Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Zlaté Moravce

BELADICE. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža z roku 1854. Romantická stavba inšpirovaná gotickou architektúrou. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Rodinné mauzóleum Sentivániovcov so sarkofágmi a sochárskou výzdobou od J. Fadrusza. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Pod kaplnkou sa nachádzaj krypta rodiny Sentivániovcov. Nachádza sa v časti Malé Chrašťany na cintoríne.

 

MACHULINCE. Náhrobníky.

Na cintoríne sa nachádzajú kamenné a drevené tabuľové náhrobníky zakončené krížom.

 

MALÉ VOZOKANY. Pohrebná Kaplnka svätej Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková pohrebná rímsko-katolícka Kaplnka svätej Anny z 1.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1939 a 1985. Prízemná jednoloďová stavba s podpivničením a štvorcovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na cintoríne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Kamenný náhrobník.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný a kovový náhrobník z roku 1883. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1169, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Mauzóleum rodiny Migazzi.

Národná kultúrna pamiatka Mauzóleum s areálom vyhlásená v roku 1996. Nachádza sa na ulici Prílepská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Mauzóleum. Novorománske mauzóleum rodiny Migazzi z roku 1887. Upravované bolo v roku 2002. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji areálu.
  • Park pri mauzóleu z roku 1887. Upravovaný bol v roku 1896.
  • Ohradný múr. Historizujúci kamenný ohradný múr okolo areálu mauzólea z roku 1887. Upravovaný bol v roku 1995. Má nepravidelný pôdorys.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok E. Bradscha.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Modernistický kamenný a kovový náhrobok E. Bradscha s mrežovou ohradou z roku 1927. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore I, hrobové miesto č.246-247, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník A. Bütner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný a kovový náhrobník Amalie Bütner z roku 1826. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok A. Forgácha, J. Prikrila.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok Antona Forgácha, Józsefa Prikrila, so sochou a mrežovou ohradou z roku 1907. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.419, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok G. Jakubovitsa.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok Gyulu Jakubovitsa so sochou a mrežovou ohradou z roku 1915. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1322-1326, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník J. Loszeka.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný náhrobník Josepha Loszeka z roku 1840. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník J. Orzovenszkého.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný a kovový náhrobník Jozefa Orzovenszkého z roku 1846. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1319-1320, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník K. Pinter.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Novorománsky kamenný náhrobník Karolíny Pinter z roku 1870. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok K. Pintera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný a kovový náhrobok Karola Pintera s mrežovou ohradou z roku 1933. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1381-1383, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rádových sestier Svätého kríža.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok rádových sestier Svätého kríža s mrežovou ohradou z roku 1905. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.685-690, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Bachan.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný a kovový náhrobok rodiny Bachan s mrežovou ohradou z obdobia okolo roku 1910. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1458-1460, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Belicza, Zsigárdy.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný a kovový náhrobok rodiny Belicza, Zsigárdy, s mrežovou ohradou z roku 1910. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1242-1245, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Benkovics.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok rodiny Benkovics s mrežovou ohradou z roku 1895. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1395-1397, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník rodiny Benkovits.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný náhrobník rodiny Benkovits so sochou a stĺpom z roku 1910. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1447-1450, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Büttner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok rodiny Büttner s mrežovou ohradou z roku 1883. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore V, hrobové miesto č.226-227, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník rodiny Ebner.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný náhrobník rodiny Ebner s vázou z roku 1832. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Kolbenheyer.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok rodiny Kolbenheyer s reliéfom z roku 1907. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1364-1366, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník rodiny Masszi, Pytel.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný náhrobník rodiny Masszi, Pytel, z obdobia okolo roku 1910. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1455-1457, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Pongrátz, Krachún, Deák.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci kamenný a kovový náhrobok rodiny Pongrátz, Krachún, Deák, s mrežou a svietnikmi z roku 1909. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1097-1098, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Znamenák.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný a kovový náhrobok rodiny Znamenák s mrežovou ohradou z roku 1905. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1427-1430, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník J. Sebestényho.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný náhrobník Jánosa Sebestényho z roku 1883. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník s reliéfom alegórie smrti.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný a kovový náhrobník s reliéfom alegórie smrti z 1.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.1321, na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník J. von Voglhubera.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný náhrobník Josepha von Voglhubera z roku 1832. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník K. Würth.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Klasicistický kamenný náhrobník Katalin Würth s reliéfom z roku 1828. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore IV na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok F. Kubovits.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Neskorosecesný kamenný náhrobok F. Kubovits s kovovou mrežovou ohradou z roku 1929. Nachádza sa v sektore I, hrobové miesto č.248-149 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Babík.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Secesný kamenný náhrobok rodiny Babík z roku 1915. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore I, hrobové miesto č.505-506 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok Bertalan Pető.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Modernistický kamenný náhrobok Bertalan Pető s kovovou mrežovou ohradou z roku 1928. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore II, hrobové miesto č.404-406 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Pető.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Modernistický kamenný náhrobok rodiny Pető z roku 1932. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore II, hrobové miesto č.257-260 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Hrob s náhrobkom Rudlof Korec.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Hrob lekára a rektora Rudolfa Korca /1921-2003/ s náhrobkom z roku 1944. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore I, hrobové miesto č.70-71 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobok rodiny Valhoda.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Modernistický kamenný náhrobok rodiny Valhoda s kovovou mrežovou ohradou z roku 1935. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa v sektore II, hrobové miesto č.261 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník so sochou anjela.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci liatinový náhrobník so sochou anjela z 20.-30.rokov 20.storočia. Nachádza sa v sektore V, hrobové miesto č.601 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

 

ZLATÉ MORAVCE. Náhrobník Juraj Štift.

Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 2017. Historizujúci liatinový náhrobník Juraja Štifta so sochou z roku 1931. Nachádza sa v sektore IV, hrobové miesto č.867 na Mestskom cintoríne na ulici SNP v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist