Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Rimavská Sobota

ČERENČANY. Hrob S. Kollára.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Hrob s empírovým náhrobkom historika a farára Samuela Kollára /1769-1830/ z roku 1830. Nachádza sa na cintoríne.

 

DRIENČANY. Hrob J. D. Čipku.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1997. Hrob s klasicistickým náhrobkom spisovateľa Jonatána Dobroslava Čipku /1819-1861/ z roku 1861. Nachádza sa na cintoríne v areáli evanjelického kostola.

 

DRIENČANY. Hrob P. Dobšinského.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Hrob s náhrobkom publicistu, spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského /1828-1885/. Pôsobil v obci a tu aj zomrel. Nachádza sa na cintoríne v areáli evanjelického kostola.

 

HNÚŠŤA. Hrob M. Hrebendu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom rodáka, národného buditeľa a ľudového spisovateľa Mateja Hrebendu /1796-1880/ z 27.10.1968. Nachádza sa v časti Hačava na cintoríne.

 

HNÚŠŤA. Pohrebná kaplnka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Novorenesančná pohrebná kaplnka z roku 1902. Stavba s centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom.

 

CHANAVA. Hrob M. Tompu.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom maďarského básnika a kňaza Mihályho Tompu /1817-1868/, ktorý v obci pôsobil a zomrel. Nachádza sa na cintoríne.

 

KRASKOVO. Hrob A. H. Škultétyho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom pedagóga a spisovateľa A. H. Škultétyho /1819-1892/.  Nachádza sa na cintoríne.

 

LUKOVIŠTIA. Hrob I. Kraska.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika Ivana Kraska /1876-1958/. Autorom je A. Ferdinandy. Nachádza sa na cintoríne.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hrobka rodiny Benkó.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Eklekticistická hrobka rodiny Benkó z roku 1900. Stavba s centrálnou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Cintorínska na mestskom cintoríne.

 

RIMAVSKÉ BREZOVO. Hrob Ľ. Kubányho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom spisovateľa Ľudovíta Kubányho /1830-1869/ z roku 1963. Nachádza sa na cintoríne.

 

TISOVEC. Hrob Š. M. Daxnera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom národovca Štefana Marko Daxnera /1822-1892/ z rokov 1925-1926. Rodák z časti Rimavská Píla. Nachádza sa na mestskom cintoríne.

 

TOMÁŠOVCE. Náhrobníky.

Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Náhrobníky v ľudovom charaktere z 19.storočia. Upravované boli v 20.storočí. Nachádzajú sa na cintoríne reformovanej cirkvi.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist