Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Jaskyne v okrese Partizánske

BRLOH

Fluviokrasovo-korózna jaskyňa s dĺžkou 55m. Archeologické nálezy. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v nadmorskej výške 340m v katastri obce Klátova Nová Ves.

 

DOBROTÍNSKA JASKYŇA

Prírodná pamiatka na území PR Dobrotínske skaly. Ochrana korózno-rútivej jaskyne s dĺžkou 26m. Je zaujímavá výskytom vzácnych bezstavovcov. Verejnosti nie je prístupná. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 472m v katastri obce Veľké Uherce v masíve Dobrotína.

 

CHOTOMA

Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 47m a hĺbkou 21m s chodbami. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 397m v katastri obce Hradište.

 

JASKYŇA NA CHRÍBE

Jaskyňa zaniknutá ťažbou v lome. Archeologické nálezy z obdobia eneolitu. Nachádza sa v pohorí Podunajská pahorkatina, v Nitrianskej pahorkatine, v Tríbečskom podhorí v katastri obce Krásno.

 

JASKYŇA V KAMEŇOLOME 2

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v katastri obce Klátova Nová Ves.

 

JASKYŇA V LOME I

Jaskyňa s dĺžkou 6m a hĺbkou 4m odkrytá ťažbou. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, vo Veľkom Tríbeči, v Hornianskom predhorí v nadmorskej výške 260m v katastri obce Klátova Nová Ves.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 1

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 250m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 2

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 256m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 3

Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 275m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 4 (VIDIECKA DIERA)

Jaskyňa s dĺžkou 20m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 280m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 5

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 261m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 6

Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 270m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

KRŠTEŇANSKÁ JASKYŇA 7

Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Strážovské vrchy, v Nitrických vrchoch, v Drieňove v nadmorskej výške 254m v katastri obce Malé Kršteňany.

 

ŠIMLOV 1

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 432m v katastri obce Kolačno.

 

ŠIMLOV 2

Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 430m v katastri obce Kolačno.

 

ŠIMLOV 3

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 416m v katastri obce Kolačno.

 

ŠIMLOV 4

Korózna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 422m v katastri obce Kolačno.

 

ŠIMLOV 5

Korózna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Skýcovskej vrchovine v nadmorskej výške 479m v katastri obce Kolačno.

 

ZLEPENCOVÁ JASKYŇA

Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v zlepencoch. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Rázdieli, v Kolačnianskej vrchovine v nadmorskej výške 205m v katastri Partizánskeho.

TOPlist