Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Púchov

BELUŠA

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 386m v katastri obce Beluša.

BUFET

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 698m v katastri obce Mojtín.

BUTKOV 1

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 378m v katastri obce Beluša.

BUTKOV 2

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 492m v katastri obce Beluša.

BUTKOV 3

Prírodná pamiatka. Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 473m v katastri obce Beluša.

BUTKOV 4

Prírodná pamiatka. Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 465m v katastri obce Beluša.

BUTKOV 5

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 467m v katastri obce Beluša.

BUTKOV 6

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 441m v katastri obce Beluša.

ĎURIŠE 1

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 628m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 2

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 628m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 3

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 610m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 4

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 621m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 5

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 616m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 6

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 613m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 7

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 593m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 8

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 585m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 9

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 651m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 10

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 632m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 11

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 638m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 12

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 638m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 13

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 631m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 14

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 597m v katastri obce Mojtín.

ĎURIŠE 15

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 609m v katastri obce Mojtín.

HORNÁ JASKYŇA (KAPUŠOV VÝKOP – HORNÝ VCHOD)

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 433m v katastri obce Beluša.

HORNÁ JASKYŇA V KAMENICI

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 383m v katastri obce Beluša.

JASKYŇA NAD KAPLNKOU

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 538m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA NAD KOMÍNOM

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 542m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA NA RÍMSE

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 570m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA NA RÚBANI

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 450m, hĺbkou 92m a aktívnym vodným tokom. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. V druhohorných vápencoch a dolomitoch ju vytvorila voda, vnikajúca do krasového podzemia cez tamojšie závrty. Vyznačuje sa pozoruhodnou sintrovou výzdobou. Je ozdobou Mojtínskeho krasu a zároveň patrí k najväčším jaskyniam v Strážovských vrchoch. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 656m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA NA TERASE

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 535m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA POD BALVANOM

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 526m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA POD KOPCOM

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 352m v katastri obce Beluša.

JASKYŇA POD MOJTÍNOM

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 595m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA POD POZOROVATEĽŇAMI

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 614m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA POD ROHATÍNOM

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 531m v katastri obce Beluša.

JASKYŇA PRI KAMEŇOLOME

Prírodná pamiatka. Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 324m v katastri obce Beluša, miestne časti Hloža a Podhorie.

JASKYŇA PRI SONDE

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 488m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA PRI SVÄTOM JOZEFOVI

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 580m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA S OKNOM

Prírodná pamiatka. Zlomová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 570m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA V BRIZOLITOVOM LOME

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA V JANCOVEJ SKALE

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 705m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA V KAVČIARI

Prírodná pamiatka. Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 434m v katastri obce Beluša, miestne časti Hloža a Podhorie.

JASKYŇA V MEDZIVRŠÍ

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 18m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA VO VRÁTACH (PRVÉ VRÁTA)

Prírodná pamiatka. Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 304m v katastri obce Beluša.

JASKYŇA V SKALNOM BRALE

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 563m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA V STRIEĽANEJ SKALE 1

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 33m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 521m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA V STRIEĽANEJ SKALE 2

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 510m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA ZA DZUROŠKOU

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 588m v katastri obce Mojtín.

JASKYŇA ZA JEZERSKÚ

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 385m v katastri obce Beluša.

JASKYŇA ZA LISTOVOU

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 591m v katastri obce Mojtín.

KAMEŇOVÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 559m v katastri obce Mojtín.

KAVERNA POD CESTOU

Prírodná pamiatka. Jaskyňa odkrytá a zasypaná pri stavbe cesty. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v katastri obce Mojtín.

KOMÍN

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 35m. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 504m v katastri obce Mojtín.

KOMÍN POD TERASOU

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 529m v katastri obce Mojtín.

LAJOŠOVA DIERA

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 504m v katastri obce Beluša.

LISTOVÁ JASKYŇA (ŽIDOVO ABRI)

Prírodná pamiatka. Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 561m v katastri obce Mojtín.

MALÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 540m v katastri obce Mojtín.

MOJTÍNSKA JASKYŇA (JASKYŇA V ZRAZE, JASKYŇA SVÄTÉHO JOZEFA)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Inaktívna fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 46m. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. V roku 1855 jaskyňu dal vysvätiť Štefan Závodník. Nechal v nej posvätiť kamenný oltár, dvoch sadrových anjelikov, dal doniesť sadrovú sochu Sedembolestnej a 4 obrazy svätcov. Jaskyňa pojala 300-400 ľudí. V nej sa obyvatelia Mojtína schádzali na všetky obrady. Jaskyňa slúžila ako prírodný kostol celých 5 rokov (1855-1860) a obrady v nej vykonával sám Štefan Závodník. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny, kedy slúžila ako úkryt pre desiatky tunajších rodín. Vnútri sa okrem skromnej krasovej výzdoby nachádza aj socha svätého Jozefa v životnej veľkosti. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 578m v katastri obce Mojtín východne od nej. Je pri nej osadená informačná tabuľa.

MOJTÍNSKA PRIEPASTNÁ JASKYŇA (MÁJOVÁ PRIEPASŤ, PRIEPASŤ NA ROVNI)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 503m a hĺbkou 108m. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. Je ozdobou Mojtínskeho krasu a zároveň je jednou z najväčších jaskýň v Strážovských vrchoch. V druhohorných vápencoch a dolomitoch ju vytvorila voda, vnikajúca do krasového podzemia cez tamojšie závrty. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 636m v katastri obce Mojtín východne od nej.

NEPRIEPASTKA

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 615m v katastri obce Mojtín.

OVEČKINA JASKYŇA (OVEČKA V TCHOROVEJ)

Prírodná pamiatka. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m a hĺbkou 21m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 570m v katastri obce Mojtín.

PETRA

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v katastri obce Mojtín.

POSCHODOVÁ PRIEPASŤ

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 601m v katastri obce Mojtín.

POZOROVATEĽŇA 1

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 621m v katastri obce Mojtín.

POZOROVATEĽŇA 2

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 627m v katastri obce Mojtín.

PREVISOVÁ V JAVORINKE (JASKYŇA V PREVISE, ABRI POD JAVORINKAMI)

Prírodná pamiatka. Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 605m v katastri obce Mojtín.

PRIEPASTKA

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 4m  a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 615m v katastri obce Mojtín.

PRIEPASŤ U PEŇAZÍ

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 6m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Javorníky, vo Vysokých Javorníkoch, v Lazianskej vrchovine, v Lysianskej brázde v nadmorskej výške 729m v katastri obce Lysá pod Makytou.

PRIEPASŤ V HLBOKOM

Prírodná pamiatka. Korózna jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 560m v katastri obce Beluša, miestne časti Hloža a Podhorie.

PRIEVANOVÁ PRI KAPUŠOVOM VÝKOPE

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 442m v katastri obce Beluša.

SONDA NAD VYVIERAČKOU

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 475m v katastri obce Mojtín.

SPODNÁ JASKYŇA V KAMENICI

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 374m v katastri obce Beluša.

SPODNÁ JASKYŇA (KAPUŠOV VÝKOP – SPODNÝ VCHOD)

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Trenčianskej vrchovine, v Butkovských bradlách v nadmorskej výške 425m v katastri obce Beluša.

VETERNÁ DIERA I

Prírodná pamiatka. Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 851m v katastri obce Mojtín.

VETERNÁ JASKYŇA II

Prírodná pamiatka. Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 20m s výskytom netopierov. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 837m v katastri obce Mojtín.

VÝVEROVÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka. Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 574m v katastri obce Mojtín.

ZRÁZ

Prírodná pamiatka. Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Zliechovskej hornatine, v Strážove v nadmorskej výške 553m v katastri obce Mojtín.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist