Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Prešov

ČELOVCE. Pohrebná kaplnka.

Pohrebná kaplnka z 30.rokov 19.storočia.

 

FRIČOVCE. Pohrebná kaplnka rodiny Splény.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Novogotická pohrebná kaplnka postavená v roku 1811. Dal ju postaviť barón a generál Gabriel Splény a jeho o 56 rokov mladšia druhá manželka Juliana Ghillányová. Na tomto mieste sa pod kaplnkou nachádza hrobka, kde sú pochovaní niektorí z rodu Ghillányovcov. Barón Gabriel Splény pochádzal z perónskej šľachtickej rodiny z Fričoviec. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou, štvorcovým pôdorysom. Má charakter malého a skromného mauzólea. Interiér kaplnky je jednoduchý. V prostriedku je na mramorovom podstavci umiestnený sarkofág a vedľa neho plačka roniaca slzy nad stratou svojho jediného syna. Na sarkofágu sa nachádza latinský nápis. V tom istom štýle sú postavené aj točité schody vedúce ku kaplnke. Na vonkajšej strane oboch ramien schodov z prírodného kameňa sa na okrajových podstavcoch nachádzajú dve sfingy. Uprostred do poloblúka stočených schodov je terasovitá záhradka, pod ktorou sa nachádza ukrytý vchod do podzemia hrobky. Na vrchole kaplnky je dvojramenný kríž a na jej priečelí maska, ktorá znázorňuje smrť. V 2.polovici 19.storočia bola kaplnka prefasádovaná v duchu romantizujúcej gotiky. Stojí na cintoríne na svahu západne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Bartolomeja.

 

HERMANOVCE. Náhrobníky.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobníky vyhlásený v roku 1963. Súbor klasicistických kamenných náhrobníkov z roku 1818 sa nachádza pred rímsko-katolíckym Kostolom svätej Alžbety Uhorskej v centre obce.

 

HERMANOVCE. Hrob F. Majocha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Hrob Františka Majocha /1890-1919/ s náhrobníkom z roku 1932. Nachádza sa na miestnom cintoríne.

 

CHMINIANSKE JAKUBOVANY. Pohrebná kaplnka.

Pohrebná kaplnka z roku 1847 sa nachádza na miestnom cintoríne.

 

MALÝ ŠARIŠ. Náhrobník.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobník vyhlásený v roku 1963. Klasicistický kamenný náhrobník z 90.rokov 18.storočia. V roku 1993 bol tento pieskovcový náhrobník reštaurovaný akademickým maliarom reštaurátorom Ľudovítom Štrompachom. Dvojitý erb s barónskymi korunkami a vyryté mená manželského páru sú v súčasnosti nečitateľné. Medailóniky umiestnené v medzistĺpových priestoroch znázorňujú svätú Annu s Pannou Máriou a svätého Juraja zabíjajúceho draka. V trojuholníkovom štíte je plasticky znázornené Božie oko. Hrobka sa podľa ústneho podania tiahne asi 2m smerom ku kostolu. Poslednýkrát bola otvorená počas výstavby Kostola Krista Kráľa a boli do nej uložené všetky ľudské kosti, nájdené pri kopaní základov. Nachádza sa v juhovýchodnej časti ohradného múru, ktorý je okolo rímsko-katolíckeho Kostola Krista Kráľa v strede obce.

 

PREŠOV. Hrob K. Divalda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Hrob fotografa Karola Divalda /1830-1897/ s náhrobníkom z roku 1897. Nachádza sa na rímsko-katolíckom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob Dr. J. Greša.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Hrob právnika Dr. Jozefa Greša /1907-1944/ s náhrobníkom. Nachádza sa na cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob M. Jordána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Hrob maliara a reštaurátora Mikuláša  Jordána /1892-1977/ s náhrobníkom z roku 1977. Nachádza sa na cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob B. Kleina-Tesnoskalského.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Hrob spisovateľa B. Kleina-Tesnoskalského /1853-1941/ s náhrobníkom z polovice 20.storočia. Nachádza sa na ulici Vajanského na evanjelickom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob M. Kurtha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Hrob maliara Maxa Kurtha /1869-1962/ s náhrobníkom z roku 1962. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob F. Lazoríka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Hrob spisovateľa Fedora Lazoríka /1913-1969/ s náhrobníkom z roku 1969. Nachádza sa na severnom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob M. Moyzesa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Modernistický hrob skladateľa Mikuláša Moyzesa /1872-1944/ s náhrobníkom. Nachádza sa na rímsko-katolíckom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob obetiam bombardovania.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Hrob obetiam bombardovania v roku 1944 s náhrobníkom z obdobia po roku 1945. Nachádza sa na rímsko-katolíckom cintoríne v urnovom háji.

 

PREŠOV. Hrob J. Poschla.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hrob skladateľa Jána Poschla /1890-1961/ s náhrobníkom zo 60.rokov 20.storočia. Nachádza sa na rímsko-katolíckom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob J. Rombauera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hrob maliara Jána Rombauera /1782-1849/ s náhrobníkom z polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob J. Töröka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Hrob maliara Júlia Töröka /1879-1963/ s náhrobníkom z roku 1963. Nachádza sa na rímsko-katolíckom cintoríne.

 

PREŠOV. Hrob A. Vandráka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Hrob pedagóga Andreja Vandráka /1807-1884/ s náhrobníkom z obdobia po roku 1884. Nachádza sa na evanjelickom cintoríne.

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Hrob J. Tomášika-Dumina.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob spisovateľa a učiteľa Jozefa Tomášika-Dumina /1900-1937/ s náhrobníkom. Nachádza sa na cintoríne.

 

ZÁHRADNÉ. Hrob občanov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob občanov padlých v 2.svetovej vojne. Nachádza sa na cintoríne.

 

ŽEHŇA. Krypta (mauzóleum).

Pamiatkový objekt NKP Kostol a krypta vyhlásený v roku 1963. Novorenesančná krypta (mauzóleum) z 50.rokov 19.storočia. Stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri evanjelickom kostole.

 

ŽUPČANY. Hrob J. Záborského.

Národná kultúrna pamiatka Hrob a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Hrob s náhrobníkom. Hrob spisovateľa a kňaza Jonáša Záborského /1812-1876/ z rokov 1876-1880. V obci pôsobil ako kňaz a je tu aj pochovaný. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom kostole na cintoríne.
  • Pamätná tabuľa J. Záborského. (Pozri Pamätné tabule v okrese Prešov).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist