Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Poprad

POPRAD. Hrob G. Majunkeho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob architekta Gedeona Majunkeho /1854-1921/ s náhrobníkom a mrežovou ohradou z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Hrob J. G. Reinera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob zakladateľa Smokovcov Johanna Georga Reinera /1800-1872/ s náhrobníkom a mrežovou ohradou z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Hrob Dr. A. Szásza.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Hrob lekára Dr. Augustína Szásza /1859-1947/ s historizujúcim novoklasicistickým náhrobníkom z 20.rokov 20.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, v južnej časti západného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobník A. Seiferta.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobník Adolfa Seiferta z kameňa a tehly zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, v západnej časti južného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok A. Kraetschmára.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novorenesančný náhrobok Viktora Kraetschmára z kameňa a tehly z roku 1900. Nachádza sa v starej časti cintorína, v západnej časti južného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Hensch.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Hensch z kameňa a tehly s mrežovou ohradou z konca 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, v strede severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Kern.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Kern z kameňa a tehly s mrežovou ohradou z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v západnej časti južného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Kneiszner a Kuthan.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Kneiszner a rodiny Kuthan z pálenej tehly s mrežovou ohradou zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, na severovýchodnom nároží ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Krkoska.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Krkoska z pálenej tehly s mrežovou ohradou zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína vo východnom ohradnom múre na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Münnich a Demek.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Münnich a rodiny Demek z pálenej tehly s mrežovou ohradou zo začiatku 20.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, v západnej časti južného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Wallachy.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novoklasicistický náhrobok rodiny Wallachy z kameňa a tehly z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, v západnej časti južného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Náhrobok rodiny Werner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1999. Novobarokový náhrobok rodiny Werner z pálenej tehly s mrežovou ohradou z konca 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.

 

POPRAD. Pohrebná kaplnka rodiny Alexy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Novogotická pohrebná kaplnka rodiny Alexyovej zo 70.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v časti Matejovce na cintoríne.

 

TATRANSKÁ JAVORINA. Hrob K. K. Hohenlohe.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2013. Hrob s náhrobkom kniežaťa Kristiana Kraft Hohenlohe /1848-1926/ z roku 1922. Upravovaný bol v roku 1926. Nachádza sa v severovýchodnej časti cintorína v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny.

 

TATRANSKÁ JAVORINA. Hrob J. Votrubu.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1986. Hrob s náhrobníkom výtvarníka a Maliara Tatier Jaroslava Votrubu /1889-1971/ z roku 1971. Upravovaný bol v roku 1976. Jeho autorom je Miloš Ksandr. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnej časti cintorína v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny v lokalite Podspády.

 

TATRANSKÁ JAVORINA. Pohrebná kaplnka rodiny Kegelovcov.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2013. Historizujúca murovaná kaplnka rodiny Kegelovcov z roku 1891. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je prízemná. Stojí v severozápadnej časti cintorína v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätej Anny.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist