Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Pezinok

ČASTÁ. Pohrebná kaplnka.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Pohrebná kaplnka sa nachádza v areáli lesoparku pri hrade.

 

ČASTÁ. Súbor náhrobníkov.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Červený Kameň vyhlásený v roku 1970. Súbor náhrobníkov sa nachádza na cintoríne v areáli hradu.

 

DOĽANY. Hrob J. Fándlyho s náhrobníkom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s empírovým náhrobníkom spisovateľa Juraja Fándlyho /1750-1811/ z roku 1811 sa nachádza na cintoríne. Juraja Fándly v obci pôsobil v rokoch 1807-1811 a je tu pochovaný. Náhrobník bol upravovaný v roku 1950.

 

MODRA. Hrob Ľ. Štúra s náhrobníkmi.

Národná kultúrna pamiatka Hrob s náhrobníkmi vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na cintoríne v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Hrob s náhrobníkom. Hrob s náhrobníkom z roku 1964, ktorého autorom je J. Kostka.
  • Náhrobník. Pôvodný náhrobník Ľudovíta Štúra /1815-1856/ z roku 1872.

 

MODRA. Hrob E. Choloniewskiho s náhrobníkom.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1967. Kamenný železný hrob s novobarokovým náhrobníkom Eduarda Choloniewskeho z 1.polovice 19.storočia sa nachádza v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jána Krstiteľa na cintoríne v Pamiatkovej zóne.

 

MODRA. Hrob K. Štúra.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob učiteľa a kňaza Karola Štúra /1811-1851/ z roku 1849 sa nachádza na cintoríne v Pamiatkovej zóne. Upravovaný bol v rokoch 1872 a 1964. Autorom úpravy v roku 1964 je J. Kostka.

 

PÍLA. Náhrobník.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický náhrobník z roku 1810 sa nachádza pri kaplnke na ulici Podhorská.

 

SVÄTÝ JUR. Hrob J. B. Hergotta s náhrobníkom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s novogotickým náhrobníkom národného dejateľa Jána B. Hergotta /1817-1873/ z roku 1873 sa nachádza na ulici Horné predmestie na starom cintoríne v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SVÄTÝ JUR. Pohrebná kaplnka rodiny Ségner.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná pohrebná kaplnka rodiny Ségner, Ségnerovská hrobka, z 1. polovice 17.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SVÄTÝ JUR. Súbor náhrobníkov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Súbor štyroch náhrobníkov sa nachádza na evanjelickom cintoríne v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Náhrobník I. Renesančný náhrobník farára Jána Henricha Blendingera z roku 1646.
  • Náhrobník II. Renesančný náhrobník z roku 1648.
  • Náhrobník III. Renesančný náhrobník z roku 1690.
  • Náhrobník IV. Barokový náhrobník z roku 1751.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist