Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Košice IV

JUH. Hrob Ľ. Kukorelliho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob majora Ľ. Kukorelliho /1914-1944/ s náhrobníkom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1973. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na cintoríne.

 

JUH. Hrob neznámeho vojaka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Hrob neznámeho vojaka s náhrobníkmi z roku 1973. Autorkou nápisov tabule a chýbajúcej pôvodnej tabule je Mária Bartuszová. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne v úrovni chodníka.

 

JUH. Hrob popravených.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Spoločný hrob popravených, obesených,  antifašistov s náhrobníkom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1973. Autorom chýbajúcich tabúľ je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na verejnom cintoríne.

 

JUH. Hrob popravených antifašistov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Spoločný hrob popraveným antifašistom, obetiam pri výstavbe Ťahanovského tunela, s náhrobníkom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1973. Autorom chýbajúcej tabule je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne.

 

JUH. Hrob A. Pridavku.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Hrob spisovateľa a rozhlasového pracovníka Antona Pridavku /1904-1945/ s náhrobníkom z roku 1946. Autorom je Fraňo Gibala. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova na cintoríne za ústredným krížom.

 

JUH. Hroby padlých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hroby padlých v 2.svetovej vojne s náhrobníkmi. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na vojenskom cintoríne.

 

JUH. Náhrobok M. Bárkány.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Historizujúci náhrobok herečky Márie Bárkány z rokov 1928-1929 s urnou. Nachádza sa v neologickej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova.

 

JUH. Náhrobok M. Bárkányho.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Modernistický náhrobok Miklósa Bárkányho z rokov 1931-1932. Autorom je Eugen Bárkány. Nachádza sa v neologickej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova.

 

JUH. Náhrobok Ľ. Felda.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Náhrobok výtvarníka Ľudovíta Felda z roku 1991. Nachádza sa v neologickej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova.

 

JUH. Pohrebná kaplnka Šaula Bacha.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (ohel s hrobom rabína) Šaula Bacha z roku 1931. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Upravovaná bola v roku 1940. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako štvrtá zľava.

 

JUH. Pohrebná kaplnka Šamuela Engela.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (rabínsky ohel) Šamuela Engela z roku 1935. Radomyšler rav. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako tretia zľava.

 

JUH. Pohrebná kaplnka Jakoba Frankfurtera.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (rabínsky ohel s hrobom rabína) Jakoba Frankfurtera z roku 1942. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako druhá zľava.

 

JUH. Pohrebná kaplnka Šaloma Abrahama Halberstamma.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (rabínsky ohel) Šaloma Abrahama Halberstamma z roku 1940. Stropkovský rebe. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova.

 

JUH. Pohrebná kaplnka Aharona Horowitza.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (rabínsky ohel) Aharona Horowitza z roku 1927. Bajčar rav. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako piata zľava.

 

JUH. Pohrebná kaplnka D. Singera a E. Z. Margaliot.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Pohrebná kaplnka (ohel s hrobmi dvoch rabínov) Davida Singera a E. Z. Margaliot z roku 1921. Upravovaná bola v roku 1924. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako šiesta zľava.

 

JUH. Pohrebná kaplnka rodiny Jungreisz.

Pamiatkový objekt NKP Židovský cintorín vyhlásený v roku 2012. Historizujúca pohrebná kaplnka (ohel s hrobmi troch rabínov) rodiny Jungreisz z roku 1906. Upravovaná bola v rokoch 1917, 1923, 1930 a 1938. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v ortodoxnej časti židovského cintorína v lokalite Južné Mesto na ulici Rastislavova ako šiesta zľava.

 

KRÁSNA. Náhrobník J. Meška.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Klasicistický kamenný náhrobník baróna Jozefa Meška z roku 1789. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Smutná na cintoríne.

 

ŠEBASTOVCE. Náhrobníky.

Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist