Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Ilava

POLOHA.

Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov na brehoch Porubského potoka.

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka je z roku 1332 (iný zdroj uvádza rok 1318), kedy sa spomína ako Leua (ďalšie názvy: 1375 civitas Leua, 1598 Illava). Pravdepodobne už v roku 1200 mala obec faru. Vyvinula sa pod hradom. Od 14.storočia (1339) mala obec mestské privilégiá. V roku 1430 dostalo mesto jarmočné právo, ktoré bolo v roku 1540 rozšírené. V roku 1432 sa tu husitské vojská zrazili v bitke so Žigmundovým vojskom a dňa 9.11. utrpeli porážku. V dôsledku toho Ilava následne upadla. V 15.storočí bola nakrátko v rukách husitov. V 16.storočí tu bola Ostrožičovcami zriadená šľachtická škola (zanikla asi v roku 1684). Ilava bola čulým remeselníckym mestečkom s najvýznamnejšími cechmi tkáčskym, čižmárskym a krajčírskym. V roku 1598 mala Ilava 104 domov, v roku 1784 mala 155 domov, v roku 1828 mala 148 domov. V 18.storočí bola Ilava stanicou kráľovskej pošty. Koncom 18.storočia tu založili súkenku, v 19.storočí tu bol pivovar, zápalkáreň, tehelňa a pálenica. V roku 1894 zasiahol mesto ničivý požiar. Začiatkom 20.storočia malo mestečko remeselnícky charakter. Po remeselnícky sa vyrábalo i súkno. Väčšina obyvateľov v 20.storočí pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Ilave potvrdený štatút mesta.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Sídlisko a popolnicové pohrebisko z okruhu lužickej kultúry z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 700 p. n.l. Objavené bolo v Porubskej doline. Vzácnym bol nález kadlubu na odlievanie nožov.

Sídlisko púchovskej kultúry z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 a z rímskej doby (0 – 380). Nálezy hlinených nádob, železného oštepu a rímskych mincí.

Nálezy z včasného stredoveku (raný stredovek) z obdobia 500 – 1.000 a z veľkomoravského obdobia (833 – 907).

Územie Ilavy bolo trvale osídlené od 13.storočia.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Hrad.

Kaštieľ Klobušice.

Kostol.

Kaplnky: Svätej Trojice, Pri cintoríne, Klobušice, Štyri lipy.

Zvonica.

Historické budovy: Fara, Cirkevná škola, Meštianske domy na námestí /Renesančný, Klasicistický/, Meštiansky dom pri pivovare, Prícestný hostinec, Barošova vila /Klobušice/, Budova školy /Klobušice/.

Pivovar.

Židovský cintorín.

Mestské múzeum.

Pamätníky: SNP, Mauzóleum G. Barossa.

Pamätné tabule: T. Masník, P. Uhorskai, J. Vojtaššák, Pamiatke nespravodlivo väzneným, G. Baross /Klobušice/.

Sochy: A. Hlinka, Svätý Florián, Mariánsky stĺp, Svätý Ján Nepomucký, Svätý Ján Nepomucký v Klobušiciach.

Príroda.

Váh.

Kočkovský kanál.

Vodná elektráreň.

Chránené stromy: Klobušické platany, Klobušický Javor, Lipa Trinitárov, Tuja v Klobušiciach.

Turistika.

Turistické chodníky /8587/.

Miestne turistické chodníky /modrý, zelený, žltý/.

MESTSKÉ ČASTI.

 

Ilava

Iliavka

Obec sa spomína v roku 1388 ako Ilewka (ďalšie názvy: 1472 Ilauka, 1475 Kys Lewa, 1513 Ilewka, 1773 Illawka, 1960 Iliavka). Patrila zemianskej rodine Zamaróciovcov, Klobušickovcov, od roku 1472 panstvu Ilava. V roku 1598 mala 9 domov, v roku 1784 mala 21 domov, v roku 1828 mala 22 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Rozvoj obce nastal najmä po roku 1959. V 20.storočí obyvatelia pracovali v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom.

Klobušice

Ako obec sa spomínajú v roku 1229 ako Clobuchicz (ďalšie názvy: 1262 Clobucha, 1366 Kolbucha, 1379 Klubuchan, 1422 Klobucicz). Patrila zemanom, neskôr jej časť panstvu Ilava. V roku 1598 mala 7 daňovníkov. Podľa majiteľa bola do 18.storočia rozdelená na Zemianske Klobušice a Panské Klobušice. V roku 1784 mali Zemianske Klobušice 28 domov, v roku 1828 mali 24 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Panské Klobušice v roku 1784 mali 30 domov, v roku 1828 mali 12 domov. V chotári obce bol rybník. Obyvatelia sa zaoberali aj ovocinárstvom a pálením liehu. V 19.storočí tu bol kameňolom. Obe obce splynuli v polovici 19.storočia. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali  poľnohospodárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom. K Ilave bola obec pripojená v roku 1969.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist