Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Snina

OSADNÉ. Krypta vojakov padlých v 1.svetovej vojne.

Pamiatkový objekt NKP Kostol a krypta vyhlásený v roku 1963. Krypta (osárium) 1.025 vojakov padlých v 1.svetovej vojne vybudovaná v rokoch 1929-1930. Autorom stavby je Andrej Kolomacký.  Priestor s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pod oltárnou časťou pravoslávneho Chrámu voznesenija Hospodinovho. Nikde na Slovensku pod chrámom nenájdeme tak rozsiahle pohrebisko. V krypte je hrob dlhý 4m, široký 1,5m a hlboký 7-11m. Miestnosť je zdobená pravoslávnymi ikonami, ale aj informačnými tabuľami o jej histórii a zaujímavostiach okolia obce. Podľa záznamov z vojenských archívov bolo v roku 1933 exhumovaných 931 vojakov z vojenských cintorínov z Osadného, Nižnej a Vyšnej Jablonky a ostatky 94 vojakov exhumovaných v dňoch 13.-17.novembra 1933 z roztrúsených hrobov z lokality chotára na Skórach. Ich ostatky boli v roku 1933 uložené do jamy v krypte. Uloženie 1.025 ruských a rakúsko-uhorských vojakov pripomína tabuľa v ruštine a češtine umiestnená pri krypte s textom: „Zde v Pánu odpočívá 1.025 vojínu padlých ve světové valce 1914-1915. Známych podle jmen 23, neznámych 1.002. Čest budiž jejich památce.“ V roku 1933 bolo známych 23 mien pochovaných vojakov, v súčasnosti ich už poznáme 61. Na exhumácii sa podieľali aj obyvatelia Osadného, ktorí za prácu dostávali aj finančnú odmenu. Ešte len pred niekoľkými rokmi zomrel obyvateľ Osadného Štefan Kimak, ktorý osobne vyberal kosti z hrobov v lesoch. „Z mnohých kostí dokonca odpadávalo mäso a všetci sa báli, že hneď pozomierajú, lebo sme to robili holými rukami. No ja žijem dodnes“, povedal s úsmevom. Zomrel ako 92-ročný.
Počas 1.svetovej vojny prebiehali v Osadnom a jeho okolí ťažké boje. Vojaci tu bojovali a padli počas tzv. Kornilovovho prielomu v novembri 1914 a počas veľkonočnej bitky v Karpatoch v apríli 1915. Najznámejšie boje sa tu odohrali v novembri 1914, kedy generál Lavr Georgijevič Kornilov zaútočil na Humenné a následne v okolí Sniny od Rakúsko-uhorskej Honvedskej divízie utrpel veľkú porážku. Cez Osadné unikal 28.novembra 1914 so svojou 48.divíziou XXIV.armádneho zboru 8.ruskej armády do Sanoku. Najťažšie boje sa odohrali v apríli 1915 počas snahy 3. a 8.ruskej armády prelomiť front v Karpatoch útokom na Vranov a Humenné. Ruské vedenie sústredilo čo najviac vojsk v priestore Medzilaboriec, Lupkova a Sanoka a odtiaľ hájilo rozhodujúcu ofenzívu na Humenné. Frontová línia sa ustálila severne nad obcou na hrebeni Stoby-Skóry. V bojoch o tieto kóty padlo veľké množstvo vojakov. Bojovalo sa tu dlhých 5 týždňov. Napriek tomu tu Rusi prehrali. Po ich ústupe na nižnom konci nad hájenkou pri ceste do Nižnej Jablonky, na lokalite zvanej Poľana, bol v rokoch 1915-1917 zriadený vojenský cintorín, ktorý neskôr preniesli do krypty a na obecný cintorín. Dnes sa v obci nachádza dokopy 2.498 vojakov Ruskej a Rakúsko-uhorskej armády.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist