mauzóleum J. Répászkeho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúco-novoromantické mauzóleum architekta Júlia Répászkeho /1870-1925/ s manželkou postavené okolo roku 1915. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Autorom stavby je J. Répászky. Nachádza sa medzi sektormi VI, VII a VIII na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobník v tvare kríža.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Klasicistický náhrobník v tvare kríža z 2.štvrtiny 18.storočia. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobky I. Szárosyho a M. Klempay.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúce náhrobky Istvána Szárosyho a Márie Klempay so sochami anjelov strážcov z obdobia okolo roku 1884. Majú štvorcový pôdorys. Nachádzajú sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobky Medveczkiho a Krajnika.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novogotické náhrobky rehoľníkov prepošta Medveczkiho a opáta Krajnika z rokov 1917 a 1918. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobky rodiny Novelly a Marko.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novoklasicistické náhrobky, zlomené stĺpy, rodiny Novelly a Marko z obdobia okolo roku 1882. Majú štvorcový pôdorys. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok K. Fiedlera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesný náhrobok podnikateľa a kráľovského radcu Károlyho Fiedlera /1833-1909/ s manželkou so sochou z roku 1911. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je E. Paul Fiedler. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok S. Fiedlera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesný náhrobok Szilárda Fiedlera s manželkou so súsoším smútiacich manželov vybudovaný okolo roku 1925. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom stavby je E. Paul Fiedler. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok D. Laszgallner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúci náhrobok Dóry Laszgallner so sochou anjela z obdobia okolo roku 1895. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok J. Loosza.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novogotický kamenný náhrobok manželky Jozsefa Loosza s fiálou z obdobia okolo roku 1936. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok B. Marszo.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúci náhrobok Berty Marszo so sochou smútiaceho dievčatka z roku 1913. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok A. Megaya.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesný náhrobok podnikateľa Adolfa Megaya /1831-1910/ s manželkou so sochou z obdobia okolo roku 1910. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je E. Paul Fiedler. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok G. a M. Melczer.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Secesný náhrobok mecenášok umenia Georgie a Malviny Melczer z obdobia okolo roku 1908. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok T. Münstera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúci náhrobok právnika Teodora Münstera s krížom z obdobia okolo roku 1909. Má štvorcový pôdorys. Autorom stavby je A. Meissner. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok L. Oelschlägera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Modernistický náhrobok architekta Lajosa Oelschlägera s manželkou so súsoším z obdobia okolo roku 1939. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok K. Orban.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúci náhrobok Klariky Orban so sochou anjelika s krížom z obdobia okolo roku 1918. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore V na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Náhrobok so sochou anjela a krížom.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Historizujúci náhrobok so sochou anjela s krížom z obdobia okolo roku 1901. Nachádza sa v sektore II na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Pohrebná kaplnka pivovarníka Bayera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novogotická pohrebná kaplnka zakladateľa priemyselného pivovarníctva Bayera /1804-?/ a jeho rodiny z roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1855 a 1895. Prízemná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Autormi sú V. Myskovszky, V. Klimkovič, M. Horovitz a V. F. Fröhlicha. Nachádza sa v sektore I na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Pohrebná kaplnka rodiny Déri.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novorománska pohrebná kaplnka rodiny Déri z obdobia okolo roku 1923. Prízemná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore V na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Pohrebná kaplnka rodiny Dessewffy.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novogotická pohrebná kaplnka rodiny Dessewffy. Prízemná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

 

SEVER. Pohrebná kaplnka rodiny Várady-Szakmáry.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1963. Novogotická pohrebná kaplnka rodiny Várady-Szakmáry z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v sektore III na Cintoríne svätej Rozálie v časti Severné Mesto.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist