Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Dolný Kubín

BIELY DYCH

Jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

BRLOH NAD VÁPENICOU

Jaskyňa s dĺžkou 4m s čiastočne zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 735m v katastri obce Párnica.

 

BRODŇANSKÉHO JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 479m v katastri obce Kraľovany.

 

ČRCHLICA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 45m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 906m v katastri obce Žaškov.

 

DIERA NAD ROKLINOU

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 813m v katastri obce Žaškov.

 

DIERA POD STREDNOU

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 495m v katastri obce Kraľovany.

 

DIERA V AMFITEÁTRI

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 626m v katastri obce Kraľovany.

 

DIERA VEDĽA HORNEJ

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 513m v katastri obce Kraľovany.

 

DIERY NAD ĽADOVOU V ŠÍPE

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 819m v katastri obce Žaškov.

 

DOLNÁ JASKYŇA V MAJDE-LIEŠTÍ (KAČIA JASKYŇA Č.3)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 700m v katastri obce Žaškov.

 

FEDOROV 1 (TROJUHOLNÍKOVÁ)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 930m v katastri obce Žaškov.

 

FEDOROV 2 (YPSILONKA)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 926m v katastri obce Žaškov.

 

HACIENDA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 528m v katastri obce Kraľovany.

 

HORIZONTÁLNA JASKYŇA ZA BRALOM

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 716m v katastri obce Jasenová.

 

HORNÁ JASKYŇA V MAJDE-LIEŠTÍ (KAČIA JASKYŇA Č.1)

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 732m v katastri obce Žaškov.

 

HUNKOVO

Jaskyňa s dĺžkou 100m a hĺbkou 30m. Nachádza sa v pohorí Skorušinské vrchy, v Skorušine v nadmorskej výške 821m v katastri obce Chlebnice.

 

HÝLLOVA TRHLINA

Jaskyňa s dĺžkou 12m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 485m v katastri obce Kraľovany.

 

INDIÁNSKA JASKYŇA V TRNINÁCH (DOLNÁ)

Jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 764m v katastri Dolného Kubína.

 

JASKYŇA NAD SKLADOM DREVA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 790m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA NAD TEPLIČKOU

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Lysci v nadmorskej výške 505m v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA NAD TOKÁRŇOU

Jaskyňa s dĺžkou 29m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.183m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

JASKYŇA NAD ZÁBRADLÍM

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 780m v katastri obce Jasenová.

 

JASKYŇA POD CHOČOM

Jaskyňa s dĺžkou 29m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.158m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

JASKYŇA POD SKALOU

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 670m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

JASKYŇA PRI LOME (MALÁ HAVRANIA)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Kysucká vrchovina, v Kysuckých bradlách v nadmorskej výške 670m v katastri obce Zázrivá.

 

JASKYŇA PRI ŽLEBOCH

Korózna jaskyňa s dĺžkou 27m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 760m v katastri obce Jasenová.

 

JASKYŇA S KLÁTIKMI (DRAPÁČ 3)

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 969m v katastri obce Jasenová.

 

JASKYŇA S KOMÍNOM

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 481m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA S NÁRADÍM

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 645m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V BRALE (PARTIZÁNSKA JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Využívaná bola počas 2.svetovej vojny. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 550m v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA V BREZINÁCH

Jaskyňa s hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 691m v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 2

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 953m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 3

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 950m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 4

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 950m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 5

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 952m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 6

Rozsadlinovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 965m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 7

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 957m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 8

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 970m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 9

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 951m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 10

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 915m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 11

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 871m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠI 12

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 699m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V HRDOŠNEJ SKALE (ŽAŠKOVSKÁ JASKYŇA)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 120m. Paleontologické nálezy. Využívaná bola počas SNP. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 850m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V JAZVINÁCH

Prírodná pamiatka na území NPR Choč. Ochrana koróznej jaskyne dlhej 21m. V jaskyni boli objavené archeologické nálezy z obdobia halštatu a stredoveku. Využívaná bola počas SNP. Verejnosti jaskyňa nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 750m v katastri obce Jasenová.

 

JASKYŇA V KAČOVE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 17m a hĺbkou 11m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 620m v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA V KONČITOM

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Kysucká vrchovina, v Kysuckých bradlách v nadmorskej výške 780m v katastri obce Zázrivá.

 

JASKYŇA V KOPE NAD KRAĽOVANMI

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 750m v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 1

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 467m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 2

Jaskyňa s dĺžkou 52m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 420m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 3

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 450m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 4

Jaskyňa s dĺžkou 18m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 5

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 460m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 6

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 7

Jaskyňa s dĺžkou 26m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 630m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 8

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana zlomovo-korózno-rútivej jaskyne s dĺžkou 91m a hĺbkou 12m. Významná z geologického a geomorfologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 730m v katastri obce Kraľovany v masíve Sokola.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 9

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 530m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 10

Fluviokrasová, čiastočne zničená jaskyňa s dĺžkou 10m s čiastočne zrúteným stropom. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 11

Jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 12

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 481m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KRAĽOVIANSKEJ KOPE 13

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 538m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V KUBÍNSKEJ HOLI

Pseudokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Oravská Magura, v Kubínskej holi v nadmorskej výške 1.276m v katastri Dolného Kubína.

 

JASKYŇA V LOPUŠINÁCH

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.196m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

JASKYŇA V MYŠAČKE

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Krivánskych Veterných holiach v katastri obce Párnica.

 

JASKYŇA V OSTREJ SKALE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 709m v katastri Dolného Kubína.

 

JASKYŇA V PANSKOM HÁJI

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 671m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V PIVNIČISKÁCH 1

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 861m v katastri obce Istebné.

 

JASKYŇA V PIVNIČISKÁCH 2

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 855m v katastri obce Istebné.

 

JASKYŇA V PIVNIČISKÁCH 3

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 847m v katastri obce Istebné.

 

JASKYŇA V STENE V HRDOŠI

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 903m v katastri obce Žaškov.

 

JASKYŇA V TRNINÁCH (HORNÁ)

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 790m v katastri Dolného Kubína.

 

JASKYŇA V TUNELI

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 171m a hĺbkou 31m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 442m v katastri obce Kraľovany.

 

JASKYŇA V TUPEJ SKALE

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 785m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

JASKYŇA ZA TUPOU SKALOU

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 661m v katastri Dolného Kubína.

 

JAZERNÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Kraľovany.

 

KOSTRMANKA (KOLMÁ JASKYŇA V CHOČI)

Jaskyňa s hĺbkou 21m. Antropologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 900m v katastri obce Jasenová.

 

KRAĽOVIANSKA DOLNÁ JASKYŇA V SOKOLE

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 110m s podzemnými jazerami. Časť jaskyne je zničená ťažbou a má zasypaný vchod. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 497m v katastri obce Kraľovany.

 

KRAĽOVIANSKA HORNÁ JASKYŇA V SOKOLE

Chránená jaskyňa na území PP Kraľoviansky meander. Ochrana jaskyne s dĺžkou 120m. Veľká časť jaskyne je zničená ťažbou v lome. Výskyt netopierov a bezstavovcov. Vyznačuje sa pozoruhodnou kvapľovou výzdobou. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 530m v katastri obce Kraľovany.

 

KRAĽOVIANSKA JASKYŇA V SOKOLE (KRAĽOVIANSKA STREDNÁ JASKYŇA) 

Chránená jaskyňa na území PP Kraľoviansky meander. Ochrana 232m dlhej inaktívnej fluviokrasovej jaskyne. Je významná z geologického a geomorfologického hľadiska. Väčšia časť jaskyne je zničená ťažbou v lome. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 520m v katastri obce Kraľovany.

 

ĽADOVÁ JASKYŇA V ŠÍPE

Jaskyňa s dĺžkou 29m a hĺbkou 20m s výskytom ľadu. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 700m v katastri obce Žaškov.

 

LÍŠČIA DIERA (KOZOVA DIERA)

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 733m v katastri obce Dlhá nad Oravou.

 

ĽUDMILA V ŠÚTOVSKOM LOME

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 210m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 520m v katastri obce Kraľovany.

 

MALÁ MEDVEDIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 512m v katastri obce Kraľovany.

 

MALÁ RIEČNA JASKYŇA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 431m v katastri obce Kraľovany.

 

MEDVEDIA PRIEPASŤ (PRIEPASŤ PRI LOME)

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 475m v katastri obce Kraľovany.

 

MEDVEDÍ BRLOH V LOPUŠINÁCH 2

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.174m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

MEDVEDÍ BRLOH V LOPUŠINÁCH 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.174m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

MEDVEDÍ BRLOH V LOPUŠINÁCH 4

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.159m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

MEDVEDÍ BRLOH V LOPUŠINÁCH 5

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.161m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

MEDVEDÍ BRLOH V LOPUŠINÁCH 6

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1.158m v katastri obce Vyšný Kubín.

 

MUDRONKA (JASKYŇA V ŠTÔLNI 2)

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 1,.281m v katastri obce Jasenová.

 

OTVOR V HUSLIACH (DRAPÁČ 2)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 951m v katastri obce Jasenová.

 

PASTIERSKA ÚTULŇA

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 779m v katastri obce Jasenová.

 

PIVNIČISKÁ ÚZKA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 844m v katastri obce Istebné.

 

PONOROVÁ JASKYŇA (PONOR POD MAGURKOU)

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Osnici v nadmorskej výške 815m v katastri obce Párnica.

 

PRIEDUCH POD OTVOROM V HUSLIACH (DRAPÁČ 4)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 925m v katastri obce Jasenová.

 

PRIECHODNÁ RÚRA

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 500m v katastri obce Kraľovany.

 

PRIEPASŤ V HELIÁŠI (PRIEPASTNÁ JASKYŇA V HELIÁŠI)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 101m a hĺbkou 40m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Prosečnom v nadmorskej výške 1.166m v katastri obce Malatiná.

 

PRIEPASŤ V OSTREJ SKALE

Prírodná pamiatka na území CHA Ostrá skala a Tupá skala. Ochrana 65m dlhej a 23m hlbokej puklinovej jaskyne priepastného typu. Je významná z paleontologického hľadiska (paleontologické nálezy). Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 780m v katastri obce Vyšný Kubín v západnom bradlovom svahu Ostrej skaly.

 

PUKLINA PÍSKAJÚCE BUKY

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 845m v katastri obce Žaškov.

 

SESTROŠOVA DIERA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Kysucká vrchovina, v Kysuckých bradlách v nadmorskej výške 757m v katastri obce Zázrivá.

 

SONDA NAD NOVÝM TUNELOM (JASKYŇA NAD NOVÝM TUNELOM)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 511m v katastri obce Kraľovany.

 

STREDNÁ JASKYŇA V MAJDE-LIEŠTÍ (KAČIA JASKYŇA Č.2)

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v katastri obce Žaškov.

 

STRMÝ CHODNÍK

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 823m v katastri obce Jasenová.

 

ŠTRBINOVÁ ZA TUPOU SKALOU

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Oravská vrchovina v nadmorskej výške 678m v katastri Dolného Kubína.

 

TRI TERASY

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 718m v katastri obce Kraľovany.

 

VEJÁR (DRAPÁČ 1)

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 994m v katastri obce Jasenová.

 

VERTIKÁLNA JASKYŇA ZA BRALOM

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy, v Choči v nadmorskej výške 735m v katastri obce Jasenová.

 

VLADOV ZÁHRAB (H1, H2, H3, H4, H5)

Jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Skorušinské vrchy, v Skorušine v nadmorskej výške 893m v katastri obce Chlebnice.

 

ZÁSKALIE-MOKRAĎ

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 489m v katastri obce Žaškov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist