Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Hrob K. Bórika.

Hrob Karola Bórika sa nachádza na miestnom cintoríne.

BECKOV. Hrob L. Medňanského.

Hrob Ladislava Medňanského /1852-1888/, svetoznámeho maliara sa nachádza na miestnom cintoríne.

BZINCE POD JAVORINOU. Hrob bratov Kedrovcov.

Hrob bratov Martina a Ján Kedrovcov, účastníkov SNP.

BZINCE POD JAVORINOU. Hrob s náhrobníkom Ľ. Riznerová-Podjavorinská.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej /26.4.1872-2.3.1951/, spisovateľky, ženy, ktorá ako prvá dostala titul národná umelkyňa. Náhrobník s hrobom sa nachádza na cintoríne v časti Horné Bzince. Postavený bol v roku 1951, upravený v roku 1967. Autormi náhrobníku sú J. Svetlík a M. Struhárik.

 

DOLNÉ SRNIE. Hrob s náhrobníkom M. Geržu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Hrob s náhrobníkom M. Geržu /1912-12.3.1944/ bol postavený v roku 1944 na miestnom cintoríne. Upravený bol v roku 1971.

KOČOVCE. Hrobka rodiny Rakovských.

Hrobka bola postavená v roku 1912. Telesné pozostatky z hrobky sú uložené v hrobe Antona Rakovského na miestnom cintoríne. Rekonštruovaná bola v roku 1996 (strecha) a v roku 2010.

NOVÁ BOŠÁCA. Náhrobník sovietskej armády.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník sovietskej armády, padlých sovietskych vojakov,  bol odhalený v roku 1961 na miestnom cintoríne.

NOVÁ BOŠÁCA. Spoločný hrob s náhrobníkom.

Národná kultúrna pamiatka Spoločný hrob s náhrobníkom vyhlásená v roku 1979. Odhalený bol v roku 1945. Upravený bol v rokoch 1974 a 1983. Nachádza sa pri osade Grúň. Je to jeden z vojenských cintorínov Červenej armády na Slovensku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Spoločný hrob s náhrobníkom. Spoločný hrob padlým sovietskym vojakom s náhrobníkom.
  • Socha sovietskeho vojaka. (Pozri Sochy a busty v okrese Nové Mesto nad Váhom).

NOVÁ LEHOTA. Náhrobník padlým v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Náhrobník padlým v SNP bol odhalený v roku 1969 na miestnom cintoríne. Má obdĺžnikový pôdorys.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Hrob Fritza Begandera.

Hrob nemeckého vojaka, slobodníka Fritza Begandera (11.2.1914, Klarenwald – 29.9.1944, Košariská). Vyše 50-členná skupina Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy sa vtedy vracala z Brezovej pod Bradlom do Nového Mesta nad Váhom. V blízkosti obce Košariská, pri kopanici Hrotky, sa oddiel presúvajúci sa v autách dostal v úseku najužšej cesty pod krížovú paľbu asi 30 partizánov. 12 členov oddielu bolo zastrelených, 15 ťažko zranených, dvom sa podarilo utiecť a ostatní boli zajatí.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Náhrobník V. P. Ľjubovského.

Národná kultúrna pamiatka bola vyhlásená v roku 1963. Náhrobník kapitánovi sovietskej armády Vasilijovi Petrovičovi Ľjubovskému /1921-1945/ bol odhalený v roku 1945 v mestskom parku J. M. Hurbana. Na náhrobníku je nápis: Pomník kapitána a na pamiatku 95 vojakov 40.sovietskej armády padlých v bojoch o Nové Mesto nad Váhom v roku 1945.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Náhrobník padlých.

Národná kultúrna pamiatka bola vyhlásená v roku 1982. Náhrobník padlých v 2.svetovej vojne bol odhalený v roku 1956 na miestnom cintoríne. Má obdĺžnikový pôdorys.

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Náhrobník umučeným antifašistom.

Národná kultúrna pamiatka bola vyhlásená v roku 1963. Náhrobník bol odhalený v roku 1956 na novom cintoríne.

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Náhrobný kameň J. Hašku.

Náhrobný kameň prepošta Jakuba Hašku z roku 1695 sa nachádza v rímsko-katolíckom Kostole narodenia Panny Márie na ulici Júlia Gábriša v Pamiatkovej zóne.

PODOLIE. Pohrebná kaplnka.

Pohrebná kaplnka postavená z veľkých kamenných blokov. Má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom. Nachádza sa na cintoríne v obci.

STARÁ LEHOTA. Náhrobník padlých.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník padlých v 2.svetovej vojne bol v roku 1969 odhalený na miestnom cintoríne.

STARÁ TURÁ. Hrob s náhrobníkom J. Pottfaya.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom mestského úradníka Jána Pottfaya /1778-1848/ bol postavený v roku 1882 na miestnom katolíckom cintoríne. Má obdĺžnikový pôdorys.

STARÁ TURÁ. Hroby členov rodiny Royovej.

Hroby sa nachádzajú pri husitskej veži na cintoríne. Hrob Kristíny Royovej /1860-1936/, spisovateľky s náboženskou tematikou a Márie Royovej /1858-1924/, skladateľky náboženských piesní. Hroby ich rodičov, otca a národovca Augusta Roya /1822-1884/ a matky Františky, rodenej Holuby /1833-1910/.

STARÁ TURÁ. Hroby diakonis.

Pri husitskej veži na cintoríne sú aj hroby sestier diakonis, ktoré pracovali v staroturianskych sociálnych ústavoch.

STARÁ TURÁ. Hroby vojakov rumunskej armády.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pri pamätníku sú hroby 36 rumunských vojakov padlých pri oslobodzovaní mesta 8.4.1945. Bol odhalený v 20.storočí na miestnom katolíckom cintoríne. Komplex bol zreštaurovaný v roku 1995, pri príležitosti 50.výročia skončenia 2.svetovej vojny. Je to jeden z vojenských cintorínov rumunských vojakov na Slovensku.

STARÁ TURÁ. Náhrobná doska M. Valoviča.

V južnej stene Kaplnky Svätého kríža je vsadená pamätná náhrobná doska mešťana Michala Valoviča /1799-1867/, ktorý na výstavbu kaplnky prispel sumou 500 zlatých. Kaplnka stojí na cintoríne na Dráhach.

STARÁ TURÁ. Náhrobníky rodín staroturianskych bryndziarov.

Odkaz zakladateľa bryndziarne v Detve /1787/ Jána Vagača „S poctivosťou najďalej zájdeš“, verne strážili jeho potomkovia, syn Ján Vagač /1783-1856/ a vnukovia. Na cintoríne má hrob aj Juraj Vallo /1819-1901/, zakladateľ bryndziarne vo Zvolene a jeho syn Ján Nepomucký Alexander Wallo /1869-1959/, inšpektor bryndziarne. Náhrobníky sa nachádzajú na cintoríne.

STARÁ TURÁ. Symbolický hrob J. M. Kirchhoffa.

20.11.1944 v Turej Lúke pri osade U Šimkov havarovalo americké lietadlo. Jeden z členov posádky, J. M. Kirchhoff, prežil. Skrývali ho miestni obyvatelia. Keď sa skrýval v rodine Stanislava Hlubockého, na základe udania fašisti letca, S. Hlubockého a Ondreja Chorváta zatkli, mučili a popravili na trenčianskej Brezine dňa 28.12.1944. Po vojne ich telá našli v masovom hrobe. Telo J. M. Krichhoffa pochovali na cintoríne v Starej Turej. V roku 1945 previezli jeho pozostatky do Washingtonu. Na mestskom cintoríne zostal jeho symbolický hrob.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Hroby Ostrolúckych a S. Štúra.

Na cintoríne za kostolom sú hroby Ostrolúckych a Samuela Štúra.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Náhrobník Ľ. V. Riznera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Náhrobník bibliografa Ľudovíta Vladimíra Riznera /1849-1913/ bol odhalený na evanjelickom cintoríne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist