Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Nové Mesto nad Váhom

AGÁČINY

Jaskyňa s hĺbkou 65m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 407m v katastri obce Čachtice.

 

BECKOVSKÁ JASKYŇA (PRIEPASŤ NA BUKOVINKE)

Fluviokrasovo-rútivá jaskyňa s dĺžkou 150m a hĺbkou 70m. Výskyt netopierov. Využívaná bola počas SNP. Bola objavená dobrovoľnými jaskyniarmi v roku 1983. Najväčší dóm s názvom Majkov dóm má rozmery 25x17x6m. Po celom priestore je prekrásna rôznofarebná krasová výzdoba. Jaskyňa je verejnosti neprístupná. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 350m v katastri obce Beckov, v lokalite Bukovinka.

 

BECKOVSKÝ PREPAD 1

Rozsadlinová jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 249m v katastri obce Beckov.

 

BECKOVSKÝ PREPAD 2

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 252m v katastri obce Beckov.

 

BECKOVSKÝ PREPAD 3

Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 249m v katastri obce Beckov.

 

BREČTANOVÁ JASKYŇA

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 516m v katastri obce Stará Lehota.

 

CTIBOROVA SKRÝŠA (JASKYŇA POD BECKOVSKÝM HRADOM)

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 201m v katastri obce Beckov.

 

ČACHTICKÁ JASKYŇA (JASKYŇA NA BELÁKOVÝCH LUKÁCH)

Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1972. Výmera ochranného pásma je 3.793.190m2. Účelom vyhlásenia ochranného pásma je zabezpečenie ochrany horninového masívu, v ktorom je situovaný jaskynný systém Čachtickej jaskyne a súvisiace krasové javy s peknou žltou kvapľovou výzdobou v masíve Drapliaka /396,6m/ v Čachtickom krase. Jaskyňu objavili v roku 1956. Vznikla v svetlosivých vápencoch zväčša korozívnym rozšírením puklín. Medzi najväčšie patrí  Žltý dóm, Dóm objaviteľov, Mostový dóm, Supia priepasť. Fluviokrasovo-korózna jaskyňa má dĺžku 3.865m, hĺbku 110m a preteká ňou občasný vodný tok. Je to najvýznamnejšia jaskyňa Malých Karpát. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 335m v katastri obce Čachtice.

 

ČERTOVA DIERA (ČERTOVA PEC)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Archeologické nálezy z novoveku. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 340m v katastri obce Čachtice.

 

ELKO

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 217m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

GÁBOROVA JASKYŇA (KUBIŠOVE DIERY)

Jaskyňa s dĺžkou 10m a hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 309m v katastri obce Čachtice.

 

GRNICA 1 (JASKYŇA G1)

Jaskyňa s dĺžkou 10m so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v katastri obce Modrová.

 

GRNICA 5 (PRIEPASŤ G5)

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 562m v katastri obce Modrová.

 

GRNICA 6 (JASKYŇA G6)

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v katastri obce Modrová.

 

HARNIČIAROVA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

HLADOVÝ PRAMEŇ (OBČASNÁ VYVIERAČKA-DRAPĽÁK)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Nazývaná aj Hladová vyvieračka. Výverová fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 110m, nachádzajúca sa nad údolím potoka Jablonka. Je významná z geologického, geomorfologického a hydrologického hľadiska (nachádza sa v nej občasný vodný tok a podzemné jazerá). Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 190m v katastri obce Čachtice.

 

HÔRČANSKÁ JASKYŇA (JASKYŇA V HÔRKE NAD VÁHOM)

Jaskyňa s dĺžkou 32m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 230m v katastri obce Hôrka nad Váhom.

 

HV 1 (JASKYŇA NA HRABUTNOM VRCHU, JASKYŇA HORNÝ VCHOD)

Vykopaná priepasť s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 560m v katastri obce Stará Lehota.

 

HV 2 (HRABUTNÝ VRCH 2)

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 76m a hĺbkou 30m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 560m v katastri obce Stará Lehota.

 

JARUŠOVA SKALA

Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 8m so zasypaným vchodom. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 500m v katastri obce Stará Lehota.

 

JASKYŇA DVOCH ŠVAGROV

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 249m v katastri obce Čachtice.

 

JASKYŇA NAD KAMEŇOLOMOM (JASKYŇA NAD VÁPENKOU, PONOR MALÁ KAMENNÁ)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 75m a hĺbkou 62m. Je významná z geologického a geomorfologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 285m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

JASKYŇA NAD PRAMEŇOM

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Bzince pod Javorinou.

 

JASKYŇA NA CHLME

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 327m v katastri obce Hrádok.

 

JASKYŇA NA SKALKE

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v nadmorskej výške 215m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

JASKYŇA NA TEMATÍNE 1

Jaskyňa s dĺžkou 18m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 480m v katastri obce Hrádok.

 

JASKYŇA NA TEMATÍNE 2

Jaskyňa s dĺžkou 14m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 490m v katastri obce Hrádok.

 

JASKYŇA NA TEMATÍNE 3

Jaskyňa s dĺžkou 22m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 485m v katastri obce Hrádok.

 

JASKYŇA POD KAMIENKOU 1 (KAMIENKA)

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 408m v katastri obce Stará Lehota.

 

JASKYŇA POD KAMIENKOU 2

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 354m v katastri obce Stará Lehota.

 

JASKYŇA POD TEPLÝM VRCHOM (JASKYŇA POD TEPLOU SKALOU)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 160m a hĺbkou 35m. Vyznačuje sa pozoruhodnou výzdobou. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 425m v katastri obce Stará Lehota južne od nej.

 

JASKYŇA PRI CESTE

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 200m v katastri obce Čachtice.

 

JASKYŇA PRI IGNÁCI (SONDA V PRAMENI IGNÁC)

Erózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 330m v katastri obce Zemianske Podhradie.

 

JASKYŇA PRI NOVEJ LEHOTE

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v katastri obce Nová Lehota.

 

JASKYŇA PRI VOJENSKÝCH SKLADOCH

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

JASKYŇA S POTOKOM

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Javorinskej hornatine v katastri Starej Turej.

 

JASKYŇA SS-1 (SEVERNÝ STÔL, SEVERNÉ SALAŠKY)

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 45m a hĺbkou 18m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 570m v katastri obce Čachtice.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME I

Jaskyňa s dĺžkou 8m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Beckov.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME II

Jaskyňa s dĺžkou 12m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Beckov.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME III

Korózna jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 248m v katastri obce Beckov.

 

JASKYŇA V MODROVEJ 1

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 280m v katastri obce Modrová.

 

JASKYŇA V MODROVEJ 2

Jaskyňa s dĺžkou 15m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 282m v katastri obce Modrová.

 

JASKYŇA V PIESKOVCI

Jaskyňa so zasypaným vchodom s dĺžkou 5m vytvorená v pieskovci. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 347m v katastri obce Moravské Lieskové.

 

JASKYŇA V STAROM LOME

Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Lubina.

 

JASKYŇA V STAROM LOME NAD VÁPENKOU 1

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 250m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

JASKYŇA V STAROM LOME NAD VÁPENKOU 2

Zlomovo-fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 270m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

JASKYŇA V ŠTÚROVEJ SKALE

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Myjavská pahorkatina v katastri Starej Turej.

 

JESENSKÉHO DUBY I (KAMENNÝ ZÁVRT)

Jaskyňa s dĺžkou 15m a hĺbkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

JESENSKÉHO DUBY II

Jaskyňa s hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 507m v katastri obce Čachtice.

 

JESENSKÉHO DUBY III

Zasypaná jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

KOMÍNOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Bzince pod Javorinou.

 

KOMÍN V STAROM LOME NAD VÁPENKOU

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 5m a hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 270m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

LANDROVSKÁ JASKYŇA (JASKYŇA NA LANDROVCI)

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Zlomovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 315m a hĺbkou 26m. Jaskyňa je významná z geologického a geomorfologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 390m v katastri obce Zemianske Podhradie severovýchodne od vrchu Dahatné.

 

MNEŠICKÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Považské podolie, v Bielokarpatskom podhorí v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

MODROVSKÁ JASKYŇA

Fluviokrasovo-korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 581m a hĺbkou 45m. Bola objavená v roku 1991. Je to najväčšia jaskyňa v Považskom Inovci. Objavená bola na severozápadnom úbočí vrchu Grnica /522,6m/. Jaskyňa vznikla v litograficky a farebne pestrých triasových vápencoch pôsobením dnes už neexistujúceho vodného toku. Priestory jaskyne predstavujú veľmi členitý dvojúrovňový labyrint. Okrem niekoľkých menších siení ju tvoria dva väčšie dómy spojené 10m hlbokou priepasťou. Najväčší priestor je Dažďový dóm s pôdorysnými rozmermi 20x15m a výškou 8-10m. V jaskyni sa okrem živej kvapľovej výzdoby vyskytuje aj pre ňu charakteristická pizolitová výzdoba. Jaskyňa je prístupná iba v sprievode jaskyniarov. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 420m v katastri obce Modrová.

 

MÚČKA

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri obce Modrová.

 

OMVJ (ODKIAĽ MAJKO VYHNAL JASKYNIAROV)

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 25m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

ORECHOVÁ PRIEPASŤ

Jaskyňa s hĺbkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 278m v katastri obce Čachtice.

 

PARTIZÁNSKA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 458m v katastri obce Bzince pod Javorinou.

 

PLAZIVÉ OKO

Jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

PONOR POD ZÁVRTOM

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

PONOR TRÚBA

Zasypaná fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 10m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

PREPADLISKO PRI LUBINSKOM MAJERI

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Lubina.

 

PREVISOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa sa nachádza v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

PUKLINOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Bzince pod Javorinou.

 

SLUŠNÁ JASKYŇA (DRIEŇOVÁ JASKYŇA)

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Archeologické nálezy z obdobia neolitu. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Bzince pod Javorinou, miestna časť Hrušové.

 

SONDA BELÁKOVEC (SVETLUŠKA)

Jaskyňa s hĺbkou 7m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

SONDA JKKMD

Zasypaná jaskyňa s hĺbkou 30m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 514m v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

SONDA KOMSOMOLCOV

Jaskyňa s hĺbkou 5m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v katastri obce Čachtice.

 

SONDA NAD IGNÁCOM

Jaskyňa s hĺbkou 12m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v nadmorskej výške 345m v katastri obce Zemianske Podhradie.

 

SONDA NAD KAMEŇOLOMOM (JASKYŇA V KAMEŇOLOME 3)

Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

SONDA POD LISTOM

Jaskyňa s hĺbkou 4m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 528m v katastri obce Čachtice.

 

SONDA ZA DARIČNÝM VŔŠKOM

Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí Biele Karpaty, v Bošáckych bradlách v katastri obce Zemianske Podhradie.

 

SOVIA JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 30m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 396m v katastri obce Bzince pod Javorinou.

 

STARÁ VYVIERAČKA V ÚVOZE (PALEOVÝVER, PONOR NAD ČACHTICAMI)

Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 8m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 245m v katastri obce Čachtice.

 

SUTINKA (SONDA NA SALAŠKÁCH)

Jaskyňa s dĺžkou 20m a hĺbkou 15m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 554m v katastri obce Čachtice.

 

ŠTEPNICA

Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Zlomovo-korózna jaskyňa s hĺbkou 85m. Je významná z geologického a geomorfologického hľadiska. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 371m v katastri obce Čachtice severne od vrchu Drapliak.

 

VINÁREŇ

Jaskyňa s dĺžkou 12m využívaná ako sklad. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 189m v katastri obce Beckov.

 

ZAMUROVANÁ JASKYŇA

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v katastri Nového Mesta nad Váhom.

 

ZÁVRT MEGERO

Jaskyňa s hĺbkou 9m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty, v Čachtických Karpatoch, v Nedziach v nadmorskej výške 366m v katastri obce Čachtice.

 

ZBOJNÍCKA JASKYŇA (JASKYŇA NA ZBOJNÍCKOM VRCHU)

Jaskyňa s dĺžkou 9m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Inoveckom predhorí v nadmorskej výške 525m v katastri obce Beckov.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist