Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Bytča

JASKYŇA PRI ŠARKANEJ DIERE

Jaskyňa s dĺžkou 8m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v nadmorskej výške 586m v katastri obce Súľov-Hradná.

 

JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 1

Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 2

Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

JASKYŇA V ČIERNOM POTOKU 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

JASKYŇA V SUCHOM JEDĽOVNÍKU

Väčšia jaskyňa s dĺžkou 14m vytvorená v zlepencoch. Využívaná bola počas SNP ako úkryt partizánov.  Je v nej možné pozorovať spiace netopiere. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná. Nachádza sa ukrytá v prudkom svahu nad starou turistickou chatou.

 

JASKYŇA V TORÁNÍ

Neveľká kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m vytvorená v zlepencoch. Jaskyňa sa tiež nazýva Boscova búda, pomenovaná je po tulákovi, ktorý ju vraj v čase zimy a nepohody používal ako príbytok a skrýšu. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná severne od skalnej skupiny Toranie na skalnom hrebeni.

 

MATEJOVEC

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA V ROHÁČI

Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

SKALNÝ VÝKLENOK I

Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

SKALNÝ VÝKLENOK II

Jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

SKALNÝ VÝKLENOK PRI SOVE

Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

 

ŠARKANIA DIERA (JÁNOŠÍKOVA JASKYŇA)

Prírodná pamiatka na území NPR Súľovské skaly bola vyhlásená v roku 1979, novelizovaná v rokoch 1994 a 2009. Ochrana 60m dlhej puklinovo-rútivej jaskyne s troma oknami, ktorá vznikla mechanickým rozpadom zlepenca po puklinách. Jaskyňa je známa archeologickými nálezmi z obdobia lengyelskej kultúry v mladšej dobe kamennej (neolite) i paleontologickými nálezmi – pozostatky vyhynutých živočíchov (jaskynný medveď). Prvým, kto v jaskyni kopal, bol majiteľ turistickej chaty (neskôr horárne pod skalami Toranie) J. Císařovský. Našiel úlomky nádob a kostí, z ktorých časť je v Národnom múzeu v Prahe. V roku 1935 tu robil vykopávky F. Papánek. Medzi úlomkami nádob a kosťami našiel i lebku jaskynného medveďa. O rok neskôr, v roku 1936, F. Pauk našiel pri prekopávkach v jaskyni úlomky nádob, železný hrot, kamenné nožíky, rozličné kosti. Archeologické nálezy z jaskyne sú dnes uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Jaskyňa je verejnosti prístupná v období od 1.mája do 1.novembra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Je súčasťou náučného chodníka. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v nadmorskej výške 590m v katastri obce Súľov-Hradná.

 

ŠARKANIA 3

Jaskyňa s dĺžkou 7m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Súľovské vrchy, v Súľovských skalách v katastri obce Súľov-Hradná.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist