Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Malacky

ANANÁSOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 64m, hĺbkou 27m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

BIVAKOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA Č.4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 380m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

BLUSKOVA JASKYŇA (V-8)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Sološnica.

 

BORINSKÝ JASKYNNÝ SYSTÉM

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasovo-rútivý jaskynný systém s dĺžkou 2.006m a hĺbkou 103m a aktívnym vodným tokom. Skladá sa z Jubilejnej jaskyne, Majkovej jaskyne a jaskyne Stará garda. Fluviokrasová Jubilejná jaskyňa s aktívnym vodným tokom sa nachádza v nadmorskej výške 405m. Fluviokrasovo-korózno-rútivá Majkova jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 415m. Ponorová fluviokrasová jaskyňa Stará garda s aktívnym vodným tokom. Je významná z geologického, geomorfologického a historického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v nadmorskej výške 442m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch severne od Okopanca v katastri obce Borinka.

 

BRLOH 1 (S-6)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

BRLOH 2 (B-II, KOMÍN, S-14)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

BRLOH 3 (B-III, S-7)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 1

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 2

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 360m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 3 (PP-14)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 24m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 4

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 5

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 6

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ČERVENICA 7

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

DERAVÁ SKALA (PÁLFIHO JASKYŇA, DZERAVÁ SKALA)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1976, novelizovaná v rokoch 1994 a 2008. Ochrana 26m dlhej fluviokrasovej jaskyne bez kvapľovej výzdoby. Je významná z geologického, geomorfologického a paleontologického hľadiska. Jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít (nálezy z paleolitu, neolitu, halštatu). Paleontologické a antropologické nálezy. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách na území NPR Kršlenica v nadmorskej výške 460m v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

DOLNÁ SKALA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 42m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 405m v katastri obce Borinka.

 

EKSPLO (PRIESKUM)

Jaskyňa s dĺžkou 3m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

EREM

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 313m v katastri obce Borinka.

 

GALBOVE DIERY I (S-4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 520m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

GALBOVE DIERY II (S-13)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

GITARA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 434m v katastri obce Borinka.

 

HADIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 13m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

HAVIAREŇ (HEVÍRNA)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 230m a hĺbkou 80m. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 720m v katastri obce Sološnica.

 

HLAVINY (BUKOVINKY)

Jaskyňa s dĺžkou 26m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

HUBEKOVA JASKYŇA (TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 306m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 461m v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

JASKYŇA MLADÝCH (ČERVENICA 11)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NA BABORSKOM (JASKYŇA ŠTYROCH VCHODOV, S-12)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NA BUBNE I

Jaskyňa s dĺžkou 35m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 350m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NA BUBNE II

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NA HRANE (M-8)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

JASKYŇA NAD GITAROU

Jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA NAD MEDVEĎOU (S-5)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NAD POSEDOM (S-11)

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NAD VYVIERAČKOU (K-3)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA NA PODRAJDE

Zasypaná jaskyňa s dĺžkou 80m a hĺbkou 33m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 371m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA POD BUKOM

Jaskyňa s hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD HRADOM 1

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 408m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD HRADOM 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 407m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD HRADOM 3

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 363m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD KOREŇOM

Jaskyňa s hĺbkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 590m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD VYSOKOU

Korózna jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 438m v katastri obce Kuchyňa.

 

JASKYŇA POD ZÁVRTOM I (M-9)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA POD ZÁVRTOM II (M-10)

Jaskyňa s hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA PRI KRÍŽI

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 127m dlhej a 24m hlbokej inaktívnej fluviokrasovo-zlomovej jaskyne. Jaskyňa je významná z geologického a geomorfologického hľadiska a vyznačuje sa pozoruhodnou výzdobou. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 612m v katastri obce Plavecké Podhradie medzi masívom Vápennej a Klokočom.

 

JASKYŇA PRI PARKOVISKU

Erózna jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 447m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA P-5 (PONOR POD DUJNIČOM)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 73m a hĺbkou 23m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA RP (ČERVENÝ BOD)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 410m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA STOROČNÉHO LÍSTIA

Erózna jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 421m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA STRACHU (M-6)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

JASKYŇA STRATENÉHO SYNA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 11m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 403m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 387m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA TROCH VCHODOV

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 26m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 412m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA V KRÁĽOVEJ DOLINE 1 (K-1)

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA V KRÁĽOVEJ DOLINE 2 (K-2)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 28m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 500m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA V KRÁĽOVEJ DOLINE 3 (K-3)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA V PRIELOME ROHOŽNÍCKEHO POTOKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 510m v katastri obce Rohožník.

 

JASKYŇA V SKALNEJ VEŽI

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Sološnica.

 

JASKYŇA V SUCHEJ DOLINE 1 (S-2, S-7)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 380m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

JASKYŇA VO VÁPENNEJ (V-9)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Sološnica.

 

JASKYŇA ZA LOMOM

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 355m v katastri obce Borinka.

 

JASKYŇA 60.VÝROČIA

Erózno-rútivo-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 493m v katastri obce Borinka.

 

JAZVEČÍ HRAD – VIKTÓRIA

Fluviokrasový jaskynný systém s dĺžkou 52m a hĺbkou 4m. Skladá sa z jaskýň Jazvečí hrad a Viktória. Fluviokrasová jaskyňa Jazvečí hrad a fluviokrasová jaskyňa Viktória. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 466m v katastri obce Borinka.

 

KABELA (SUCHÁ DOLINA II, KABELE, PP 8)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 48m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 420m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

KEAGENOVA JASKYŇA (S-10)

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

KORENÁRKA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 367m v katastri obce Borinka.

 

KOŽUCHOVA JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 16m a hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 490m v katastri obce Kuchyňa.

 

KRŠLENICA (M-12)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 28m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 360m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

KRŽLA (K-6)

Jaskyňa s dĺžkou 36m a hĺbkou 18m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

LAJOVA PUKLINA

Jaskyňa s dĺžkou 4m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 426m v katastri obce Borinka.

 

LÍŠČIA JASKYŇA (NOVOOBJAVENÁ, SÚKROMNÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 407m v katastri obce Borinka.

 

LÍŠČIA PRIEPASŤ (SUCHÁ JASKYŇA, LÍŠČIE DIERY)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 160m a hĺbkou 40m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 654m v katastri obce Sološnica.

 

ĽUBOŠOVA JASKYŇA (V-6)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 122m a hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Sološnica.

 

MALÁ JASKYŇA

Korózna jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 356m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

MEDENÉ HÁMRE

Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 5m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 299m v katastri obce Borinka.

 

MEDVEDIA DIERA (HLAVINY)

Jaskyňa s dĺžkou 18m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Brezovských Karpatoch v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

MEDVEDIA JASKYŇA (SUCHÁ DOLINA II)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Ochrana 12m dlhej fluviokrasovej jaskyne. Paleontologické nálezy. Je významná z geologického, geomorfologického a paleontologického hľadiska, má sintrovú výzdobu. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v Suchej doline v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

MOKRÁ DOLINA 3

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

MOKRÁ DOLINA 4

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

MUFLÓNIA JASKYŇA 1 (M-7)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

MUFLÓNIA JASKYŇA 2 (S-8)

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

NEVIDITEĽNÁ JASKYŇA (M-5)

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 400m v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

NEZÁKONNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 2m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

NOTRE DAME – NORA

Fluviokrasový jaskynný systém s dĺžkou 128m a hĺbkou 19m. Nachádza sa v nadmorskej výške 435m. Skladá z jaskýň Notre Dame a Nora. Fluviokrasová jaskyňa Notre Dame (Jaskyňa pod Okopancom, Trampská jaskyňa) sa nachádza v nadmorskej výške 435m. Jaskyňa Nora sa nachádza v nadmorskej výške 426m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

NOVÁ GARDA

Jaskyňa s hĺbkou 4m so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 452m v katastri obce Borinka.

 

NOVÝ PONOR

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 376m v katastri obce Borinka.

 

OBČASNÁ VYVIERAČKA V MOKREJ DOLINE (VÝVER)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m, hĺbkou 15m a občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 354m v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

ODPADKOVÁ JASKYŇA

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 4m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 432m v katastri obce Borinka.

 

OFRFLANÁ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 250m a hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

OKNO

Jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 365m v katastri obce Borinka.

 

PASEKY (M-13)

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

PEC (JASKYŇA 3, PP-3)

Prírodná pamiatka na území NPR Pohanská. Ochrana fluviokrasovo-koróznej jaskyne s dĺžkou 221m a hĺbkou 15m, ktorá je významná z geologického, geomorfologického a archeologického hľadiska. Boli v nej objavené archeologické nálezy z obdobia paleolitu, eneolitu, doby bronzovej a doby slovanskej. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 296m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PIŠTOVA DIERA

Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

PLAVECKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1976. Ochrana 936m dlhej koróznej jaskyne, nachádzajúcej sa na území NPR Pohanská. Jaskyňa vznikla v strmo uklonených strednotriasových vápencoch chočského príkrovu na puklinách ale i po vrstevných plochách. Výplň jaskyne tvoria sekundárne krasové formy i hrubé sintrové platne, rozlámané v dôsledku tektonických pohybov. Jaskyňa je významná aj z archeologického a historického hľadiska. Výskyt netopierov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 222m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PLAVECKÁ PRIEPASŤ (PP-2, JASKYŇA II)

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 335m a hĺbkou 70m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 270m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PLAZIVKA (ČERVENICA 9)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

POHANSKÁ JASKYŇA

Prírodná pamiatka na území NPR Pohanská. Ochrana 90m dlhej a 25m hlbokej jaskyne, významnej z geologického, geomorfologického, historického a archeologického hľadiska (nálezy z obdobia halštatu). Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 495m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PRIELEZNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 365m v katastri obce Borinka.

 

PRÍSTODOLSKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 17m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 463m v katastri obce Kuchyňa.

 

PUKLINA NA POHANSKEJ

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA (S-9)

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA PRI NOTRE DAME

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 8m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA V BIELEJ SKALE

Jaskyňa s dĺžkou 13m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Sološnica.

 

RIEČNA JASKYŇA (JASKYŇA NAD BORINSKOU VYVIERAČKOU)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 43m, hĺbkou 4m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 301m v katastri obce Borinka.

 

ROŠTÚNSKA PRIEPASŤ (VEĽKÁ PRIEPASŤ)

Rozsadlinovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 320m a hĺbkou 57m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 648m v katastri obce Sološnica.

 

RUŽOVÁ JASKYŇA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 448m v katastri obce Borinka.

 

SEDMIČKA

Prírodná pamiatka na území PR Strmina. Ochrana 927m dlhej a 50m hlbokej inaktívnej fluviokrasovej jaskyne. Je významná z geologického a geomorfologického hľadiska a vyznačuje sa pozoruhodnou výzdobou. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 384m v katastri obce Borinka.

 

SILNICKÉHO JASKYŇA (JASKYŇA POD DUJNIČOM, P-IV)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 321m, hĺbkou 42m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 394m v katastri obce Borinka.

 

SONDA PRI OFRFLANEJ

Jaskyňa s dĺžkou 5m so zavaleným vchodom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

SONDA STRATENEJ DCÉRY

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

SOVIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 21m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 366m v katastri obce Borinka.

 

STARÉ HÁJNE 1

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 34m a hĺbkou 17m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri Stupavy.

 

STARÉ HÁJNE 2 (PREZIDENTSKÁ RIŤ)

Korózna jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri Stupavy.

 

STARÝ PLÁŠŤ 1 (SP-1)

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

STARÝ PLÁŠŤ 2

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

STARÝ PLÁŠŤ 3

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

STENLYHO JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 17m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 318m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ŠÍPKOVÁ JASKYŇA (K-4)

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 60m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ŠTRBINA V KAMEŇOLOME

Jaskyňa zaniknutá ťažbou sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

ŠTUDENTOVA DIERA

Jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 416m v katastri obce Borinka.

 

TMAVÁ SKALA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1976. Ochrana 50m dlhej fluviokrasovej jaskyne premodelovanej vodou. Je významná z geologického, geomorfologického a paleontologického hľadiska (v minulosti bola útulkom jaskynných medveďov). Boli v nej objavené archeologické nálezy z obdobia paleolitu a neolitu. Výskyt netopierov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 419m v katastri obce Plavecký Mikuláš na území NPR Kršlenica pod 20m vysokou skalnou stenou.

 

TRÁVNIKOVA RODINNÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 30m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

TRÁVNIKOVA RODINNÁ JASKYŇA 2

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 432m v katastri obce Borinka.

 

TROJUHOLNÍK

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 35m a hĺbkou 13m. Paleontologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 356m v katastri obce Borinka.

 

ÚKRYTOVÁ JASKYŇA (JASKYŇA BEZ NÁZVU)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 16m a hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 411m v katastri obce Borinka.

 

VEČERNÁ JASKYŇA – ČÁRKA

Jaskynný systém s dĺžkou 50m sa skladá z jaskýň Večerná jaskyňa a Čárka. Večerná jaskyňa je fluviokrasová jaskyňa. Nachádza sa v nadmorskej výške 419m. Čárka je fluviokrasová jaskyňa. Nachádza sa v nadmorskej výške 409m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Kuchyňa.

 

VEĽKÉ PREPADLÉ 1 –  VEĽKÉ PREPADLÉ 2 – VEĽKÉ PREPADLÉ 3

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Jaskynný systém s dĺžkou 1.755m a hĺbkou 70m. Nachádza sa v nadmorskej výške 456m. Skladá sa z jaskýň Veľké Prepadlé 1, Veľké Prepadlé 2 a Veľké Prepadlé 3. Ponorová fluviokrasová jaskyňa Veľké Prepadlé 1 (J-1, J-2). Významná je z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v nadmorskej výške 456m. Jaskyňa Veľké Prepadlé 2 (J-2, Za ohniskom) sa nachádza v nadmorskej výške 458m. Ponorová fluviokrasová jaskyňa Veľké Prepadlé 3 (P-2, J-2, J-1) s vodným tokom sa nachádza v nadmorskej výške 454m. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Lozorno v doline Prepadlé.

 

VETRÁK

Jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 354m v katastri obce Borinka.

 

VIANOČNÝ PONOR

Zasypaná jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

VLADOVA PRIEPASŤ (M-11)

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecký Mikuláš.

 

VLČIE JAMY (JASKYŇA V ZÁVRTE POD OKOPANCOM, GROSVENTRE)

Ponorová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 127m, hĺbkou 44m a aktívnym vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v nadmorskej výške 445m v katastri obce Borinka.

 

VÝKLENOK PRE SVÄRÚ MÁRIU

Jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Plaveckom predhorí v nadmorskej výške 342m v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

VYSOKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 2m a hĺbkou 1m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

VYSOKÁ 1

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 499m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 2

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 479m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 3

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 479m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 4

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 471m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 5

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 475m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 6 (NÁHODNÁ JASKYŇA)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 466m v katastri obce Kuchyňa.

 

VYSOKÁ 7

Zlomová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 456m v katastri obce Kuchyňa.

 

VÝVRAT

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 405m v katastri obce Kuchyňa.

 

ZARÚTENÁ JASKYŇA (ČERTOVICA 10)

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ZASYPANÁ JASKYŇA (ČERVENICA 8)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

 

ZÁVRT NA STUDIENKACH (VEĽKÝ ZÁVRT)

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v nadmorskej výške 647m v katastri obce Sološnica.

 

ZBOJNÍCKA JASKYŇA – MAŠTAĽ

Jaskynný systém s dĺžkou 125m. Nachádza sa v nadmorskej výške 327m. Skladá sa zo Zbojníckej jaskyne a jaskyne Maštaľ. Fluviokrasová Zbojnícka jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 327m. Fluviokrasová jaskyňa Maštaľ. Jaskynný systém sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

ZUZKA ŠTVORDIERKOVÁ-GOMBÍKOVÁ

Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Homoľských Karpatoch v katastri obce Borinka.

 

ŽĽABOVÁ JASKYŇA (VLADOVA JASKYŇA, V-7)

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Malé Karpaty, v Pezinských Karpatoch, v Bielych horách v katastri obce Plavecké Podhradie.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist