Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Brezno

ÁČKO

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.023m v katastri obce Šumiac.

 

ALEJA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.049m v katastri obce Šumiac.

 

APOVA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 960m v katastri obce Telgárt.

 

AULA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.043m v katastri obce Šumiac.

 

BABÔČKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 985m v katastri obce Telgárt.

 

BAĎOVA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 925m v katastri obce Šumiac.

 

BEŇADIČKOVÁ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Prašivej v nadmorskej výške 670m v katastri obce Jasenie.

 

BIELA JASKYŇA

Rozsadlinovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 27m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 800m v katastri obce Šumiac.

 

BRANKOVA SKRÝŠA

Syngenetická jaskyňa s dĺžkou 9m vznikla vyvetraním kmeňa stromu. Nachádza sa v pohorí Poľana, vo Vysokej Poľane v nadmorskej výške 1.147m v katastri obce Valaská.

 

BRLOH

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

BRUNOVA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 965m v katastri obce Telgárt.

 

BUBLINOVÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 930m v katastri obce Šumiac.

 

BUDULÍNKOV PONOR

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 897m v katastri obce Šumiac.

 

BYSTRIANSKA JASKYŇA – NOVÁ JASKYŇA

Národná prírodná pamiatka. Fluviokrasový jaskynný systém s dĺžkou 3.531m a hĺbkou 98m s aktívnym vodným tokom. Jaskyňa bola využívaná počas 2.svetovej vojny. Sprístupnených je 490m chodieb. Jaskyňa sa využíva na ozdravovacie speleoklimatické pobyty. Súčasťou systému je Bystrianska jaskyňa a Nová jaskyňa (Priepasť Peklo). Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 566m v katastri obce Valaská.

 

BYSTRIANSKY ZÁVRT

Fluvio-krasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 843m a hĺbkou 175m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 676m v katastri obce Valaská.

 

CIGÁNSKA DIERA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 790m v katastri obce Šumiac.

 

CUCÁK

Fluviokrasová ponorová jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 960m v katastri obce Telgárt.

 

ČERNÁ ŠACHTA

Korózna jaskyňa s hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 975m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ČERVENÁ PLAZIVKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 802m v katastri obce Šumiac.

 

ČERVENÁ PUKLINA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.130m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ČERVENODIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.010m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ČIERNY ZÁMOK

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.175m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

DERAVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

DETSKÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 890m v katastri obce Šumiac.

 

DIAKOVO

Jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Jasenie.

 

DIERA PRI ČERVENICI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.035m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

DIERA PRI JAZVEČOM HRADE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.030m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

DIERA S ČERVENICOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.030m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

DIERA V POTÔČKACH I

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

DIERA V POTÔČKACH II

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

DIERA V ÚBOČÍ

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 747m v katastri obce Osrblie.

 

DIONÝŠKOVA JASKYŇA (KORYTOVÁ JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 39m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 928m v katastri obce Telgárt.

 

DOLNÁ JASKYŇA POD MAGUROU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.038m v katastri obce Šumiac.

 

DOLNOLEHOTSKÁ JASKYŇA (LEHÔTSKA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 50m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

DUDLAVÁ SKALA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 50m. Bola využívaná počas SNP. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 807m v katastri obce Šumiac.

 

DUDLAVÁ SKALA MALÁ

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v katastri obce Šumiac.

 

DUDLAVÁ SKALA MENŠIA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v katastri obce Šumiac.

 

ĎUMBIER 8 (Ď-VIII)

Korózno-kraogénna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v katastri Brezna.

 

ĎUMBIER 9 (Ď-IX)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.612m v katastri Brezna.

 

ĎUMBIER 11 (Ď-XI)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v katastri Brezna.

 

DUPNÁ SKALA 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 15m s výskytom netopierov. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 816m v katastri obce Jasenie.

 

DUPNÁ SKALA 2

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 816m v katastri obce Jasenie.

 

DUTINA NAD HOMOĽOU

Relikt fluviokrasovej jaskyne s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Telgárt.

 

DVOJVCHODOVÁ JASKYŇA POD SKLANOU BRÁNOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.105m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

DVOR

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Valaská.

 

ELZA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ESTAVELA HAVRANÍKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

FAŤUNKA (P 11, 152)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 870m v katastri obce Šumiac.

 

GARÁŽ

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

HADIA JASKYŇA

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 865m v katastri obce Šumiac.

 

HALAŠOVA JAMA (Ď-XIII)

Ponorová fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 250m, hĺbkou 70m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.140m v katastri obce Bystrá.

 

HAVRANIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

HLBOKÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 47m a hĺbkou 19m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

HOMOĽA (JASKYŇA V HOMOLI)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa dĺžkou 1.658m, hĺbkou 51m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 932m v katastri obce Telgárt.

 

HORNÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 660m v katastri obce Horná Lehota.

 

HORNÁ JASKYŇA POD MAGUROU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.047m v katastri obce Šumiac.

 

HRADISKO

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Nemecká.

 

HRÁŠKOVÁ JASKYŇA (Ď-XII, CHUDÍKOVA JASKYŇA II)

Jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.500m v katastri obce Bystrá.

 

HREBEŇOVÁ JASKYNKA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.045m v katastri obce Šumiac.

 

HREBEŇOVÁ PRIEPASŤ

Zlomovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 34m a hĺbkou 23m. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Prašivej v katastri obce Jasenie.

 

HRONČIANSKA JASKYŇA (HRONECKÁ JASKYŇA)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 100m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 690m v katastri obce Hronec.

 

HRONSKÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

HRONSKÝ PALEOPONOR

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 32m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 900m v katastri obce Šumiac.

 

HUBOVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 955m v katastri obce Šumiac.

 

CHALUPKOVA JASKYŇA (JASKYŇA PRI CESTE)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 600m v katastri obce Horná Lehota.

 

CHOTÁRNA VYSOKÁ

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 970m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA I

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

JASKYŇA II

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

JASKYŇA HUČIACICH VODOPÁDOV (PONOR PRI HORNOM SALAŠI, Ď-XIV)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 100m, hĺbkou 32m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.367m v katastri obce Bystrá.

 

JASKYŇA JANČÍKOVÁ NA SKLADE

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách v Priehybe v nadmorskej výške 1.191m v katastri obce Polomka.

 

JASKYŇA MEDZI ŽELEZNIČNÝMI MOSTAMI

Čiastočne zamurovaná jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV (Ď-VII)

Národná prírodná pamiatka. Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20.195m, hĺbkou 324m a vodným tokom. Výskyt netopierov. Turisticky sprístupnená. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.510m v katastri Brezna.

 

JASKYŇA MUČENÍKOV I

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 905m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA MUČENÍKOV II

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 910m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA NA CESTE

Zasypaná jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA NAD BAĎOVOU

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 945m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA NAD BYSTRICKÝM DÓMOM (Ď-XVII)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.701m v katastri Brezna.

 

JASKYŇA NAD CESTOU

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri Brezna.

 

JASKYŇA NAD HLBOKOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA NAD JASKYŇOU S OTÁRAČOM (NAD JSO)

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.040m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA NAD KOMÍNOVOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 895m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA NAD PRIESEKOM

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA NAD SOKOLOVOU

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách v Priehybe v nadmorskej výške 1.190m v katastri obce Polomka.

 

JASKYŇA PAŽRAVÉHO VLKA (KOZIA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.030m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA POD ČERTOVOU SKALOU

Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách v Kráľovej holi v nadmorskej výške 1.295m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA POD HORÁRŇOU

Zasypaná jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Jasenie.

 

JASKYŇA POD HRADISKOM

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA POD KALVÁRIOU (JASKYŇA NA HRÁDKU, PREDAJNÁ I)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 110m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 483m v katastri obce Predajná.

 

JASKYŇA POD PAHÝĽOM

Jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 14m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Prašivej v katastri obce Jasenie.

 

JASKYŇA POD PILIEROVOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 885m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA POD PLANINOU

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 1.045m v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA POD SMREKOM

Výverová fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 17m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA POD STAROU JASKYŇOU (JASKYŇA POD STAROU BYSTRIANSKOU JASKYŇOU S OKNOM)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA POD SVIBOVOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 68m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 610m v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA POD VEŽOU

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA POTOČNÍKOV

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 895m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA PRI ACETYLÉNKE

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 470m v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA PRI HRANE

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA PRI CHODNÍKU (Ď-VI)

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.673m v katastri Brezna.

 

JASKYŇA PRI NÁDRŽI

Jaskyňa so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Predajná.

 

JASKYŇA PRI POTOKU I

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 462m v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA PRI POTOKU II

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 460m v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA PRI SRNČEJ PRIEPASTI

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v katastri obce Bystrá.

 

JASKYŇA PRI STAREJ PÍLE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA S OKIENKOM

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 976m v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA S OTÁRAČOM

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.030m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA SAMOTÁRA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA SINTROVÉHO VAJCA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.000m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA TAJOMNÉHO POTOKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 32m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbier v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA V BRALE I

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA V ČERVENOSKALSKOM LOME

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V DOLINE (GRÚŇ, JASKYŇA PRI MUROVANOM MLYNE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 120m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V DOLNOM BRALE 1

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Hronec.

 

JASKYŇA V DOLNOM BRALE 2

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Hronec.

 

JASKYŇA V DOLNOM BRALE 3

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Hronec.

 

JASKYŇA V DVOJITOM ZÁVRTE

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 993m v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA V GRÚNIKU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách v Priehybe v katastri obce Polomka.

 

JASKYŇA V HORNOM BRALE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Hronec.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME POTÔČKY 1 A 2 (JASKYŇA V POTÔČKACH)

Fluviokrasovo-korózny jaskynný systém s dĺžkou 140m a hĺbkou 30m. Súčasťou systému je fluviokrasová Jaskyňa v kameňolome Potôčky 1 (Jaskyňa v Potôčkach) a Jaskyňa v kameňolome Potôčky 2. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME POTÔČKY 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA V KUŽELI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 957m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V LOME (56, J 20)

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Bola odkrytá a zničená ťažbou. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V MACHOVEJ STENE

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 926m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA VO VODOJEME

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 100m a aktívnym vodným tokom so záchytom vody. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 669m v katastri obce Heľpa.

 

JASKYŇA VO VŔŠKOCH

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 72m a hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA V PONORE (UDIERA DOLNÁ, UDIERY II)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 100m a hĺbkou 35m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA V PRÍSLOPE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA V SKALKE (JASKYŇA NAD ELEKTRÁRŇOU)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 505m v katastri obce Valaská.

 

JASKYŇA V SKALNEJ STENE (JASKYŇA Č.248)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V STIENKE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 995m v katastri obce Šumiac.

 

JASKYŇA V TEPLEJ DOLINKE I (BLATNIVÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 975m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA V TEPLEJ DOLINKE II

Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.100m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYŇA V ZÁVRTE

Jaskyňa so zasypaným vchodom sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

JASKYŇA ZA SKALICOU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 80m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.080m v katastri obce Telgárt.

 

JASKYŇA 11.OTVOROV

Korózna jaskyňa s dĺžkou 29m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.300m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JASKYNKA SINTROVEJ ŠABLE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.010m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JAVOROVÁ TRHLINA

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 961m v katastri obce Šumiac.

 

JAVOROVÁ VYVIERAČKA

Výverová fluviokrasová jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 480m v katastri obce Valaská.

 

JAZVEČIA JASKYŇA  V HOMOLI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 993m v katastri obce Telgárt.

 

JAZVEČÍ HRAD

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.015m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

JEDLIČKOVÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 37m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 937m v katastri obce Šumiac.

 

JELENIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

JUŽNÁ VYVIERAČKA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

KĽUČKOVÁ DIERKA

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

KĽUKATÁ JASKYŇA (PRELIEZAČKA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 36m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

KOMÍNOVÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 892m v katastri obce Šumiac.

 

KOMÍNY

Jaskyňa s dĺžkou 21m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Balockých vrchoch v katastri obce Valaská.

 

KOMÔRKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 982m v katastri obce Šumiac.

 

KOMÔRKA POD MAGUROU

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.016m v katastri obce Šumiac.

 

KONSKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

KOREŇOVICA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.040m v katastri obce Šumiac.

 

KOSTNICA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 630m v katastri obce Horná Lehota.

 

KOZIA JASKYŇA (Ď-IV, JASKYŇA NA GÁPLI)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 160m a hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.665m v katastri Brezna.

 

KREBDEŠINOVA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 966m v katastri obce Šumiac.

 

KREMIENKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.050m v katastri obce Šumiac.

 

KRYŠTÁLOVÝ KOMÍN

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.052m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

KUCHAROVA JASKYŇA (NÍZKA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 928m v katastri obce Telgárt.

 

LABYRINT (JASKYŇA Č.256)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 256m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Závadka nad Hronom pod Veľkou Stožkou. Verejnosti nie je prístupná.

 

ĽADOVÁ PRIEPASŤ (D-X)

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.593m v katastri Brezna.

 

LADZIANSKEHO JASKYŇA (DLHÝ VRCH, JASKYŇA V ROHÁČOCH)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 1.212m a hĺbkou 51m. Nachádzajú sa v nej historické nápisy. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 845m v katastri obce Šumiac.

 

LÍŠČIA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Hronec.

 

LÍŠČIA DIERA (LÍŠČIA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

LÍŠČIA DIERA PRI OSRBLÍ

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 749m v katastri obce Osrblie.

 

LÍŠČIA JASKYŇA pri Dolnej Lehote

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 200m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

LÍŠČIA JASKYŇA pri Valaskej

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 462m v katastri obce Valaská.

 

LOMNISTÁ

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 32m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 618m v katastri obce Jasenie.

 

MACKOVA JASKYŇA

Korozívno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 950m v katastri obce Telgárt.

 

MAGURA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.031m v katastri obce Šumiac.

 

MACHNATÁ JASKYŇA (ZBOJNÍCKA, BOŠEĽOVA DIERA, JASKYŇA Č.85)

Prírodná pamiatka. Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 154m a hĺbkou 80m. Ľudia v nej v minulosti hľadali poklady. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.260m v katastri obce Závadka nad Hronom. Nachádza sa v masíve zalesneného vrchu Kľak /1.409,0m/. Verejnosti nie je prístupná.

 

MAJA NA MALEJ STOŽKE

Minisystém fluviokrasových arachnofobických jaskýň s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.010m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MALÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 38m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Balockých vrchoch v katastri obce Valaská.

 

MALÁ STOŽKA 1

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 67m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.020m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MALÁ STOŽKA 2 (JASKYŇA NA MALEJ STOŽKE)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.152m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MALÁ STOŽKA 3 (PRIEPASŤ PUKLINA NA MALEJ STOŽKE)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 72m a hĺbkou 24m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.020m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MALÝ LABYRINT

Korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.225m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MÁRNIKOVA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 487m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 770m v katastri obce Šumiac.

 

MAŠÍKOVA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.230m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MATÚŠOVA JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 24m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

MEANDRO

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.006m v katastri obce Šumiac.

 

MEDVEDIA JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 948m v katastri obce Šumiac.

 

MEDVEDIA SKALA

Rozsadlinová jaskyňa vytvorená v ortorulách s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, vo Fabovej holi v nadmorskej výške 1.200m v katastri obce Pohronská Polhora.

 

MEDVEDÍ TUNEL

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 21m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 988m v katastri obce Šumiac.

 

MLOČÍ ZÁVRT

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri Brezna.

 

MOCHNATÁ JASKYŇA 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 24m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.178m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

MOKRÁ JASKYŇA

Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 30m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

MÝTSKA JASKYŇA (ŠTIAVNIČKA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 100m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 640m v katastri obce Mýto pod Ďumbierom.

 

NAD JASKYŇOU SINTROVÉHO VAJCA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.015m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

NEČAKANÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 936m v katastri obce Šumiac.

 

NENÁPADNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 986m v katastri obce Šumiac.

 

NOHAVICOVÁ PRIEPASŤ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 7m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 925m v katastri obce Šumiac.

 

NOVÝ PONOR POD SEDLOM JAVORINKA

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 397m v katastri obce Šumiac.

 

OBLÉ ABRI

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 924m v katastri obce Šumiac.

 

OBLÚKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 859m v katastri obce Šumiac.

 

OBRIA JASKYŇA (VEĽKÁ JASKYŇA V ÚBOČÍ)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 833m v katastri obce Osrblie.

 

OČI

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.080m v katastri obce Šumiac.

 

OKNO (JASKYŇA V BRALE II)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 640m v katastri obce Horná Lehota.

 

OKRAJOVÁ JASKYŇA V HOMOLI

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 986m v katastri obce Telgárt.

 

PAVÚČIA JASKYŇA pri Brezne

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri Brezna.

 

PAVÚČIA JASKYŇA pri Hornej Lehote

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 700m v katastri obce Horná Lehota.

 

PAVÚČÍ MEANDER

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 970m v katastri obce Telgárt.

 

PEPECOVA JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 930m v katastri obce Telgárt.

 

PIESKOVISKO

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 38m, hĺbkou 5m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 840m v katastri obce Šumiac.

 

PIESKOVŇA (KCH-6, Ď-XVI)

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.517m v katastri Brezna.

 

PIESKOVÝ POTOK

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 237m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

PILIEROVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 895m v katastri obce Šumiac.

 

PIVNICA 1

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PIVNICA 2

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PIVNICA 3

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PIVNICA 4

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PIZOLITOVÁ JASKYŇA (KCH-7, Ď-XV)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.518m v katastri Brezna.

 

PLOSKÁ JASKYŇA POD GRÚŇOM

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 1.000m v katastri obce Šumiac.

 

POD VARGUĽOU 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

POD VARGUĽOU 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

POCHOPOVA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 102m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.235m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

POLICA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 970m v katastri obce Šumiac.

 

POĽOVNÍCKA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 53m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 923m v katastri obce Telgárt.

 

POĽOVNÍCKA TRHLINA

Jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PONOR NA MOKREJ POĽANE

Jaskyňa s dĺžkou 4m so zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 895m v katastri obce Šumiac.

 

PONOROVÁ JASKYŇA pri Dolnej Lehote

Fluviokrasová, čiastočne zasypaná jaskyňa s dĺžkou 110m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

PONOROVÁ JASKYŇA pri Osrblí

Zasypaná jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Osrblie.

 

PONOROVÁ JASKYŇA pri Šumiaci

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 920m v katastri obce Šumiac.

 

PONOR POD SKALICOU

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s hĺbkou 5m a zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 960m v katastri obce Telgárt.

 

PONOR V SUCHOM ŽĽABE

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 955m v katastri obce Telgárt.

 

PORTÁLOVÁ JASKYŇA (Ď-I)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.672m v katastri Brezna.

 

POVSTALECKÁ JASKYŇA (MALÁ JASKYŇA V ÚBOČÍ, PREPADLISKÁ, PARTIZÁNSKA JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 18m. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 835m v katastri obce Osrblie.

 

POZDĹŽNA JASKYŇA (Ď-II)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.674m v katastri Brezna.

 

PREDAJNÁ 2 (JASKYŇA POD KALVÁRIOU Č.2)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 50m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 487m v katastri obce Predajná.

 

PREDAJNÁ 3 (JASKYŇA POD KALVÁRIOU Č.3)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 489m v katastri obce Predajná.

 

PREDAJNÁ 4

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 477m v katastri obce Predajná.

 

PREPADLISKO NA VALASKEJ

Korózno-rútivá jaskyňa s vodnými jazerami a hĺbkou 15m. Vchod má zakrytý panelom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 480m v katastri obce Valaská.

 

PRI DIERE (U DIERY, UDIERA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 160m a hĺbkou 45m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 582m v katastri obce Valaská.

 

PRIECHODNÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.220m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

PRIEPASŤ NA ČERVENEJ SKALE

Korózna jaskyňa s hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 814m v katastri obce Šumiac.

 

PRIEPASTNÁ DIERA ( ZÁCHOD)

Jaskyňa s dĺžkou 4m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.581m v katastri Brezna.

 

PRIEPASŤ V HOMOLI

Rozsadlinovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 975m v katastri obce Telgárt.

 

PRIEPASŤ V KOSODREVINE (JÁNOVSKÁ PRIEPASŤ)

Jaskyňa s hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.230m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

PRIEVANOVÉ BLOKOVISKO I

Korózno-rútivá jaskyňa (sonda) s dĺžkou 29m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 907m v katastri obce Telgárt.

 

PRIEVANOVÉ BLOKOVISKO II

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 905m v katastri obce Telgárt.

 

PUKLINA

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.085m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

PUKLINOVÁ HORNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 525m v katastri obce Valaská.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA V BRALE III)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 640m v katastri obce Horná Lehota.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA pri Šumiaci

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 931m v katastri obce Šumiac.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA pri Valaskej

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

PUSTOVNÍCKA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Balockých vrchoch v katastri obce Valaská.

 

RÁDIOVÁ JASKYŇA (Ď-V)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 130m a hĺbkou 30m. Bola využívaná počas SNP. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.678m v katastri Brezna.

 

RANDAVICA 1 (MALÁ STOŽKA SONDA RANDAVICA)

Jaskyňa s dĺžkou 14m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.020m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

RANDAVICA 2

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.000m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

REOVA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 916m v katastri obce Šumiac.

 

RIAVKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v nadmorskej výške 680m v katastri obce Horná Lehota.

 

RIEČNA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 76m s aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

ROZSADLINA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 975m v katastri obce Telgárt.

 

SAMOVA JASKYŇA (JASKYŇA Č.97)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

SEMAFOR (JASKYŇA POD KRAVIARKOU)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 804m v katastri obce Šumiac.

 

SINTROVÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 70m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.090m v katastri obce Šumiac.

 

SITÁRKA DEKY

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.059m v katastri obce Heľpa.

 

SITÁRKA DVA

Jaskyňa s dĺžkou 41m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.186m v katastri obce Heľpa.

 

SITÁRKA JEDEN

Jaskyňa s dĺžkou 37m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.189m v katastri obce Heľpa.

 

SITÁRKA PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.134m v katastri obce Heľpa.

 

SITÁRKA TRI

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.225m v katastri obce Heľpa.

 

SITÁRKA TUNEL A MOST

Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.209m v katastri obce Heľpa.

 

SKALICKÝ MEANDER

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.009m v katastri obce Telgárt.

 

SKALNÁ BRÁNA MALÁ STOŽKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.110m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

SKOKOVÁ PUKLINA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.020m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

SKRYTÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

SLANINIARKA

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.010m v katastri obce Šumiac.

 

SLONIE KLY

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.000m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

SMRADĽAVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 465m v katastri obce Valaská.

 

SONDA NAD LOMNISTOU

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 7230m v katastri obce Jasenie.

 

SONDA NA LAVINIŠTI

Zavalená a zatopená jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.258m v katastri obce Bystrá.

 

SONDA POD POTÔČKAMI

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

SONDA V ČIERNOM DIELI

Zavalená jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Prašivej v katastri obce Jasenie.

 

SONDA VEVERICA

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Horenhronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

SRDCOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 952m v katastri obce Telgárt.

 

SRNČIA PRIEPASŤ

Jaskyňa s hĺbkou 28m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.210m v katastri obce Bystrá.

 

STAROBYLÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 65m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

STARÝ VÝVER

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

STRATENÝ POTOK (SEVERNÁ VYVIERAČKA)

Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 1.642m, hĺbkou 25m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 830m v katastri obce Šumiac.

 

STUDENÁ DIERA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

STUDENÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 920m v katastri obce Šumiac.

 

SVINÁRKA

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 490m v katastri obce Nemecká.

 

ŠIROKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 41m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

ŠKORICOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 60m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Slovenskom raji v nadmorskej výške 925m v katastri obce Telgárt.

 

ŠNÚRKOVÁ JASKYŇA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 29m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 970m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ŠVAJKOVA JASKYŇA I (GIGADZOVA JASKYŇA, JASKYŇA Č.67, JASKYŇA PRI STOŽIARI)

Korózna jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 883m v katastri obce Šumiac.

 

ŠVAJKOVA JASKYŇA II (JASKYŇA Č.68)

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Heľpianskom podolí v nadmorskej výške 792m v katastri obce Šumiac.

 

TATRIČKY (JASKYŇA V TATRIČKÁCH)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 970m v katastri obce Telgárt.

 

TEPLÁ DEVÄŤ

Jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.124m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ DIERA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

TEPLÁ DVANÁSŤ

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.183m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ JEDENÁSŤ

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.164m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ PÄŤ

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.027m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ PRIEPASŤ

Jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ OSEM

Jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.102m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ SEDEM

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.093m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ ŠESŤ

Jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.108m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TEPLÁ TRINÁSŤ

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

TRAVERTÍNOVÁ JASKYŇA VO VAJSKOVEJ

Travertínová kráterová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 27m a vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v katastri obce Dolná Lehota.

 

TRETIA JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.001m v katastri obce Šumiac.

 

TRHLINA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.004m v katastri obce Šumiac.

 

TRHLINA NA GRÚNIKU

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Kráľovohoľských Tatrách v Priehybe v nadmorskej výške 1.160m v katastri obce Polomka.

 

TRHLINA V PROSTREDNOM VRCHU

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

TUNEL POD MAGUROU

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.068m v katastri obce Šumiac.

 

TUNELÍČEK

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.060m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

ÚSTUPOVÁ JASKYŇA

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.030m v katastri obce Závadka nad Hronom.

 

VALACHOVA PIVNICA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

VARGUĽA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

VÉČKO

Korózna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 972m v katastri obce Šumiac.

 

VEĽKÁ JASKYŇA V LIPOVEJ (LIPOVÁ NAD CESTOU)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 34m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Balockých vrchoch v katastri obce Valaská.

 

VETERNÁ DIERA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v nadmorskej výške 887m v katastri obce Osrblie.

 

VIERKA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

VLČIA JAMA (ZÁMOSTSKÁ TUNELOVÁ JASKYŇA)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 519m v katastri obce Nemecká.

 

VLČIA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 932m v katastri obce Telgárt.

 

VLNKOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 899m v katastri obce Šumiac.

 

VRSTVOVÁ JASKYŇA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 851m v katastri obce Šumiac.

 

VTÁČIA JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 880m v katastri obce Šumiac.

 

VYHLIADKA

Jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránska planina v katastri obce Šumiac.

 

VÝCHODNÝ PONOR

Jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 855m v katastri obce Šumiac.

 

VYSOKÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.047m v katastri obce Šumiac.

 

VÝVEROVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Čierťaži v katastri obce Osrblie.

 

ZÁMOSTIE 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 431m v katastri obce Nemecká.

 

ZÁMOSTIE 2

Erózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 429m v katastri obce Nemecká.

 

ZÁMOSTIE 3

Erózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 430m v katastri obce Nemecká.

 

ZÁMOSTIE 4

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 430m v katastri obce Nemecká.

 

ZÁMOSTIE 5

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Lopejskej kotline v nadmorskej výške 428m v katastri obce Nemecká.

 

ZÁPADNÝ PONOR

Jaskyňa (vykopaná sonda) s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 860m v katastri obce Šumiac.

 

ZASINTROVANÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 947m v katastri obce Telgárt.

 

ZAVALENÁ JASKYŇA (Ď-III)

Fluviokrasová, čiastočne zavalená jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách v Ďumbieri v nadmorskej výške 1.675m v katastri Brezna.

 

ZÁVRT NA JAVORINE (HRONSKÁ, BOMBOVÁ)

Jaskyňa s hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v katastri obce Šumiac.

 

ZIMNÉ SLNKO (SONDA POD SVIBOVOU, KOREŇOVÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 40m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Horná Lehota.

 

ZLATNICA (PARTIZÁNSKA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 150m, hĺbkou 34m a vodnými jazerami. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 940m v katastri obce Šumiac.

 

ZLOMOVÁ PUKLINA

Jaskyňa (vykopaná sonda) s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 880m v katastri obce Šumiac.

 

ZRÚTENÝ ZÁVRT

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veporské vrchy, v Balockých vrchoch v katastri obce Valaská.

 

ŽELEZNÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 120m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Horehronské podolie, v Bystrianskom podhorí v katastri obce Valaská.

 

ŽĽABO-PRIEPASŤ

Korózno-rútivá jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 1.045m v katastri obce Šumiac.

 

ŽUPKOVA JASKYŇA I (ZÁPADNÁ JASKYŇA, STRAČANÍK II)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Zaniknutá ťažbou. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 900m v katastri obce Šumiac.

 

ŽUPKOVA JASKYŇA II (STRAČANÍK I, VÝCHODNÁ VÝTOKOVÁ)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 900m v katastri obce Šumiac.

 

ŽUPKOVA MAGURA (ŽUPKOA JASKYŇA)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 40m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 921m v katastri obce Telgárt.

 

ŽUVAČKA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Spišsko-gemerský kras, v Muránskej planine v nadmorskej výške 965m v katastri obce Šumiac.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist