Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jarovce

POLOHA.

Mestská časť leží v centrálnej časti okresu na pravom brehu Dunaja.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V 15.storočí sa uvádza jej nemecký názov Jahrendorf, ale už v 16.storočí sa obec nazývala Chorvátske Jarovce (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17.storočia obec patrila rodine Esterháziovcov a na sklonku 18.storočia mala vyše 500 obyvateľov, väčšinou Chorvátov. Prevažná časť sa živila poľnohospodárstvom, rozšírený tu bola aj chov dobytka. Po vzniku Československej republiky obec pripadla Maďarsku. Bola odrezaná od Bratislavy a tým jej obyvatelia stratili dobré odbytisko na predaj poľnohospodárskych prebytkov. Tým sa zároveň pribrzdil hospodársky rozvoj obce. V roku 1946 sa obec stala súčasťou Československa, ale vznik hraničného pásma v roku 1949 mal negatívny dopad na obec a jej obyvateľov. V roku 1972 bola obec pripojená k Bratislave a v intraviláne sa začali postupne budovať nové domy. V obci však aj naďalej dominovalo poľnohospodárstvo i keď väčšina občanov dochádzala za prácou do Bratislavy. Po politických zmenách vr oku 1989 bol v Jarovciach vybudovaný hraničný prechod do Rakúska a z tohto dôvodu sa začala výstavba novej cestnej siete. Jej základom sa stalo plánované diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Budapešťou s odbočkou na Viedeň. Koncom 90.rokov pribudol nový hraničný prechod do Rakúska, ktorý je v súčasnosti najväčším medzi oboma krajinami. V rámci urbanistického rozvoja Jaroviec sa počíta s individuálnou výstavbou rodinných domov tak, aby nenarušila vidiecky vzhľad tejto mestskej časti.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist